accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe Administración Electrónica nas CCAA

  • Metodoloxía

    O informe sobre a Admistración electrónica nas Comunidades Autonómas (CAE) baséase no enchemento por parte das diferentes CCAA, dun cuestionario previo onde se reflicten unha serie de indicadores que se actualizan cada certo tempo.

    O informe CAE publicouse con periodicidade anual desde o ano 2004. Con motivo da revisión que se está levando a cabo no citado formulario, o informe CAE 2015 (con datos recolleitos en 2016) e o informe CAE 2016 (con datos recolleitos en 2017) non se publicaron.

    No informe  CAE 2018, ademais de actualizar o cuestionario, e o deseño, cámbiase a nomencaltura para igualala co resto de informes de maneira que o CAE 2018 teñen os datos de 2017 .

     

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Portal de Comunidades Autónomas(Abre en xanela nova) Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Portal de Comunidades Autónomas(Abre en xanela nova) Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)