accesskey_mod_content

Estratexias de Administración Electrónica na Unión Europea

 • A Estratexia Dixital Europea

  A Estratexia Dixital Europea para o período 2020-2025, presentada na Comunicación da Comisión “Modelando o futuro dixital de Europea”, articúlase en tres eixos: Tecnoloxía que traballa para a xente, Economía xusta e competitiva e Sociedade aberta, democrática e sustentable. Dentro de cada un destes eixos, inclúense unha serie de accións e as súas respectivas planificacións temporais.

 • As Declaracións Ministeriais de Administración Electrónica

  O desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea ha partido do consenso alcanzado entre os Estados membros en Declaracións Ministeriais. A última delas foi adoptada na cidade de Berlín en 2020 e reforza o compromiso do desenvolvemento da administración dixital baseada en valores.

 • Os Plans de Acción de Administración Electrónica

  As Declaracións Ministeriais, xunto coas sucesivas estratexias para o desenvolvemento da Sociedade da Información, deron lugar a Plans de Acción de Administración Electrónica desenvolvidos pola Comisión Europea, que son a folla de ruta para alcanzar os obxectivos das Declaracións. A Comisión Europea adoptou o 19 de abril de 2016 o “Plan de Acción de Administración Electrónico Europeo 2016-2020”, que acelera a transformación dixital da administración

 • Relación de documentos de desenvolvemento da Administración Electrónica en Europa

  Aquí pode atopar unha relación de documentos que facilitaron o desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea