accesskey_mod_content

Seguretat

La necessària generalització de la societat de la informació és subsidiària, en gran mesura, de la confiança que genere en els ciutadans la relació a través de mitjans electrònics.

 • Esquema Nacional de Seguretat - ENS

  24 octubre 2015

  ENS

  La seua finalitat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els servicis electrònics.

 • Instruccions Tècniques de Seguretat

  13 abril 2018

  Establixen aspectes concrets per a aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures arreplegats en l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Mètodes, Instruments i normes

  S'inclouen referències a instruments d'utilitat per a la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat, tals com la Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (MAGERIT), les Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública, el Portal CCN-CERT amb servicis relatius a la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació.

 • Polítiques de seguretat de la informació

  14 desembre 2017

  D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració venen elaborant les seues respectives polítiques de seguretat de la informació.

 • Avaluació i certificació

  10 febrer 2015

  Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació. Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació.

 • ENS
  Esquema Nacional de Seguretat - ENS

  24 octubre 2015

  La seua finalitat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els servicis electrònics.

 • Instruccions Tècniques de Seguretat

  13 abril 2018

  Establixen aspectes concrets per a aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures arreplegats en l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Mètodes, Instruments i normes

  S'inclouen referències a instruments d'utilitat per a la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat, tals com la Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (MAGERIT), les Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública, el Portal CCN-CERT amb servicis relatius a la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació.

 • Polítiques de seguretat de la informació

  14 desembre 2017

  D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració venen elaborant les seues respectives polítiques de seguretat de la informació.

 • Avaluació i certificació

  10 febrer 2015

  Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació. Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General