accesskey_mod_content

Metodologies i Guies

Selecció de títols publicats en la seua majoria en el programa editorial del ministeri com a publicacions oficials en la sèrie editorial o col·lecció: administració electrònica

 • Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI)

  Les anomenades Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI) són publicacions oficials que servixen d'instrument d'ajuda de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat publicades en el BOE.

 • Guies de l'Observatori d'Accessibilitat

  Diferents guies pràctiques i manuals que pretenen ser una ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat en documents, aplicacions mòbils i també en els portals web de l'administració –coordinades dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web–.

 • Guia Digitalitza't

  Guia per a facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les lleis –Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic– a través de l'accés i ús de les ferramentes tecnològiques que la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) posa a la disposició de totes les Administracions públiques.

 • Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

  La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat proporciona un marc de criteris, recomanacions i bones pràctiques a tindre en compte pels seus Departaments i organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web2.0 (blogs, comptes o perfils de xarxes socials als quals accedix baix els noms oficials dels Departaments o organismes de l'AGE).

 • MAGERIT v.3 : Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació

 • Mètrica v.3 (2001)

  La metodologia MÈTRICA Versió 3 oferix a les Organitzacions un instrument útil per a la sistematització de les activitats que donen suport al cicle de vida del programari.

 • Guia d'aplicació del Reial decret 1495/2011 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic (2012)

 • SSD-AAPP versió 4 (2011)

  El Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques versió 4 (SSD-AAPP), és una ferramenta automàtica, que potencia la fiabilitat i independència de la presa de decisions. Publicat el manual de la ferramenta en 2011.

 • Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades en l'exercici de potestats (2004)

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats