accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Accessibilitat

L'Administració Electrònica Inclusiva és un concepte ampli que abasta totes les mesures encaminades a aconseguir que els beneficis de l'Administració Electrònica s'estenguin al conjunt dels ciutadans, amb independència de la seva capacitat econòmica o el seu nivell d'alfabetització digital.

 • Observatori d'Accessibilitat

  24 abril 2020

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  08 novembre 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantació RD 1112/2018

  27 abril 2020

  Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 • Comunitat Accessibilitat

  08 novembre 2019

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. Ofereix materials d'ajuda, fòrums de discussió i el servei de diagnòstic en línia. 

 • Normativa

  08 novembre 2019

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  25 novembre 2019

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  08 novembre 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

 • Observatori d'Accessibilitat

  24 abril 2020

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  08 novembre 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantació RD 1112/2018

  27 abril 2020

  Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 • Comunitat Accessibilitat

  08 novembre 2019

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. Ofereix materials d'ajuda, fòrums de discussió i el servei de diagnòstic en línia. 

 • Normativa

  08 novembre 2019

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  25 novembre 2019

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  08 novembre 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats