accesskey _ mod _ content
Banner OBSAE

Aurrekontu-informazioaren eta komunikazioen teknologiak estatuko administrazioaren

 • Azterketa honetan bildutako zifrek parez pare oro har, ondoren aztertuak gastuen aurrekontuaren hasierako kredituen unitateen eremuko txostena.

  Azterketa honetan jasotzen dira, era berean, aurrekontuaren gauzatze-egoerari buruzko zifrak laburpena, T.I.C. bezalaxe aurrekontuak aztertuak izan dira unitateen. Aurrekontua gauzatzean kontuan hartu da Estatu eta gizarte segurantza azpisektore gain, erakunde autonomoak, estatu-agentzien eta erakunde publikoak.

  Ministerioko sail guztiei, gizarte segurantzak, aurrekontuen zuzendaritza nagusiak eta estatuko administrazio orokorraren esku-hartzea, asko erraztu dute azterketa hori egiteko, euskarriak emanez. informazioaren tratamendu automatizatua.

  Ámbito

  • Estatuaren aurrekontua, atal ministerio-sailek.
  • Gizarte segurantzaren aurrekontua (gizarte segurantzaren diruzaintza nagusia, gizarte segurantzako institutu nazionala – INSS, osasun kudeaketarako institutu nazionalaren eta adinduen eta gizarte zerbitzuak – INGESA- –, IMSERSO-, itsasoko gizarte institutua – Informatika eta gerentzia ISM- gizarte segurantzaren -GISS).
  • Erakunde autonomoen aurrekontu-agentzien eta estatuko administrazio orokorra.
  • Presupuestos de Organismos Públicos consolidables en los Presupuestos Generales del Estado.

  Bereizketa-maila dagokio informazioa atal aurrekontu-Azterketa-eremua. Gizarte segurantzaren aurrekontua (60 Atala) beraz bereizia errazago jarraipena, eta, oro har kontuan izan gabe, mendekotasun funtzionala horien erakunde Kudeatzaileak.

  Definizioak

  1. Kapitulua. langileen gastuak

  Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal, extraídas del último informe REINA, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

  2. Kapitulua. ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

  Gastuen kontu ebaluatzeko ondasun arruntak eta zerbitzuak informazioaren eta komunikazioen teknologiak erabili dira sailkapen ekonomikoa 2. kapituluari dagozkien kredituen estatuko aurrekontu orokorren. kontzeptuak eta azpikontzeptuak hartu eta horien izaera honako hauek dira:

  • 20. Artikulua. Errentamenduak eta kanonak
   • Errentamenduak kontzeptua 206. informazioa prozesatzeko ekipoak
  • 21. Artikulua. Konponketak, mantenimendua eta artapena
   • Kontzeptua 216. Informazio-prozesuetarako ekipoak
  • 22. Artikulua. Materiala, hornikuntzak eta bestelakoak
   • Kontzeptua 220. Bulego-materiala
    • 02 Azpikontzeptua. Material informatikoa inbentariaezina
   • Kontzeptua 221. Hornidurak.
    • 12. Hornidura elektrikoa eta komunikazio-material elektronikoaren, azpikontzeptua
   • 222 Kontzeptua. komunikazioak
    • Azpikontzeptua 00. Telekomunikazio-zerbitzuak
    • Azpikontzeptua 04 komunikazio informatikoak.
    • Azpikontzeptua 05. kanpoko sarearekin eta lurralde-Plan informatikoa
    • Azpikontzeptua 15. kanpoko Komunikazio
   • 227. Kontzeptua. Beste enpresa batzuek egindako lanak eta profesionalak

    • Azpikontzeptua 82 informatika izaerako Zerbitzuak.

  Gainera, aldean bakarrik hartu dira kontuan, sailek IKT izaera dute, kontzeptuak eta azpikontzeptuak:

  • 20. Artikulua. Errentamenduak eta kanonak
   • Kontzeptua 208. bestelako ibilgetu materiala

   • Kanonak kontzeptua 209 or.
  • 21. Artikulua. Konponketak, mantenimendua eta artapena
   • 218. Kanpo kokatuta dauden Ondasun kontzeptua
   • 219 Bestelako ibilgetu materiala kontzeptua.
  • 22. Artikulua. Materiala, hornikuntzak eta bestelakoak
   • Kontzeptua 220. Bulego-materiala
    • Azpikontzeptua 22003. osagarriak inbentariagarriak ez activables
    • Azpikontzeptua 22015 bulego-materiala kanpoaldean.
   • 222 Kontzeptua. komunikazioak
    • 01 Azpikontzeptua. Posta eta mezularitza (bakarrik Gizarte Seg.)
    • Azpikontzeptua 99. beste zenbait
   • 226. Hainbat gastu kontzeptua
    • 06 Azpikontzeptua. bilerak eta hitzaldiak
   • 227. Kontzeptua. Beste enpresa batzuek egindako lanak eta profesionalak
    • Azpikontzeptua 06. azterlanak eta lan teknikoak
    • Azpikontzeptua 15. Beste enpresa eta profesionalek burututako lanak kanpoaldean
    • Azpikontzeptua 99. beste zenbait

  6. Kapitulua. inbertsio errealak

  Inbertsio Errealak buruzko zifrak, informazioaren eta komunikazioen teknologiak lortzen da eranskinen Inbertsio Errealak eta Urte Anitzeko Programak inguruko azterketa eginez proiektuak a identifikatu ahal izateko, esparruari buruzko iktetan dagoen alde ikaragarria

  Barne-kodeen aniztasuna superproyectos inbertsio-proiektuak dagozkion gisa identifikatutako sistema eta informazio-teknologietan, baita proiektuen kopuru handia biltzen diren eremu horretako agregatu era berean, ez da gastu-aurrekontuen behartzen dute, azken ekitaldietan bezala, lehen mencionábamos azterketa egiteko eranskinetan bildutakoak superproyecto bakoitzaren proiektu eta inbertsio errealak eta Urte Anitzeko Programazioa zehazteko, norberaren izena, baldin izaera bat informatika ikasteko edo ez.

  El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

  Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y 636) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

  Aurrekontuaren gauzatzea

  Hasierako kreditua. Ageri den zenbatekoa 2010erako estatuko aurrekontu orokorrak.

  Azken kreditu (deducida la no disponibilidad). Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable siempre que el mismo no exceda de las obligaciones reconocidas, en cuyo caso, se considera que dicho final es equivalente a las obligaciones reconocidas.

  Obligazio onartuak. Obligazio baten ondorioz, onartu eta gastua zenbatekoa konprometitu eta dakartzan dagokion ordainketa-proposamena.

Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
DATAOBSAE sarbidea (Leiho berrian irekiko)
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
DATAOBSAE sarbidea (Leiho berrian irekiko)