accesskey_mod_content

Publicat el procediment per a l'adhesió al conveni per a l'ús del Centre d'Impressió de l'AEAT des de Notifica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 març 2020

Notifica: servici d'enviament de notificicaciones

Les òrgans  de l'AGE i els seus organismes públics vinculats o dependents es podran adherir a este conveni per a la utilització del Centre d'Impressió i Ensobrat de l'AEAT en les notificacions i comunicacions amb eixida en suport paper gestionades a través de la plataforma Notifica.

El passat 28 de desembre de 2019 es va publicar el conveni en el BOE la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre la Secretaria General d'Administració Digital i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a la prestació del servici compartit gestió de notificacions i comunicacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrat de l'Agència Tributària mitjançant la plataforma electrònica Notific@.
 
Podran adherir-se tots els òrgans de la de l'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents de la mateixa al fet que es referix l'article 84.1.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sempre que existisca acceptació prèvia per part de l'Agència Tributària en atenció a la disponibilitat de recursos del seu Centre d'Impressió i Ensobrat i per part de la SGAD en funció de la capacitat d'ús de la plataforma Notifica.

En este context, s'ha publicat en la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària el procediment per a la sol·licitud d'adhesió a conveni(Obri en nova finestra) .

Una vegada confirmada la capacitat de Notific@ i del CIE i firmada l'autorització de l'adhesió pel Secretari General d'Administració Digital (SGAD) i pel Director de l'Agència Tributària (AEAT), es podrà fer ús del servici d'impressió i ensobrat.

No obstant açò, l'activació efectiva del servici requerix haver superat amb èxit totes les proves establides, així com haver formalitzat amb èxit la sol·licitud d'alta tècnica en producció del servici de Notifica.

En l'àrea de descàrrega del projecte de Notifica en el CTT es disposa de la informació per a la sol·licitud de l'alta tècnica en Notifica i per a l'adhesió al conveni.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Servicis electrònics