accesskey_mod_content

Outros

  • Arranxo sobre o Recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da Seguridade da Tecnoloxía da Información

    Especifica os requisitos que han de cumprir os Certificados de Criterios Comúns, os Organismos de Certificación e os Centros de Avaliación da seguridade das tecnoloxías da información. Os certificados da seguridade son expedidos por Organismos de Certificación, en España polo Organismo de Certificación do Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das TI. A versión en vigor do Arranxo foi ratificada e publicada o 8 de setembro de 2014 por 26 países, incluíndo a España; por parte do noso país, a ratificación realizouse de forma conxunta entre o Centro Criptolóxico Nacional e a Secretaría de Estado de Administracións Públicas.