accesskey_mod_content

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat proporciona un marc de criteris, recomanacions i bones pràctiques a tindre en compte pels seus Departaments i organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web2.0 (blogs, comptes o perfils de xarxes socials als quals accedix baix els noms oficials dels Departaments o organismes de l'AGE).

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat actualitza i àmplia la “Guia per a l'edició i publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat” de 2005 i 2008; el “Esborrany de la Guia de pàgines web del Govern d'Espanya” de 2009 i la “Guia de Seus electròniques” de 2010.

La Guia reunix a més l'abundant normativa vigent d'aplicació als llocs en internet de l'AGE.

La Guia de Comunicació Digital es dividix en tres parts i cadascuna d'elles consta d'una sèrie de fascicles que poden ser utilitzats de forma independent d'acord amb les necessitats de cada departament, organisme, unitat promotora o responsable d'un lloc web.

En cada fascicle s'assenyalen els aspectes obligatoris i els recomanats.

Drets d'utilització

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat pot ser utilitzada lliurement i no requerix autorització prèvia. En qualsevol explotació de l'obra es farà constar l'autoria original.

Responsable del producte

Secretaria d'Estat de Funció Pública
Hi ha un portal específic "Portal d'Imatge Institucional" https://imagen.funciona.es/public/funcionaimginstitucional.html

Portal al que s'accedix des del portal de l'empleat públic Funciona(Obri en nova finestra) –Accés des de la Xarxa SARA –.

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats