accesskey_mod_content

O órgano máximo de gobernación TIC na Administración Xeral do Estado é a Comisión de Estratexia TIC, na que estarán representados todos os Ministerios. Este órgano actuará de nexo de unión e aliñamento entre os obxectivos e prioridades establecidas polo Goberno e o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións para satisfacer as necesidades da Administración.

Entre as súas principais funcións figura a elaboración e proposta ao Consello de Ministros da Estratexia TIC, declarar os medios e servizos compartidos, declarar os proxectos de interese prioritario e informar anualmente o Consello de Ministros do estado de transformación dixital da Administración.

O Pleno da Comisión reunirase polo menos dúas veces ao ano. Pero para axilizar a toma de decisións a Comisión de Estratexia TIC contará cun Comité executivo da Comisión de Estratexia TIC.

A composición e funcións exactas do Comité Executivo serán determinadas pola Comisión de Estratexia TIC. O calquera caso non poderá contar con máis de 10 membros con dereito a voto e reunirase mensualmente para abordar cuestións tácticas e estratéxicas sobre as materias que lle delegue a Comisión.

O seu funcionamento e composición está regulado polo Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE (Abre en nova xanela) .

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Abre en nova xanela) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the Xeral State Administration and its public bodies (PDF)

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE