accesskey_mod_content

Normativa da Unión Europea

  • Disposicións da Unión Europea

    Selección de disposicións legais relevantes publicadas no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE), Serie L (Lexislación), acerca de: Interoperabilidade e Servizos públicos europeos de administración electrónica, Identidade e firma electrónica, seguridade en redes e sistemas de información, acesibilidad, reutilización de datos do sector público, contratación e factura electrónica, protección de datos persoais, de rango: Decisión, Directiva, Regulamento.

  • Comunicacións e informacións procedentes das institucións, órganos e organismos da Unión Europea

    Selección de actos e documentos publicados no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE), Serie C (Comunicacións e informacións). No seu maior parte documentos COM –da Comisión Europea– acerca de: Plans estratéxicos na economía dixital, Plans de acción de administración electrónica, Interoperabilidade, Servizos públicos europeos de administración electrónica, Identidade e firma electrónica, seguridade, acesibilidad, reutilización.