accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informe Administració Electrònica en les CCAA

  • Metodologia

    L'informe sobre l'Admistración electrònica en les Comunitats Autonómas (CAU) es basa en l'ompliment per part de les diferents CCAA, d'un qüestionari previ on es reflectixen una sèrie d'indicadors que s'actualitzen cada cert temps.

    L'informe CAU s'ha publicat amb periodicitat anual des de l'any 2004. Amb motiu de la revisió que s'està duent a terme en el citat formulari, l'informe CAU 2015 (amb dades arreplegades en 2016) i l'informe CAU 2016 (amb dades arreplegades en 2017) no es van publicar.

    En l'informe  CAU 2018, a més d'actualitzar el qüestionari, i el disseny, es canvia la nomencaltura per a igualar-la amb la resta d'informes de manera que el CAU 2018 tenen les dades de 2017 .

     

Portal de Comunitats Autònomes(Obri en finestra nova) Accés DATAOBSAE(Obri en finestra nova)
Portal de Comunitats Autònomes(Obri en finestra nova) Accés DATAOBSAE(Obri en finestra nova)