accesskey_mod_content

Resum del posicionament d'Espanya en el context internacional.

Les dades que s'ofereixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de serveis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'aquest àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.

Taula resumeixen d'indicadors internacionals
Indicador Posició
United Nations eGovernment Survey 2018: Leading countries with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: World i-government leaders with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) 12
United Nations eGovernment Survey 2016: I-Participation Index 7
Informe The Global Innovation Index 2017: serveis governamentals en línia 11
Informe The Global Innovation Index 2017: participació en línia 7
Informe OURData Index de l'OCDE: Open Government Data 6
Global Cybersecurity Index (UIT) 7
Taula resumeixen d'indicadors d'àmbit europeu
Indicador Posició
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) 11
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI): serveis públics digitals 4
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. 3
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat 1
Estudi Open Data Maturity in Europe (2019) 2

 

Context Internacional

Segons l'informe « UN eGovernment survey 2018(Obre en nova finestra) », Espanya figura, com se subratlla de forma explícita, en la llista de països amb un alt rendiment (Top Performers) d'acord amb l'índex de desenvolupament de l'administració electrònica (I-Government Development Index, EGDI), juntament amb països tals com Dinamarca, Finlàndia, República de Corea, Països Baixos, Austràlia, Japó, Nova Zelanda, Regne Unit i Estats Units.

Top 10 Performers in 2018

A més, Espanya manté el lloc número 17 respecte a l'edició de 2016, i en el lloc número 10 en l'àmbit dels països europeus.

Leading countries in i-government development

Altres dades d'Espanya recollits en l'informe són que figura amb un ‘molt alt’ (Very High) en l'indicador de participació electrònica, ‘I-Participation’, així com en l'indicador de serveis en línia ‘Online Service Index’.

I-Participation Index

Segons l'edició de 2018 del GCI, publicada a l'abril de 2019, Espanya figura en setè lloc en la llista dels deu països que mostren un major grau de compromís amb la ciberseguretat. 

En l'anàlisi per àrees geogràfiques, Espanya figura en cinquè (5º) lloc en l'àmbit europeu després de Regne Unit, França, Lituània i Estònia.

Segons la perspectiva que posa en relació l'índex de desenvolupament TIC, conegut com IDI, i el GCI, Espanya també mostra un bon posicionament.

Àmbit Unió Europea

Segons el  Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) 2019 , Espanya ocupa el lloc 11 entre els 28 Estats membres de la UE, sent el cuarto entre els països de major creixement. Se subratlla que Espanya obté bons resultats i progressa en el desenvolupament de serveis públics digitals, destacant el compromís amb les dades obertes. Segons dita indicadora de serveis públics digitals Espanya figura en el quart lloc, mantenint un progrés sostingut des de 2014.

Segons l'eGovernment Benchmark 2018 publicat per la Comissió Europea, Espanya se situa amb un nivell mitjà-alt de penetració i digitalització, formant part de l'escenari Fruitful eGov, que inclou als millors països de la seva classe per sobre de la mitjana europea.

Espanya figura en el grup de països “Top-performing” en diverses de les facetes analitzades.

En el terreny de la interoperabilildad, aspecte imprescindible perquè flueixi la cooperació entre administracions per a major eficàcia i eficiència en el servei al ciutadà, d'acord amb l'informe “ State of Play of Interoperability in Europe (NIFO) – Report 2016 ”, Espanya figura en els primers llocs en termes d'alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat, implementació i monitoratge.

En l'àmbit de les dades obertes, segons el  estudio "Open Data Maturity in Europe"  en la seva edició de 2019 situa a Espanya en segon lloc.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General