accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informe Administració Electrònica en les CCAA

  • Metodologia

    L'informe sobre l'Admistración electrònica en les Comunitats Autonómas (CAU) es basa en l'ompliment per part de les diferents CCAA, d'un qüestionari previ on es reflectixen una sèrie d'indicadors que s'actualitzen cada cert temps.

    L'informe CAU s'ha publicat amb periodicitat anual des de l'any 2004. Amb motiu de la revisió que s'està duent a terme en el citat formulari, l'informe CAU 2015 (amb dades arreplegades en 2016) i l'informe CAU 2016 (amb dades arreplegades en 2017) no es van publicar.

    A la fi de 2018 es publicarà l'informe CAU 2017 (amb les dades arreplegades en 2018) amb un nou disseny.

Punt d'Accés General
Portal de Comunitats Autònomes(Obri en finestra nova) Accés DATAOBSAE(Obri en finestra nova)
Punt d'Accés General
Portal de Comunitats Autònomes(Obri en finestra nova) Accés DATAOBSAE(Obri en finestra nova)