content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

HAP// agindu zuen 2004ko urriaren 15eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (ogasun eta herri administrazio ministerioa.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

DENA utzi// 321 agindua, otsailaren 26koa, informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan ministerioa (osasuna, gizarte-zerbitzuak eta berdintasuna.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

// Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Azaroaren 8ko ebazpenaren 2012, zerga administrazioko estatu agentziako lehendakaria, informazioaren segurtasun politika onartzen duena, zerga administrazioko estatu agentzia

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

2012Ko uztailaren 30eko agindua; horren bidez onartu da informazio-sistemen segurtasun-politika ere (lan eta gizarte segurantzako ministerioa

Gizarte segurantzaren administrazioa

2007Ko irailaren 2ko ebazpena, gizarte segurantzaren estatuko idazkaritzaren onartzen du baliabide elektronikoen erabilerari dagokionez segurtasun arloko politika, gizarte segurantzaren administrazioa

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

LAE// agindu zen 2004ko urriaren 14ko ezartzen den informazioaren segurtasun-politikaren administrazio elektronikoaren arloan (Ministerio de Industria, energia eta turismoa.

Herri administrazioen ministerioa

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

AAA// agindua jaso 991 maiatzaren 21eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes 2011ko irailaren 16 eta 2012ko apirilaren 20an, dituen informazioaren segurtasun politika onartzen du eta administrazio elektronikoaren esparruan (kultura ministerioa

Gizarte segurantzaren informazio sistemen segurtasun batzordea

ESS// agindua 775 2014ko maiatzaren 7ko batzordearen sortzen duen gizarte segurantzako informazio-sistemen segurtasuna.

Defentsa ministerioa

Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

Barne ministerioa

INT/2019 424 agindua, apirilaren 10ekoa; horren bidez onartu da informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan Barne Ministerioa (norabide nagusien (informazioaren segurtasunari buruzko behin-behineko emaitzak zabaltzeko hauteskunde-prozesuetan.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen idazkaritza eta estatuko administrazioaren urteko Egoera (IGAE)

2015Eko abenduaren 21eko erabakia, estatuaren aurrekontu eta gastuen idazkaritza, arautzen du informazio-sistemen segurtasun-politika estatu idazkaritzaren kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen Egoera (administrazioa eta

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Consell de ematea erabaki zuten valentziako erkidegoko ikuskaritzak 2019 ekainaren 5ean onartu zuen dokumentua eta informazio sistemen segurtasuna kudeatzeko politika orokorrak erakunde honek.

Errioxako autonomia erkidegoa

2014Ko 40/dekretua, urriaren 3koa, informazioaren segurtasun politika onartzen duenak, errioxako autonomia erkidegoak.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

2007Ko uztailaren 31ko ordenari ezartzen duen oinarrizko irizpideen esparru komunari informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan, kanarietako autonomia erkidegoko administrazioak.

Andaluziako Junta

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

70/Dekretua 2007ko ekainaren 6ko dekretua aldatzen duena (1/urtarrilaren 11ko segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia