accesskey _ mod _ content

Sarrera

La cooperación entre las administraciones públicas es esencial para proporcionar los servicios a los ciudadanos y garantizarles sus derechos. Dicha cooperación requiere unas condiciones tales que permitan su fluidez, para lo cual es necesario que haya interoperabilidad. La interoperabilidad facilita la realización de principios y derechos de los ciudadanos; la cooperación en el desarrollo y prestación de servicios públicos; así como una mayor eficacia y eficiencia en el despliegue y en la prestación de los servicios.

3. Artikuluak ’ ‘ printzipio orokorrak 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren Araubide Juridikoa (Ireki leiho berrian) incluye a la interoperabilidad entre los principios de actuación de las Administraciones Públicas, de forma que estas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
 
156. Artikulua: 40/2015 legea jasotzen elkarreragingarritasun eskema nazionala (ENI), “ multzoa hartzen du irizpideak eta seguritatearen alorrean aholkuak eskaintzeko aholkuak eskaintzeko segurtasuna, kontserbazioa eta normalizazioa informazio, formatuak eta aplikazio horiek kontuan hartu beharko dira herri-administrazioek bermatuko duten erabakiak hartzeko teknologikoak elkarreragingarritasuna ”.
ENI du lehen ezarritako izan zen 11/2007 legearen 42. artikuluan eta erabili Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Ireki leiho berrian) administrazio elektronikoaren esparruan.
 
Dira elkarreragingarritasun-arau teknikoak concretan detalles para facilitar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas y con el ciudadano. Se acompañan de guías de aplicación y de otros documentos complementarios.

El ENI es el resultado de un trabajo coordinado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Todas las Administraciones Públicas participaron en la elaboración del ENI a través de los órganos colegiados con competencia en materia de administración digital; y se  contó también con la opinión de las asociaciones de la industria del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.

ENI egiteko bere arau teknikoak eta gomendioak izan dira europar batasunetik (batez ere, du Elkarreragingarritasun-Esparru Europarra (Ireki leiho berrian) eskura dugun; beraz, dago europan, politikak ENI egintzak, dokumentuak eta dagozkien zerbitzuak elkarreragingarritasuna; gainera, ideia lotura duten hainbat tresna eta europako batasuneko baliokideak, oinarrizko osagai, komunikazio-sareen (building-gauzetarako erabili), edo zerbitzu-arloan elkarreragingarritasuna edo berrerabiltzea.

Helburuak

Elkarreragingarritasun eskema nazionala bete nahi dira helburu hauek dituzte:

 • Ulertzea, irizpideak eta gomendioak que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad y que eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. Y que, por tanto, contribuyen a crear las condiciones necesarias para la interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y a las administraciones el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
 • Elementu komunetan ematea gidatu behar duten herri-administrazioen jarduerari elkarreragingarritasun-arloan, herri administrazioen elkarrekintza errazteko, bai eta elkarreragingarritasun-baldintzak jakinarazi.
 • Ezartzeko erraztasunak ematea, segurtasun-politikak , al contribuir a un escenario de mayor racionalidad técnica y de economías de escala.

Elkarreragingarritasunarekin bezala, segurtasuna, ikuspegi integral batetik, eta, hartara, ez dago jarduketa jakin batzuk, sistema bat edo tratamendu koiunturalak ahultasuna zehazten punturik altuenera ahula eta, maiz, da puntu hori neurri egokiak mihiztatutako elektrikoek gaizki baina banan-banan arteko koordinazioa.

Elementu elkarreragingarritasun eskema nazionala

ENI elementu nagusiak hauek dira:

 • Elkarreraginkortasunaren oinarrizko printzipioak elkarreragingarritasuna: ezaugarri gisa presente ikuspegi integrala zerbitzuak eta sistemak eta a lo largo de su ciclo de vida izaera dimentsio anitzaren ondorioz; eta ikuspegi elkarreragingarritasuna; konponbide multilateralak. (4. Art. - 7)
 • Antolamendu-elkarreragingarritasuna alderdi hauei dagokienez: argitalpenaren bidez zerbitzu-komunikazio-sareko zerbitzuetako langileek ivapek herri administrazioetan dituen hizketakideekin ( SARA "href =" https :// administracionelectronica.gob.es/ctt/redsara > "Sarea SARA ), horiei lotutako baldintzak; nodo erabiltzea; eta inbentarioak mantentzea elkarreragingarritasun-administrazio-informazioa. (8 - 9).
 • Elkarreragingarritasun semantikoa: argitaratuz eta ereduen aplikazio datu-truke, eta sektoreko elkarteak, bai eta azpiegiturei buruzkoak, zerbitzu horizontalak eta tresna komunak. (10. Art.ra)
 • Elkarreragingarritasuna teknikoa: erabileraren bitartez estandarrak araudian aurreikusitako baldintzetan hautatzeko independentzia bermatzeko, moldagarritasunari aurrerapenari eta diskriminaziorik eza dela-eta herritarrek eurek aukeratutako teknologikoa. (artikulu 11)
 • Azpiegiturak eta zerbitzu erkideak elementu, dinamizazio-lana erraztu eta elkarreragingarritasuna, hedapen eta, aldi berean, eragileak aldeaniztuna. zerrenda (12. Art.)
 • La utilización, preferentemente, de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas espainiako eta haren sare eta elkarren artean komunikatzeko konektatuko elkarreragingarritasun-nodoak erabiliz, Administrazioaren helbideratze-plana . SARA "href =" https :// administracionelectronica.gob.es/ctt/redsara > "Sarea SARA ematen du, eta komunikazio-sare horren. (13 - 15 Art.)
 • Berrerabiltzea: barne-baldintzak, datuen lizentziamendua aztertuko da, aplikazioak, beste objektu batzuk dagokion dokumentazioa eta informazioa eskura jartzen dituztenak eta beste administrazio eta zerbitzuetako langileek ivapek herri administrazioetan dituen hizketakideekin herritarren arteko lotura; direktorioak aplikazioak berrerabilgarriak eta zerbitzuetako langileek ivapek herri administrazioetan dituen hizketakideekin zati eskuragarri dauden irtenbideetatik berrerabiltzea; bai eta aplikazioen kodea egiteko librea argitaratu. (16 - 17 Art.)
 • Sinadura elektronikoaren eta elkarreragingarritasuna ziurtagiriak: sinadura elektronikoaren ziurtagiriak politika eta estatuko administrazio orokorraren tresna gisa erabiltzea erreferentzia modura erabili ahal izango da beste HERRI-ADMINISTRAZIOAK; buruzko alderdiak ziurtagiriak balidatzeko eta sinadura elektronikoak, konfiantza-zerrendak, aplikazioak, erabiltzaileen ziurtatze-zerbitzuen emaileen eta plataforma ziurtagiriak balidatzeko eta sinadura elektronikoa. (18 - 20 Art.)
 • Dokumentu elektronikoaren, berreskuratu eta kontserbatzeko elkarreragingarritasuna agerpen gisa denboran zehar, eta eragiten dion berezia agiri elektronikoa. (21 – 24 Art.)
 • Sortu ziren. elkarreragingarritasun-arau teknikoak eta honako tresna hauek elkarreragingarritasuna. (Lehen xedapen gehigarria)

Aplikazio-Ámbito

Aplikazio-eremuan segurtasun eskema nazionala 2. artikuluan ezarritakoa da legeak 39/2015 eta 40/2015-eremu subjektiboa eta buruzko eraginagatik sektore publiko instituzionala.

Egokitzeko elkarreragingarritasun eskema nazionala

Betetzen dela ENI egiteko Auditoria gida ENI betetzeko (Ireki leiho berrian) bere helburua, ahal den neurriak betetzearen balorazioa egitea erraztea elkarreragingarritasun-zerrenda bat, kontrolak elkarreragingarritasun eskema nazionala kontrol horiek hiru mailatan egituratzen dira jarraituz. ereduaren ENS:

 • Antolakuntza-esparrua kontrolak, eta, betez eskatzen duten neurri horizontalak alderdi juridikoak, jardute-politikak, esate baterako, edo, erabaki jakin batzuk, sarritan gobernantza buruzko eragiketa trukaketari dagokionez.
 • Eragiketa-esparru , referido a aquellos controles cuyo cumplimiento requiere la adopción de prácticas, procedimientos y medidas alineadas con la administración de la interoperabilidad como un conjunto, incluyendo el diseño, la implementación, la configuración y explotación de sistemas interoperables.
 • Neurri teknikoak , que suponen requisitos concretos que permiten garantizar la interoperabilidad, incluyendo formatos, vocabularios o protocolos.

Informazio gehiago

Formularioa bete Kontaktua bidaltzeko informazio-eskaerari.

. Europar Batasunaren Laguntzarekin finantzatutako proiektua eskualde garapeneko europako funtsak (EGEF)

Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.