accesskey _ mod _ content

Gardentasunerako eta gobernu onerako

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno gehiago du, eta hori indartzea jarduera publikoaren gardentasuna, arautu eta eskura inguruko informazioa jarrai eta gobernu onaren betebeharrak ezartzea arduradun publiko guztiek bete behar dute.

Herri-administrazio guztiei aplikatzen zaie Legearen eta estatuko sektore publikoko beste erakunde batzuei, bai eta, hala nola errege etxearen, botere judizialaren kontseilu nagusia, auzitegi konstituzionala, diputatuen kongresua, senatua, espainiako bankuak, herri-defendatzailearen, kontu auzitegiak, ekonomia eta gizarte kontseilua eta antzeko autonomia-erakundeen jarduerei dagokienez, administrazio-zuzenbidearen mendeko.

 • Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

  boe logoa

  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

 • Publikotasun Aktiboa

  logo gardentasun ataria

  Lan egiten duten erakunde guztien buruzko legeak eragindako Gardentasuna aldizka eta eguneratua argitaratuko informazio garrantzitsua gardentasuna bermatu ahal izateko.

 • Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea

  informazio publikoa izateko eskubidea logoa

  Es el derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

 • Gardentasunerako eta gobernu onerako kontseilua

  logo gardentasunerako eta gobernu onerako kontseilua

  Nortasun juridiko propioa duen erakunde publiko independente helburua, jarduera publikoaren gardentasuna, publizitate-betebeharrak betetzen direla ziurtatzea, zaintzeko eskubidea informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onaren xedapenak betetzen direla bermatzea.

 • boe logoa
  Gardentasun legea, informazio publikoa eskuratzeari eta Gobernu Ona

  19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.

 • logo gardentasun ataria
  Publikotasun Aktiboa

  Todos los organismos afectados por la Ley de Transparencia publicarán de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de su actividad.

 • informazio publikoa izateko eskubidea logoa
  Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea

  Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea da, eta konstituzioan ezarri moduan 105.b artikulua), hots, jendaurreko edukiak edo agiri horren euskarria edozein dela ere, formatua, administrazioaren esku dauden edo-eta egindako edo eskuratutako, beren eginkizunak betetzeko.

 • logo gardentasunerako eta gobernu onerako kontseilua
  Gardentasunerako eta gobernu onerako kontseilua

  Nortasun juridiko propioa duen erakunde publiko independente helburua, jarduera publikoaren gardentasuna, publizitate-betebeharrak betetzen direla ziurtatzea, zaintzeko eskubidea informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onaren xedapenak betetzen direla bermatzea.

Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.