accesskey_mod_content

Biblioteca

Llibres - biblioteca

La Biblioteca d'Administració Electrònica posa a la disposició dels usuaris del portal importants materials fonamentals en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Biblioteca d'Administració electrònica

La Biblioteca d'Administració electrònica recopila una selecció de la documentació existent en format digital en matèria d'Administració electrònica a través d'un repositori únic.

Aquest repositori documental amb documents actuals i històrics, inclou una relació de les publicacions que en matèria d'Administració electrònica han realitzat els òrgans directius implicats en aquesta matèria.

Promou la difusió de normes, informes, guies i anàlisis, estudis i manuals, moltes d'elles incloses en el marc del Programa editorial de publicacions oficials ministerials.

Se seleccionen i descriuen a més una relació de publicacions realitzades per altres entitats que són d'interès en el desenvolupament de l'Administració electrònica.

La secció de Biblioteca d'aquest portal es complementa amb la secció de Documentació  –que recull legislació i en la qual es destaquen també diferents guies i metodologies d'aplicació general– en aquest àmbit d'administració electrònica.

Els objectius de la Biblioteca són:

  • Promoure l'enteniment en matèria d'Administració electrònica.
  • Ampliar la quantitat i la varietat de continguts existents.
  • Facilitar recursos documentals als grups de treball en administració electrònica: Administració, Empreses, Ciudadanos i el públic en general.

 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General