content _ mod _ accesskey

La 2015 39/Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen Jardunbideari ( (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta 40 Eta 2015 legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoak (Erregimen Juridikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí.

Azalpenean dioen legez 2015 39/Legea (Leiho berri batean Irekitzen Du) “. Administrazio elektronikoa Osorik ez funtzionatzea paperik gabeko bat bakarrik oinarritzen da printzipioen eraginkortasuna, kostuak aurrezten al herritarrei eta enpresei, interesdunek ere egiten du bermeak ere hobeto gardentasuna ”. En consecuencia en dicha ley se establecen cuestiones tales como que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos y que los documentos administrativos se emitirán igualmente por escrito a través de medios electrónicos; mientras que la Jaso/legea. (Leiho berri batean Irekitzen Du) establece que las AA.PP. se relacionarán entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos.

Lege-esparrua buruzko informazio gehiago izateko (daude. Administrazio elektronikoaren kodea (Leiho berri batean Irekitzen Du) laburpen finkatua, legeria, boen argitaratutako eta edukiak aukeratzea eta antolatzea, idazkaritza nagusiak Administrazio digitala.

El Estatuko administrazio orokorraren eta horren eraldaketa planik digitala (Erakunde Publikoak (2015 Estrategia 2020 – IKT) oso gogoan hartuta egin zen unean 39 eta 40/proiektuak/2015 arte legeak; horrela, printzipio gidariak, helburu estrategikoak, helburuak eta jarduera-lerroak planean jasotako aurreikuspenak, aipatutako legeek egiten lagunduko dute.

El Administrazio digitalaren zerbitzu katalogoa zerbitzuak zabaltzeko helburua duen, eta eskainitako AA.PP. laguntzeko tresna gisa duten administrazio digitalaren garapena sustatzea ere, dagozkien fitxetan eskainitako zerbitzuak eta deskribapen laburra eta bestelako informazioa, kasu bakoitzean dagokion lege-esparrua: al. Gainera, lehen ere daude. partekatutako zerbitzuak: 14 (Leiho berri batean Irekitzen Du) eraginkorragoa izan dadin, zerbitzuak emateko tresna DENIK.

Bigarren xedapen gehigarrian ‘ dagokienez. Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen atxikitzea, plataformak eta administrazioaren erregistroak (Egoera legearen 39. interesgarrienak dira/’ 2015 Convenios de colaboración con las CC.AA. en materia de Administración electrónica.

Desde el punto de vista del uso de los medios electrónicos son de particular interés en la 2015 39/Legea (Leiho berri batean Irekitzen Du) aurreikuspenak harremanetan dauden pertsonen eskubideen inguruko AA.PP., interesdunak administrazio-prozeduran alegia, hizkuntza hauek erabiltzeko duten eskubidea eta betebeharra da AA.PP., interesdunak bitarteko elektronikoak erabiltzeko laguntza; eta ordezkaritza, ahalordetzak erregistro elektronikoak; erregistroak; prozedurako interesdunak identifikatzeko sistemak, onartzen diren sinadura sistemen AA.PP.; bitarteko administrazio-prozeduran identifikazioa eta sinadura erabiltzea; administrazio egintzen forma: inguruko gaiak prozedura laburtua, lagunik izan, ebatzi beharra eta epeak, baliabide elektronikoen bidezko jakinarazpenak, dokumentuak eta kopiak egiteko, interesatuek aurkeztutako agiriak, eta artxibo elektronikoa espediente elektronikoa.

Ere. Jaso/legea. (Leiho berri batean Irekitzen Du) lo establecido en relación con los principios generales, los órganos colegiados, el funcionamiento electrónico del Sector Público (sede electrónica, Portal de internet, sistemas de identificación de las AA.PP., actuación administrativa automatizada, sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, firma-e del personal al servicio de las AA.PP., aseguramiento e interoperabilidad de la firma-e, archivo electrónico de documentos); gestión compartida de servicios comunes (sistemas de información y comunicaciones); técnicas de colaboración (suministro de Información, sistemas integrados de información administrativa); intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación, transmisiones de datos entre AA.PP.; Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad, reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración y transferencia de tecnología entre Administraciones.

Informazio gehiago lortzeko, ikus:

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia