content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

HAP// agindu zuen 2004ko urriaren 15eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (ogasun eta herri administrazio ministerioa.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

// Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Azaroaren 8ko ebazpenaren 2012, zerga administrazioko estatu agentziako lehendakaria, informazioaren segurtasun politika onartzen duena, zerga administrazioko estatu agentzia

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

2012Ko uztailaren 30eko agindua; horren bidez onartu da informazio-sistemen segurtasun-politika ere (lan eta gizarte segurantzako ministerioa

Gizarte segurantzaren administrazioa

2007Ko irailaren 2ko ebazpena, gizarte segurantzaren estatuko idazkaritzaren onartzen du baliabide elektronikoen erabilerari dagokionez segurtasun arloko politika, gizarte segurantzaren administrazioa

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

LAE// agindu zen 2004ko urriaren 14ko ezartzen den informazioaren segurtasun-politikaren administrazio elektronikoaren arloan (Ministerio de Industria, energia eta turismoa.

Herri administrazioen ministerioa

// Agindua 2011ko 3148 TAP urriaren 7ko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (herri administrazioen ministerioa.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

AAA// agindua jaso 991 maiatzaren 21eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes 2011ko irailaren 16 eta 2012ko apirilaren 20an, dituen informazioaren segurtasun politika onartzen du eta administrazio elektronikoaren esparruan (kultura ministerioa

Gizarte segurantzaren informazio sistemen segurtasun batzordea

ESS// agindua 775 2014ko maiatzaren 7ko batzordearen sortzen duen gizarte segurantzako informazio-sistemen segurtasuna.

Defentsa ministerioa

76/Ministro Agindua, 2006ko maiatzaren 19an emandako informazioaren segurtasun politika onartzen duena (defentsa ministerioa.

Barne ministerioa

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen idazkaritza eta estatuko administrazioaren urteko Egoera (IGAE)

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 5 de junio de 2019, por el que se aprueba el documento de políticas generales de gestión y seguridad de los sistemas de información de esta institución.

Errioxako autonomia erkidegoa

2014Ko 40/dekretua, urriaren 3koa, informazioaren segurtasun politika onartzen duenak, errioxako autonomia erkidegoak.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

2007Ko uztailaren 31ko ordenari ezartzen duen oinarrizko irizpideen esparru komunari informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan, kanarietako autonomia erkidegoko administrazioak.

Andaluziako Junta

1 )/Dekretua, urtarrilaren 11koa, segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

70/Dekretua 2007ko ekainaren 6ko dekretua aldatzen duena (1/urtarrilaren 11ko segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk