accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe Administración Electrónica nas CCAA

  • Metodoloxía

    O informe sobre a Admistración electrónica nas Comunidades Autonómas (CAE) baséase no enchemento por parte das diferentes CCAA, dun cuestionario previo onde se reflicten unha serie de indicadores que se actualizan cada certo tempo.

    O informe CAE publicouse con periodicidade anual desde o ano 2004. Con motivo da revisión que se está levando a cabo no citado formulario, o informe CAE 2015 (con datos recolleitos en 2016) e o informe CAE 2016 (con datos recolleitos en 2017) non se publicaron.

    A finais de 2018 publicarase o informe CAE 2017 (cos datos recolleitos en 2018) cun novo deseño.

Punto de Acceso Xeral
Portal de Comunidades Autónomas(Abre en xanela nova) Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)
Punto de Acceso Xeral
Portal de Comunidades Autónomas(Abre en xanela nova) Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)