accesskey_mod_content

Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació

El Centre Criptològic Nacional és l'Organisme de Certificació(OC) de l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació (ENECSTI), segons el que es disposa en la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, i el Reial decret 421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptològic Nacional.

Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació

El 25 de setembre de 2007 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat l'ORDRE ORDRE PRE/2740/2007(Obre en nova finestra) , per la qual s'aprova el Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació.

Aquest Reglament regula el marc d'actuació, i crea els organismes necessaris per posar aquests processos d'avaluació i certificació a l'abast de la indústria i de l'Administració; tot això basat en l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços RelacionatsEnllaços Relacionats