accesskey_mod_content

Navarra aprova la Política de gestió de documents electrònics de l'Administració Foral i del Sector Públic Institucional

18 desembre 2020

logo Administració electrònica

El seu objectiu principal és assegurar que els documents i expedients electrònics es mantenen autèntics, fiables, íntegres i disponibles com a informació fefaent, i evidència de suport a les funcions i activitats de l'Administració Foral al llarg del temps.

El Govern de Navarra ha aprovat mitjançant acord, en la seva sessió d'avui, la Política de gestió de documents electrònics de l'Administració Foral i del Sector Públic Institucional Foral, que sentis les bases per establir criteris homogenis d'ús, gestió i conservació d'aquests documents.

A més de tenir com a objectiu que els documents i expedients electrònics es mantenen autèntics, fiables, íntegres i disponibles com a informació fefaent, contribueix en la millora de l'eficiència en la relació de la ciutadania amb l'Administració, com a reforç a la garantia dels seus drets, i en la preservació a mitjà i llarg termini d'un patrimoni documental representatiu, com a evidència de la memòria col·lectiva del present. En aquest sentit, cal indicar que la Direcció general de Cultura – Institució Príncep de Viana és l'òrgan competent en matèria d'arxius.

La Política té com a finalitat establir les directrius estratègiques per a la gestió de la documentació electrònica en l'Administració de la Comunitat Foral i del sector Públic Institucional Foral, en el marc de la generació de documents i expedients electrònics en les fases de tramitació administrativa i arxiu digital. Estableix un conjunt de directrius, procediments i pràctiques amb la finalitat de garantir una gestió eficient de la documentació electrònica durant tot el seu cicle de vida, és a dir, des de l'instant de la seva generació, captura o incorporació al sistema de gestió durant tant temps com hagi de conservar-se en atenció el seu valor administratiu i, en el cas de la documentació amb valor històric, permanent.

Les directrius s'agrupen en tres àmbits fonamentals: establir uns principis en la gestió del document, que haurà de respectar qualsevol eina o projecte de l'Administració Foral que treballi amb documentació electrònica; identificar i caracteritzar els principals processos relatius a la gestió dels documents i expedients electrònics; i atribuir responsabilitats als diferents òrgans i membres del Govern i l'Administració Foral per implantar i desenvolupar aquesta Política.

L'estructura de la Política de gestió inclou, entre uns altres, els següents punts: dades identificatives del document, principis de la gestió documental, actors involucrats i responsabilitats, i elements de la gestió del document electrònic (cicle de vida del document, etapes de tramitació i arxivística, processos de gestió documental i signatura electrònica).

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics