accesskey_mod_content

URI do metadado "Versión NTI" de "Expediente Electrónico"

Esquema Nacional de Interoperabilidade

http://administracionelectronica.gob.es/eni/xsd/v1.0/expediente-e


Este URL corresponde ao valor do metadato mínimo obrigatorio do documento electrónico “Versión NTI” definido no anexo I da Norma Técnica de Interoperabilidade de Expediente Electrónico aprobada por Resolución Resolución do 19 de xullo, da Secretaría de Estado para a Función Pública(Abre en nova xanela) e publicada no BOE do 30 de xullo de 2011.O metadato “Versión NTI” ten o obxectivo de facilitar a información relativa á versión da norma con que corresponde o tratamento de cada expediente electrónico, nunha contorna de necesaria actualización e evolución permanente.O esquema XML para intercambio de expedientes electrónicos definido no Anexo II do citada NTI está dispoñible nas correspondentes URLs:

Os esquemas XML relativos ao Expediente Electrónico distribúense baixo Licenza Pública da Unión Europea EUPL v1.2(Abre en nova xanela)

0 Comentarios

Non hai comentarios