accesskey_mod_content

Instruments d'execució dels Planes d'Acció

Com a suport als Planes d'Acció, Parlament i Consell adopten decisions per al llançament de programes que faciliten recursos financers per a Comissió Europea i Estats membres. En el primer grup, figuren el programa ISA que permet a la Comissió desenvolupar servicis i ferramentes que contribuïxen a la interoperabilitat entre Administracions. En el segon, es troba el programa CIP (ICT-PSP), que mitjançant convocatòries anuals finança projectes transfronterers com a STORK o EPSOS.
 

El programa ISA

El  programa ISA(Obri en nova finestra)  té com a objectiu facilitar la interacció transfronterera i intersectorial entre les administracions públiques europees, per a possibilitar la prestació de servicis públics electrònics transfronterers i garantir la disponibilitat de solucions comunes. Les seues prioritats es basarà en una estratègia d'interoperabilitat europea, recentment aprovada. Les accions que s'emprenguen caurà en quatre àrees d'activitat:

  • Creació de marcs comuns en suport de la interoperabilitat (polítiques, estratègies, especificacions, metodologies, directrius i altres enfocaments similars)
  • Desenvolupament de ferramentes genèriques reutilitzables per les diferents Administracions i àrees sectorials
  • Implementació de servicis comuns (aplicacions operacionals i de les infraestructures de caràcter genèric per a satisfer les necessitats de les diferents àrees de polítiques públiques)
  • Anàlisi de les repercussions de les TIC en l'aplicació de la legislació comunitària.

El programa CIP (ICT-PSP)

El  programa CIP (ICT-PSP)(Obri en nova finestra)  té per objecte estimular una major penetració de servicis innovadors basats en les TIC i l'explotació de continguts digitals en tota Europa pels ciutadans, els governs i les empreses, en particular les Pyme.la finançament es destina principalment a accions pilot, amb la participació tant d'organitzacions públiques i privades, per a la validació en entorns reals, innovadors i servicis d'interoperabilitat basades en les TIC en àrees tals com:

  • TIC per a la salut, l'envelliment i la inclusió;
  • Biblioteques Digitals;
  • TIC per a millorar els servicis públics;
  • TIC per a l'eficiència energètica i la mobilitat intel·ligent;
  • Web multilingüe i l'evolució d'Internet.

Les administracions públiques espanyoles participen activament en varis d'estos projectes. Pot consultar més informació sobre este tema en: " Projectes CIP amb participació espanyola ".

Interoperabilitat entre Administracions Europees

Dins del programa ISA s'ha desenvolupat com a primera peça una important ferramenta per a la implementació de l'Administració Electrònica a Europa: un acord entre totes les parts sobre l'Estratègia i Marque d'Interoperabilitat per als servicis transfronterers, amb els quals hauran d'alinear-se els propis dels Estats membres.

Les dos peces estan incloses eb la Comunicació « Cap a la interoperabilitat dels servicis públics europeus(Obri en nova finestra) » contempla l'establiment d'un enfocament comú per a les administracions públiques dels Estats membres a fi d'ajudar a ciutadans i empreses a traure el màxim partit del mercat únic de la UE. A fi de superar les limitacions que se'ls presenta per a açò (les denominades barreres electròniques), és necessari que les administracions públiques puguen intercanviar la informació necessària i cooperen en la prestació de servicis públics a través de les fronteres. Açò exigix garantir la interoperabilitat entre les administracions públiques, per a açò la comunicació inclou com a annexos una estratègia d'interoperabilitat(Obri en nova finestra) i un marc d'interoperabilitat(Obri en nova finestra) d'àmbit europeu acordats entre la Comissió Europea i els Estats membres.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE