accesskey_mod_content

Seguridade

A necesaria xeneralización da sociedade da información é subsidiaria, en gran medida, da confianza que xere nos cidadáns a relación a través de medios electrónicos.

 • Esquema Nacional de Seguridade - ENS

  24 outubro 2015

  ENS

  A súa finalidade é crear as condicións necesarias para a confianza no uso dos medios electrónicos, a través de medidas para garantir a seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións, e os servizos electrónicos.

 • Instrucións Técnicas de Seguridade

  13 abril 2018

  Establecen aspectos concretos para lograr unha adecuada, homoxénea e coherente implantación dos requisitos e medidas recollidos no Esquema Nacional de Seguridade.

 • Métodos, Instrumentos e normas

  Inclúense referencias a instrumentos de utilidade para a implantación do Esquema Nacional de Seguridade, tales como a Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información (MAGERIT), guíalas CCN-STIC para a seguridade dos sistemas da Administración Pública, o Portal CCN-CERT con servizos relativos á capacidade de resposta a incidentes de seguridade da información.

 • Políticas de seguridade da información

  14 decembro 2017

  De acordo co previsto no Esquema Nacional de Seguridade, como resultado do proceso de adecuación ao mesmo, as entidades da Administración veñen elaborando as súas respectivas políticas de seguridade da información.

 • Avaliación e certificación

  10 febreiro 2015

  Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade dos Sistemas de Información. Arranxo sobre o Recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da Seguridade da Tecnoloxía da Información.

 • ENS
  Esquema Nacional de Seguridade - ENS

  24 outubro 2015

  A súa finalidade é crear as condicións necesarias para a confianza no uso dos medios electrónicos, a través de medidas para garantir a seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións, e os servizos electrónicos.

 • Instrucións Técnicas de Seguridade

  13 abril 2018

  Establecen aspectos concretos para lograr unha adecuada, homoxénea e coherente implantación dos requisitos e medidas recollidos no Esquema Nacional de Seguridade.

 • Métodos, Instrumentos e normas

  Inclúense referencias a instrumentos de utilidade para a implantación do Esquema Nacional de Seguridade, tales como a Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información (MAGERIT), guíalas CCN-STIC para a seguridade dos sistemas da Administración Pública, o Portal CCN-CERT con servizos relativos á capacidade de resposta a incidentes de seguridade da información.

 • Políticas de seguridade da información

  14 decembro 2017

  De acordo co previsto no Esquema Nacional de Seguridade, como resultado do proceso de adecuación ao mesmo, as entidades da Administración veñen elaborando as súas respectivas políticas de seguridade da información.

 • Avaliación e certificación

  10 febreiro 2015

  Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade dos Sistemas de Información. Arranxo sobre o Recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da Seguridade da Tecnoloxía da Información.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral