accesskey_mod_content

Estratègies

En un moment de continus canvis, en els quals l'eficiència i la competitivitat de les organitzacions són la base de l'economia, un gran nombre de països han engegat diverses iniciatives orientades a la revisió de les seves formes de treball, amb l'objectiu de minimitzar els costos en termes econòmics i/o socials que les administracions imposen a ciutadans i empreses.

Estratègies en Administració electrònica

En els últims anys, particularitzant per a l'àmbit estatal, les actuacions empreses han estat molt importants en totes les administracions, nacional, autonòmica i local. Cadascuna de les administracions té les seves estratègies però els objectius en totes elles són molt similars. No així, el nivell d'avanç i desenvolupament dels serveis electrònics. L'Administració General de l'Estat ha estat una de les pioneres a desenvolupar i implantar serveis telemàtics, però l'impuls decidit cap a l'administració electrònica es concreta amb el pla Modernitza i es continua a través dels diferents plans estratègics sota els quals es llancen les diferents iniciatives. El camí recorregut per l'administració electrònica per a les CCAA ha estat molt heterogeni però, no obstant això, la tendència en totes elles ha seguit la mateixa trajectòria. Aquesta secció revisarà les principals accions que les diferents administracions públiques estan realitzant per impulsar l'administració electrònica i l'estat en l'en el qual es troben.

Punto de Acceso General
Punto de Acceso General