content _ mod _ accesskey

Gardentasuna eta gobernu ona

La 19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, Gardentasuna eta Gobernu Ona lortzeko eta Informazio Publikoa helburua da, gardentasun publikoa indartzeko eta zabaltzeko jarduerak arautzea, eta jarduera horri buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea bermatzea, eta arduradun publikoek bete beharreko betebeharrak ezarri gobernu onerako.

Herri-administrazio guztiei aplikatzen zaie guztiei Legearen eta estatuaren sektore publikokoak nahiz beste erakunde, esaterako, erregearen etxetik, Botere Judizialaren kontseilu nagusiak 2005eko, konstituzio auzitegiak, diputatuen kongresua, senatua, espainiako bankua, Herriaren defendatzaileak urteko, kontu auzitegiari, ekonomia eta gizarte kontseiluak erakunde autonomikoetan eta jarduerei dagokienez, administrazio zuzenbideari lotuak.

 • Lege horietan, informazio publikoa eskuratzea eta Gobernu Ona

  boe:

  19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna, jendaurreko informaziora eta gobernu egokia.

 • Aktibatu.

  logo gardena.

  Legeak eragindako erakunde guztien gardentasuna eta informazioa eguneratu da aldizka argitaratuko jardueraren gardentasuna bermatzeko.

 • Jendaurreko informazioa eskuratzeko eskubidea

  jendaurreko informaziorako eskubidea:

  Sartu da jendaurrean eskubidea konstituzioan aurreikusitako eran 105.b atala), entendiéndose, eduki edo informazio publikoa, agiri edo euskarri euskarria edozein dela ere, baldin eta administrazioak bere esku dituen eginkizunak betetzean eskuratu edo landu dira.

 • Gardentasuna eta Gobernu Ona kontseilua

  gardentasuna eta gobernu ona kontseilua:

  Nortasun juridikoa duten erakunde publikoak ez diren herri jardueraren helburua gardentasuna sustatzea, betebeharrak betetzen direla publizitateari buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko gorde eta gobernu oneko xedapenak beteko direla bermatzea.

 • boe:
  Lege horietan, informazio publikoa eskuratzea eta Gobernu Ona

  19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna, jendaurreko informaziora eta gobernu egokia.

 • logo gardena.
  Aktibatu.

  Legeak eragindako erakunde guztien gardentasuna eta informazioa eguneratu da aldizka argitaratuko jardueraren gardentasuna bermatzeko.

 • jendaurreko informaziorako eskubidea:
  Jendaurreko informazioa eskuratzeko eskubidea

  Sartu da jendaurrean eskubidea konstituzioan aurreikusitako eran 105.b atala), entendiéndose, eduki edo informazio publikoa, agiri edo euskarri euskarria edozein dela ere, baldin eta administrazioak bere esku dituen eginkizunak betetzean eskuratu edo landu dira.

 • gardentasuna eta gobernu ona kontseilua:
  Gardentasuna eta Gobernu Ona kontseilua

  Organismo público independiente con personalidad jurídica propia que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.