accesskey_mod_content

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat proporciona un marc de criteris, recomanacions i bones pràctiques a tindre en compte pels seus Departaments i organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web2.0 (blogs, comptes o perfils de xarxes socials als quals accedix baix els noms oficials dels Departaments o organismes de l'AGE).

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat actualitza i àmplia la “Guia per a l'edició i publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat” de 2005 i 2008; el “Esborrany de la Guia de pàgines web del Govern d'Espanya” de 2009 i la “Guia de Seus electròniques” de 2010.

La Guia reunix a més l'abundant normativa vigent d'aplicació als llocs en internet de l'AGE.

La Guia de Comunicació Digital es dividix en tres parts i cadascuna d'elles consta d'una sèrie de fascicles que poden ser utilitzats de forma independent d'acord amb les necessitats de cada departament, organisme, unitat promotora o responsable d'un lloc web.

En cada fascicle s'assenyalen els aspectes obligatoris i els recomanats.

Drets d'utilització

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat pot ser utilitzada lliurement i no requerix autorització prèvia. En qualsevol explotació de l'obra es farà constar l'autoria original.

Responsable del producte

Secretaria d'Estat de Funció Pública
Hi ha un portal específic "Portal d'Imatge Institucional" https://imagen.funciona.es/public/funcionaimginstitucional.html

Portal al que s'accedix des del portal de l'empleat públic Funciona(Obri en nova finestra) –Accés des de la Xarxa SARA –.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats