content _ mod _ accesskey

Gardentasuna eta gobernu ona

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Herri-administrazio guztiei aplikatzen zaie guztiei Legearen eta estatuaren sektore publikokoak nahiz beste erakunde, esaterako, erregearen etxetik, Botere Judizialaren kontseilu nagusiak 2005eko, konstituzio auzitegiak, diputatuen kongresua, senatua, espainiako bankua, Herriaren defendatzaileak urteko, kontu auzitegiari, ekonomia eta gizarte kontseiluak erakunde autonomikoetan eta jarduerei dagokienez, administrazio zuzenbideari lotuak.

 • Lege horietan, informazio publikoa eskuratzea eta Gobernu Ona

  boe:

  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

 • Aktibatu.

  logo gardena.

  Legeak eragindako erakunde guztien gardentasuna eta informazioa eguneratu da aldizka argitaratuko jardueraren gardentasuna bermatzeko.

 • Jendaurreko informazioa eskuratzeko eskubidea

  jendaurreko informaziorako eskubidea:

  Es el derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

 • Gardentasuna eta Gobernu Ona kontseilua

  gardentasuna eta gobernu ona kontseilua:

  Nortasun juridikoa duten erakunde publikoak ez diren herri jardueraren helburua gardentasuna sustatzea, betebeharrak betetzen direla publizitateari buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko gorde eta gobernu oneko xedapenak beteko direla bermatzea.

 • boe:
  Lege horietan, informazio publikoa eskuratzea eta Gobernu Ona

  19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna, jendaurreko informaziora eta gobernu egokia.

 • logo gardena.
  Aktibatu.

  Legeak eragindako erakunde guztien gardentasuna eta informazioa eguneratu da aldizka argitaratuko jardueraren gardentasuna bermatzeko.

 • jendaurreko informaziorako eskubidea:
  Jendaurreko informazioa eskuratzeko eskubidea

  Sartu da jendaurrean eskubidea konstituzioan aurreikusitako eran 105.b atala), entendiéndose, eduki edo informazio publikoa, agiri edo euskarri euskarria edozein dela ere, baldin eta administrazioak bere esku dituen eginkizunak betetzean eskuratu edo landu dira.

 • gardentasuna eta gobernu ona kontseilua:
  Gardentasuna eta Gobernu Ona kontseilua

  Nortasun juridikoa duten erakunde publikoak ez diren herri jardueraren helburua gardentasuna sustatzea, betebeharrak betetzen direla publizitateari buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko gorde eta gobernu oneko xedapenak beteko direla bermatzea.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia