accesskey_mod_content

Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade dos Sistemas de Información

O Centro Criptolóxico Nacional é o Organismo de Certificación(OC) do Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información (ENECSTI), segundo o disposto na Lei 11/2002, do 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Intelixencia, e o Real Decreto 421/2004, do 12 de marzo, polo que se regula o Centro Criptolóxico Nacional.

Regulamento de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información

O 25 de setembro de 2007 publicouse no Boletín Oficial do Estado a ORDE PRE/2740/2007(Abre en nova xanela) , pola que se aproba o Regulamento de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información.

Este Regulamento regula o marco de actuación, e crea os organismos necesarios para pór estes procesos de avaliación e certificación ao alcance da industria e da Administración; todo iso baseado no Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información.

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE

Ligazóns RelacionadasLigazóns Relacionadas