content _ mod _ accesskey

Gardentasuna eta gobernu ona

La 19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, Gardentasuna eta Gobernu Ona lortzeko eta Informazio Publikoa helburua da, gardentasun publikoa indartzeko eta zabaltzeko jarduerak arautzea, eta jarduera horri buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea bermatzea, eta arduradun publikoek bete beharreko betebeharrak ezarri gobernu onerako.

Herri-administrazio guztiei aplikatzen zaie guztiei Legearen eta estatuaren sektore publikokoak nahiz beste erakunde, esaterako, erregearen etxetik, Botere Judizialaren kontseilu nagusiak 2005eko, konstituzio auzitegiak, diputatuen kongresua, senatua, espainiako bankua, Herriaren defendatzaileak urteko, kontu auzitegiari, ekonomia eta gizarte kontseiluak erakunde autonomikoetan eta jarduerei dagokienez, administrazio zuzenbideari lotuak.

 • Lege horietan, informazio publikoa eskuratzea eta Gobernu Ona

  boe:

  19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna, jendaurreko informaziora eta gobernu egokia.

 • Aktibatu.

  logo gardena.

  Legeak eragindako erakunde guztien gardentasuna eta informazioa eguneratu da aldizka argitaratuko jardueraren gardentasuna bermatzeko.

 • Jendaurreko informazioa eskuratzeko eskubidea

  jendaurreko informaziorako eskubidea:

  Es el derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

 • Gardentasuna eta Gobernu Ona kontseilua

  gardentasuna eta gobernu ona kontseilua:

  Nortasun juridikoa duten erakunde publikoak ez diren herri jardueraren helburua gardentasuna sustatzea, betebeharrak betetzen direla publizitateari buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko gorde eta gobernu oneko xedapenak beteko direla bermatzea.

 • boe:
  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

  19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna, jendaurreko informaziora eta gobernu egokia.

 • logo gardena.
  Aktibatu.

  Todos los organismos afectados por la Ley de Transparencia publicarán de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de su actividad.

 • jendaurreko informaziorako eskubidea:
  Jendaurreko informazioa eskuratzeko eskubidea

  Sartu da jendaurrean eskubidea konstituzioan aurreikusitako eran 105.b atala), entendiéndose, eduki edo informazio publikoa, agiri edo euskarri euskarria edozein dela ere, baldin eta administrazioak bere esku dituen eginkizunak betetzean eskuratu edo landu dira.

 • gardentasuna eta gobernu ona kontseilua:
  Gardentasuna eta Gobernu Ona kontseilua

  Nortasun juridikoa duten erakunde publikoak ez diren herri jardueraren helburua gardentasuna sustatzea, betebeharrak betetzen direla publizitateari buruzko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko gorde eta gobernu oneko xedapenak beteko direla bermatzea.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia