accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Accessibilitat en PDF

Observatori d'Accessibilitat

L'accessibilitat dels continguts disponibles en internet implica també als documents PDF i a la resta de documents enllaçats des de l'HTML. Per tant, és necessari assegurar que tant els documents ofimàtics com els seus PDF derivats siguin accessibles. 

Aquests documents no s'han d'utilitzar com a excusa per no generar continguts mitjançant (X)HTML+CSS. En general no s'ha d'abusar dels documents PDF per proporcionar informació, utilitzant-los únicament en determinats casos, com per exemple fullets, documents legals o documents de naturalesa extensa pels quals sigui convenient proporcionar una versió descarregable i imprimible.


Per generar documents PDF accessibles és imprescindible que els documents gestionats a través d'un processador de textos (office word, lliure office, etc.) siguin accessibles. Per generar aquests documents accessibles pot seguir les indicacions recollides en les següents guies.

En la secció de Preguntes Freqüents sobre el RD 1112/2018 pot trobar la resposta a la pregunta de  quins criteris de conformitat apliquen als documents PDF (o qualsevol altre document)?. En aquesta pregunta es recull el llistat de criteris de conformitat que no apliquen a un document i els que s'han de revisar per comprovar que el document és accessible.