accesskey_mod_content

Organización

Imaxe organigrama

Neste apartado, ofrécese unha imaxe global do escenario que se configura dentro do sector público para o desenvolvemento da Administración Electrónica. Nel descríbense brevemente os axentes que ostentan a competencia e responsabilidade de impulsar este movemento nos distintos ámbitos territoriais, así como un maior detalle da súa regulación e funcións.

https://www.administracionelectronica.gob.es/general/getcomments
    • 1
  • Houbo un erro coa recuperación dos comentarios. Non se pode mostrar ningún comentario. Por favor, volva tentalo máis tarde.