accesskey_mod_content

Continua l'avanç de l'adreça electrònica habilitada única

19 juliol 2021

Es constata una bona acceptació dels avisos per correu electrònic.

La Adreça Electrònica Habilitada  única avança en la seva consolidació com a punt únic de  notificacions per a totes les administracions augmentant progressivament el nombre d'organismes emissors que posen les seves notificacions a través de la plataforma, superant en el seu conjunt més de 2 milions de notificacions i comunicacions durant el mes de juny.

A més, es constata també l'increment en les visites i en les compareixences realitzades, aconseguint en la primera setmana de juliol més d'1,2 milions de visites i més de 42 mil compareixences a notificacions. Això posa de manifest, la bona acceptació de la funcionalitat engegada recentment que permet definir adreces de correu electrònic per rebre avisos de posada a la disposició de notificacions administratives.

Així mateix se segueix avançant a dotar a l'Adreça Electrònica Habilitada única de major funcionalitat que permeti una millor experiència d'usuari, alhora que s'assegura l'enrobustiment i la seguretat del sistema, en aquest sentit s'està avançant a disposar d'un cercador d'organismes emissors interactiu que permeti identificar fàcilment els organismes que ja posen les seves notificacions a través de la DEHú.

Recordem també que per als grans destinataris de notificacions administratives està disponible una interfície de compareixença automatitzada que obre la porta a poder integrar la compareixença i distribució de les notificacions  dins dels sistemes de gestió empresarials.

Pot consultar el detall de les Especificacions tècniques per a l'accés com a Gran Destinatari(Obre en nova finestra)

Més informació en la solució  DEHú(Obre en nova finestra)  del CTT(Obre en nova finestra) .

  • Centre de Transferència de Tecnologia