accesskey_mod_content

A Secretaría Xeral de Administración Dixital (ata decembro 2016 DTIC) impulsa e coordina o proceso de racionalización e transformación dixital da Administración Xeral do Estado e traballa co resto de Administracións Públicas para garantir a interoperabilidade e a eficacia e a eficiencia na prestación dos servizos aos cidadáns e empresas.

O Catálogo de Servizos de Administración Dixital da SGAD ten como obxecto difundir os servizos comúns, infraestruturas e outras solucións que se pon a disposición das Administracións Públicas para contribuír a impulsar o desenvolvemento da Administración Dixital e mellorar os servizos que se ofrecen a cidadáns e a empresas, ou internamente aos empregados públicos. 

Os servizos que se presentan no catálogo están operativos e ampliando as súas funcionalidades día a día. Moitos deles puxéronse en marcha coa colaboración de diferentes departamentos ministeriais ou doutras Administracións Públicas.

Os servizos agrúpanse en diferentes categorías en función do ámbito funcional ou das súas características de provisión. Estas categorías son:

  • Impulso da Administración Dixital e de Servizos aos Cidadáns.
  • Xestión interna.
  • Infraestruturas.
  • Regulación, guías e informes relevantes.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas

Destacados