content _ mod _ accesskey

Estatuko legeak eta arauak kronologia

Hautatu arauak administrazio elektronikoaren garapenean duen garrantzia.
Se muestran en orden cronológico, según fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Azken lege eta xedapenak

// "BSN 297 agindua, martxoaren 27ko [COVID _ tratamendua aplikatu datos-titular 19, administrazio digitalaren] Idazkaritza Nagusia

martxoaren 28an.

// "BSN 297 agindua, martxoaren 27koa, estatu idazkaritzaren esku uzten dituena digitalizatu eta adimen artifiziala, Transformazio Digitala eta Ekonomia ministerioa, alegia, hainbat jarduera garatzeko eragindako krisiak kudeatzeko duen osasun COVID-19. BOE, 86. zk., 28// 03".

 • OHARRA: [el Ministerio de Sanidad encomienda]: Primero. Desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos. El responsable del tratamiento será el Ministerio de Sanidad y el encargado del tratamiento y titular de la aplicación será la Secretaría General de Administración Digital (SGAD). Segundo. DataCOVID-19: estudio de la movilidad aplicada a la crisis sanitaria.
 • Zerbitzu elektronikoak

"440/Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa, ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena (arazo ekonomiko eta Eraldaketa.

otsailaren 27a.

BOE, 50 zk.; "/02/27

 • OHARRA: 8. Artikulua. Estatu idazkaritzaren Digitalizatu eta adimen artifiziala. [..] "(digitalizatzea bultzatzeko sektore publiko eta ministerioen arteko koordinazioa eta lankidetza beste herri administrazio batzuekin gai horiei buruz eta, ministerioetako beste sail batzuei eratxikitako eskumenen kaltetan jo gabe.

 • 9. Artikulua. Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia [].... "arloko eskumenak administrazioko Sail transformazio digitala irudian, baita legeak aplikatzeko eta garapen teknikoan jaso 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari eta 40 arte eta urriaren 1eko eta horren inguruko araudia, jardueraren eta jarduera sektore publikoari dagokionez (baliabide elektronikoak erabiliz. zuzendariordetza nagusi hauek Ditu: plangintza eta gobernantza Zuzendariordetza Nagusia administrazio digitala; administrazioko Zuzendariordearen digitalizazioa bultzatzeko, Azpiegitura eta eragiketa Zuzendariordetza nagusia, zerbitzu digitalen kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusia, aurrekontu eta kontratazio Zuzendariordetza Nagusia), Bulego teknikoa, eta zuzendariordetza nagusiko mailarekin Ciberseguridad Arloa Planifikatzea eta koordinatzea.

 • Zerbitzu elektronikoak

"139./Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena

urtarrilaren 29an.

(EAO, 25. zk .// 01 29.

 • Zerbitzu elektronikoak

Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, [medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses]

2020ko urtarrilaren 10ean

Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de baliabide elektronikoak, interes-gatazkak bulegoa legean aurreikusitako prozeduretan/3 2015eko martxoaren 30eko jarduera arautzen duen Egoera administrazioaren urteko goi-kargu (alegia, eta hura garatzeko araudia, 2018. 1208/errege dekretuak, irailaren 28koa; eta aitorpen ereduak onartzen dituena, eta dokumentu elektronikoak komunikazio. BOE: 9. zk .// 01 10 "

 • Zerbitzu elektronikoak

Lege xedapenak eta 2019

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial [CSV y sello electrónico]

azaroak 25, 2019

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la utilización del código seguro de verificación y de sello electrónico del Consejo General del Poder Judicial. EAO: 238 zk., 11// 25 2019

 • Zerbitzu elektronikoak

14/2019 Errege Dekretu-legea, urriaren 31koa; horren bidez, premiazko neurriak ezartzen, segurtasun publikoko arrazoiengatik, administrazio digitalaren alorrean, urteko kontratazioa eta telekomunikazioen sektore publikoa

azaroak 05 2019

EAO: 266 zenbakiduna, 11 05// 2019

 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

// Agindua TFP 2019 510 apirilaren 30eko [MPTFP] probak:

maiatzaren 8an 2019

Orden TFP/510/2019, de 30 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los cuerpos o escalas de funcionarios cuya selección corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
EAO: 110 zk .// 05 08 2019 (Ii. Atala)

 • OHARRA: El medio electrónico habilitado para la presentación de las solicitudes de participación en los procesos selectivos es la aukerasaioen Izena erabili (EAT) urteko Sarbide Nagusia (http://administracion.gob.es/PAG/ips).

 • Zerbitzu elektronikoak

Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, [Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019]

apirilak 30, 2019

Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional .
(EAO, 103. zk., 30 04// 2019

 • Segurtasuna

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, [política de seguridad en administración electrónica del Ministerio del Interior]

apirilaren 12an 2019

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.
EAO:: 12ko 88. 2018ko/04/( Iii. Atala)

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, [Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia]

martxoak 19 2019

// TFP 303 2019 agindua, martxoaren 12ko horren bidez sortzen dira Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado .
EAO :// 03 19 2019 67. zk.

 • Zerbitzu elektronikoak

MPR. 2018ko abenduaren 27Ko ebazpena, idazkariordetzak

01 urtarrila 2019

EAO: 1.a, 2019/01/01 (Iii. Atala)

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría (del Lehendakaritza ministerioa, Ebaki eta berdintasun harremanak ), zeinaren bitartez argitaratzen du. Hitzarmena dagokienez. ciberseguridad partida Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia .

 • OHARRA: Se constituirá un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MPTFP), que operará como una extensión del futuro Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado (futuro BAZKIDEA da. (Leiho berri batean Irekitzen Du) )   –Secretaría General de Administración Digital (SGAD) y Centro Criptológico Nacional (CCN)–

 • Segurtasuna

2018. Lege eta xedapenak

ESPAÑA [Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales]

2018. 06 abendura

EAO: 294. zk .// 06 2018ko 12

 • Segurtasuna

MPTFP. Resolución SEFP, de 16 de noviembre de 2018, [Conferencia Sectorial de Administración Pública]

2018. azaroaren 17a

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Herri administrazioaren Sektoreko Konferentzia onetsi zuen Antolakuntza eta jarduera araudia .
EAO: 278 zk., 11// 17 2018ko (Iii. Atala)

 • OHARRA: 12. Artikulua. Administrazio elektronikoaren Batzorde Sektoriala . 1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, presidida por la persona titular de la Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia , es un órgano técnico de cooperación en materia de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial, de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 40/2015 [...]

 • Zerbitzu elektronikoak

2018. 1112/Errege Dekretua, irailaren 7koa, irisgarritasuna eta sektore publikoa (web guneen gailu mugikorretarako aplikazioak

2018ko irailaren 19a

(EAO 227. zk.), hemeretzi 2018ko// 09

 • Erabilerraztasuna

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información

2018ko irailaren 8a

EAO: 218. zk.: 08 09 2018ko//

 • OHARRA: Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. 236. Zk. BOE 29 09 2018ko// (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Helburua da arautzea eta sareen segurtasuna Errege Dekretua (“ betetzeko beharrezko zerbitzuak eta informazio-sistemak erabiltzen dituzten zerbitzu digitalen eta gertakarien jakinarazpen ” sistema bat ezartzea, erakunde arteko koordinazioa, esparru bat ezartzen igarotako “ irudian, agintari eskudunak diren organoekin lankidetzan ” eta komunitatearen arloan.

 • Al dio testuak CCN-CERT (Leiho berri batean Irekitzen Du) , del Centro Criptológico Nacional, como el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT ) de referencia para el Sector público y como el coordinador nacional de la respuesta técnica en los supuestos de especial gravedad y que requieran un nivel de coordinación superior.

 • Hori da espainiako ordenamendu juridikoaren al du Errege Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ezagunagoa. NIS zuzendaritza identifikatu nahi izan diren sektoreak babesa bermatu behar du sareak ezartzea eta informazio-sistemak eta eskaerak ciberincidentes jakinaraztea.

 • Segurtasuna

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, [modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]

04 2018ko irailaren

2018. 11/Errege Dekretu-legea, abuztuaren 31koa, babesaren arloko zuzentarauen transposizioa pentsio konpromisuak langileekin, sartzeko baldintzak eta urteko prebentzio kapital-zuriketaren eta beste herrialde batzuetako pertsonak eta egoitza duena 1/legea aldatu arte, urriaren 1ekoa, herri administrazioen Jardunbideari (
214 Zk. BOE, 2018. 09 04//

 • OHARRA: errege dekretu honen seigarren artikuluan 1/legearen azken xedapenetatik zazpigarrena arte aldatu egiten da urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari, eta honela geratu da idatzita:
 • Zazpigarren azken xedapena. Indarrean jartzea: Indarrean lege hau Estatuko Aldizkari ofizialean argitaratu zen (al “ ”.
 • Hala ere, dagozkion aurreikuspenak irudian registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico eguerdiko aurrera ondorioak urriaren 2an. .
 • Lege 39 eta 40

// Agindua BBAREN 2018ko 870 abuztuaren 3ko [Ciberseguridad] Espainiako Estrategia berria

2018. abuztuaren 10a

Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional .
EAO: 193. zk ./10/08 2018ko (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

MPTFP. uztailaren 10eko Ebazpena SEFP [Eskuz eguneratu 2018.] Irudi Instituzionala

uztailaren 27ko 2018ko

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se Erakunde irudiaren eskuliburua eguneratu da adaptándolo ere. nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado
BOE, 181. zk., 07// 27 2018ko (Iii. Atala)

 • Herritarra
 • Erabilerraztasuna

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, [estructura departamentos ministeriales] DISPOSICIÓN DEROGADA

2018. ekainaren 23a

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezarri .
BOE, 152. zk., 2018. 23 06//

12. Artikulua. Funtzio Publikoko ministerioa. B] [...), Funtzio publikoaren estatu idazkaritzako. horren menpe daude zuzendaritza organo hauek:

 1. La Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia , Idazkariordetzarena mailarekin.
 2. Funtzio publikoaren zuzendaritza nagusiak.
 3. Gobernantza Publikoaren zuzendaritza nagusia.
 4. La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección General.
 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAFP ebazpena SEFP apirilaren 13ko 2018, segurtasun-arazoak jakinaraztea] [segurtasun Arau Teknikoak

2018. apirilaren 19a

Apirilaren 13ko erabakia 2018ko, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako onartzen du - Jarraibide Teknikoa. - Gorabeherak.
(EAO, 95. zenbakiduna (2018./04/19 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

MINHAFP. SEFP Ebazpena, martxoaren 27ko 2018, auditoria - Jarraibide Teknikoa [informazio-sistemen segurtasunaren]

2018. apirilaren 3a

2018. Martxoaren 27an hartutako ebazpena, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako onartzen du Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información .
EAO: 81 zk ./04/03 2018ko (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, [PSI política de seguridad en administración electrónica del MECD]

2018. martxoaren 21a

Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la Informazioaren segurtasun-politika administrazio elektronikoaren esparruan urteko Hezkuntza, kultura eta kirol ministerioa.
(EAO, 70. zk .// 03 21 2018ko

 • Segurtasuna

128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, araubide juridikoaren [izaera nazionaleko gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioak]

2018. martxoaren 17a

128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, izan duen erregimen juridikoa arautzen du izaera nazionaleko gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioak.
BOE, 67. zk., 2018./03/17

 • OHARRA : trata de cuestiones relativas a la selección, formación, habilitación y eginkizunak, estatu-mailako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioentzat.

 • Administrazio elektronikoari dagokionez, Zortzigarren xedapen gehigarria. dagozkion funtzioak Erabiliz. "2002ko ekitaldian eragina euskarri elektronikoan funtzionarioei gordetako funtzioak errege dekretu honetan araututako, haiei erreserbatutako lanpostuak izango dira. Esku hartzea x. tituluan xedatutakoa gorabehera, 7/1985 legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen zuten ".

 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAFP. Resolución SEFP, de 28 de febrero de 2018, [adhesión de las CCAA y EELL a la plataforma GEISER/ORVE]

2018. martxoaren 2a

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 3 de mayo de 2017, por la que se establecen las atxikitzeko baldintzak guztiak autonomia-erkidegoak eta toki-erakundeak GEYSER ORVE plataformara/ , como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros.
EAO: 54 zk., 2018. 02// 03

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Lege 39 eta 40

2017Ko lege eta xedapenak

(1043 2017Ko Errege Dekretua, abenduaren 22koa, urteko Programa (2018. [P.E.N. 2017-2020]

2007ko abenduaren 29a

(1043 2017Ko Errege Dekretua, abenduaren 22koa, onartzen duena. 2018. Urtean Programa urteko Plan Estatistiko Nazionaleko 2017-2020.
EAO: 316 zk., 2007ko// 12 29

 • OHARRA:  Se muestra Código Plan-año 2018 y Nombre de la operación estadística  (Organismos responsables en la Secretaría de Estado de Función Publica (SEFP): Secretaría General de Administración Digital (SGAD) y Dirección General de la Función Pública

 • 7564: Dira Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak administrazio publikoetan (SGAD.) koordinatzeko Zuzendariordetza Nagusiak Unitate).
 • 7565: Estadística de Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la AGE. (SGAD. Subdirección General de Inversiones TIC).
 • 7501: Registro Central de Personal. Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. (Dirección General de la Función Pública. Subdirección General del Registro Central de Personal).
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

JUS// agindua 1293 2007ko abenduaren 14ko administrazio elektronikoa (justizia ministerioa] segurtasun-politika [PSI

2007ko abenduaren 28an

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica .
EAO: 315 zk., 2007ko/12/28 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

PRA// agindua 1267 2007ko abenduaren 21eko hitzarmenak (Administrazio Orokorreko Aginduak [] Egoera

2007ko abenduaren 22a

Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios .
EAO: 310 zk., 2007ko/12/22 (Iii. Atala)

 • Administrazioen arteko lankidetza

MINETAD. Red.es Ebazpena, 2007ko azaroaren 6koa, transformazio digitala] [bulegoak

2007ko azaroaren 20an

Ebazpena, 2007ko azaroaren 6koa, Red.es Enpresa-erakunde Publikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) (oinarri arautzaileak ezartzen dituen bulegoak sortzea bultzatzeko Programa digital bihurtzeko.
EAO: 291 zenbakia, 2007ko 11// 20 (Iii. Atala)

 • Oharra: urteko oinarrizko Barruan. Espainiarako Agenda Digitala (Leiho berri batean Irekitzen Du) Ekonomia digitalaren garapena sustatzen du, Red.es lortzeko hazkundea, lehiakortasuna eta espainiako enpresen nazioartekotzea.

 • Enpresa

Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, [Memoria del análisis normativo MAIN]

2007ko azaroaren 14a

931/2007Ko Errege Dekretua, urriaren 27koa (arauen eraginaren analisiari arautzen duen Memoria.
EAO: 276. zk., 2007ko 11// 14

 • OHARRA: Indargabetzen du 1083/2009 Dekretua, uztailaren 3an (EBO, 18/07/2009) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • OHARRA : "El presente real decreto tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias".
  La finalidad de la Memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) es garantizar que en los procesos quienes han de elaborar y aprobar un proyecto de disposición, cuenten con la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos y los medios que necesitarán los administradores para poder aplicarla.

 • Gobernu irekia

9/[ ESPAÑA 2017ko Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko 0000ko]

2007ko azaroaren 9a

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo GABE/EB/23 (Leiho berri batean Irekitzen Du) bai GABE/EB/24 (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2004ko otsailaren 26ko.
EAO: 249 zk., 2007ko/09/11

 • OHARRA : La entrada en vigor de la Ley se producirá en 4 meses desde su fecha de publicación en BOE.

 • Se estima un desarrollo reglamentario en lo relativo a: habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica  –según se indica la Disposición final sexta– 

 • Kontratazioa

Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, [funciones y estructura de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD)] [DISPOSICIÓN DEROGADA]

2007ko uztailaren 29an

Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
EAO: 80 zk., 2007ko 29 07//

 • OHARRA 14. Artikulua:. Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia idazkaritza nagusiaren – Administrazio Digitala ( SGAD ) con rango de Subsecretaría – es el órgano directivo al que corresponde, bajo la autoridad del titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, la dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas al Departamento en materia de administración digital, racionalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y del funcionamiento del Servicio Común de Sistemas de Información y Comunicación.

 • Administrazio digitalaren idazkaritza nagusiak zuzendariordetza nagusi hauek daude: a) koordinatzeko zuzendariordetza nagusiaren unitate); b) administrazio digitalaren Zerbitzuak sustatzeko Azpizuzendaritza Nagusia eta Herritarren irudian, c) zuzendariordetza nagusiaren ustiapen, d) zuzendariordetza nagusiaren aplikazio eta zerbitzu Orokorrak Idazkaritza Nagusiaren araberakoa da inbertsio IKT zuzendariordetza nagusiak Ere.

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Sistemak garatzea.

MINHAFP. Resolución SGAD, de 14 de julio 2017, [condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica]

2007ko uztailaren 18a

2007Ko uztailaren 14ko ebazpena, Idazkaritza nagusiaren Administrazio Digitala (SGAD) hauek ezartzen ditu ( sinadura elektronikoa erabiltzeko baldintzak kriptografikoa ez bertan, interesatuek, administrazio organoen zerrenda Estatuko administrazio orokorraren eta haren erakunde publikoen alegia.
EAO: núm.170, 2007ko uztailaren 18an

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

MINHAFP. SEFP Erabakia, 2007ko uztailaren 4koa, [baldintzak (PdP), SARA sarearen Puntu] presentzia

2007ko uztailaren 8a.

2007Ko uztailaren 4ko erabaki du Funtzio publikoaren estatu idazkaritzako (SEFP) hauek ezartzen ditu ( bete behar dituzten baldintzak ere kontuan hartzeko alderdi SARA sareak (PdP) .
Núm.162 EAO, 07// 08 2017ko (Iii. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

// Agindua HFP 633 2007ko ekainaren 28ko [] inskribatu ereduak HARTZEN dutela

2007ko uztailaren 4a

Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los botere erregistroan inskribatu ereduak elektronikoa Ahalordetzak (boen eta administrazio orokorraren erregistro elektronikoa toki-erakundeen ahalordetzak baliozko sinadura egiteko sistemak ezarri eta ahalordeak apud aktak baliabide elektronikoen bidez.
EAO: núm.158, 2017ko 07/04/

 • OHARRA: 6. Artikuluari jarraiki, 2015 39/Legea, urriaren 1a (Leiho berri batean Irekitzen Du) onartzen dira, eta oinarrizko izaerarekin, inskribagarriak ereduak ematea, bi administrazioei jarduteko aukera ematen bada, Egoera Orokor edo toki erakundeen administrazioan aurkeztu genituen. Azkenik, ahalordeak baliogabetzeko eredu bat agertzen da.

 • Indargabetzen I, II eta III eranskinak ere HAP// agindua 1637 2012ko uztailaren 5eko (Leiho berri batean Irekitzen Du) Ahalordetzak erregistro elektronikoa arautzen duena (BOE 2007ko/07/25). 2018ko urtarrilaren 2tik Aurrera hartuko du indarra agindu honek.

 • CTT ikusteko: Erregistro elektronikoa Ahalordetzak (REA)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Lege 39 eta 40
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

MINHAFP. SEFP Ebazpena, 2007ko maiatzaren 3an, autonomia-erkidegoei eta toki-erakundeei (te/plataformara sartzeko [ORVE] GEYSER

2007ko maiatza.

Ebazpena, 2007ko maiatzaren 3an, Funtzio publikoaren estatu idazkaritzako (SEFP) atxikitzeko baldintzak zehazten ditu, eta autonomia-erkidegoak eta toki-erakundeak GEYSER ORVE plataformara/ , como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros.
BOE, 109. zk., 2007ko/08/05

 • OHARRA Erabilera baldintzak onartzen dute, eta autonomia-erkidegoek eta Toki-erakundeek, beren borondatez eskatu nahi, GEYSER/ORVE plataformara, eta sarrera erregistro elektronikoa. irudian, al mekanismoa duena (administrazio orokorraren erregistro sistemaren Egoera.

 • PAe ikusteko: Administrazioa erregistroak

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Lege 39 eta 40

Lege eta xedapenak.

Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, [Programa anual 2017 del P.E.N. Nacional 2017-2020]

2016ko urtarrilaren 31n

2016 747/Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, onartzen duena. 2007Ko urteko programan 2017-2020 urteko Estatistika Plan Nazionala
EAO: 316 zk., 31/12/.

 • OHARRA: proiektu handiak "," Datu gisa jasota dago (Big Data (BIGD)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, [estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y Secretaría General de Administración Digital (SGAD)] [DISPOSICIÓN DEROGADA]

azaroaren 12an.

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
EAO: 274. zk., 11/12/.

 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAP. SEAP Ebazpena, urriaren 27an, 2016ko ziurtagiri elektronikoak, sinadura eta zigilua (NTI [- administrazioaren]

2003ko azaroan.

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración .
EAO: 266 zenbakiduna, 11 03// hartu (Iii. Atala)

 • OHARRA : Esta nueva norma técnica de interoperabilidad sustituye a la anterior de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración: Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública (BOE 30/07/2011) y está alineada con el Reglamento europeo de identidad electrónica y servicios de confianza: Erregelamenduak (EB) edo ez (europako parlamentuaren eta Kontseilu 910 2014 ko (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Elkarreragingarritasuna
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

MINHAP. SEAP Ebazpena, urriaren 13koa, 2016ko [segurtasun Arau Teknikoak betez] segurtasun-eskema nazionala

azaroaren 2a.

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad .
EAO: 242 zk., 11 02// hartu (Iii. Atala)

 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

MINHAP. Resolución SEAP, de 7 de octubre de 2016, [Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del Estado de la Seguridad]

azaroaren 2a.

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Segurtasun Txostena (Jarraibide Tekniko segurtasunaren Egoera .
EAO: 242 zk., 11 02// hartu (Iii. Atala)

 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

// Agindu genuen AURREKO 1560 urriaren 3ko [web atariak prestatzeko prozesuan zehar ministerioetako]

2005eko urria.

// Agindu genuen AURREKO 1560 urriaren 3ko ministro kontseiluaren aldeko erabakia argitaratu zen 0000ko irailaren 30ean egin genuen, partaidetza publikoa bermatzeko jarraibideak ematen dituena prestatzeko prozesuan zehar ministerioetako web atariak.
EAO: 238 zk., 5a .// 10

 • OHARRA laugarren atala:: Sarrera Puntu Nagusiak (Web-ataria administracion.gob.es (Leiho berri batean Irekitzen Du) recogerá en su página de inicio un enlace a los puntos de acceso de los departamentos ministeriales, con la misma imagen identificativa a que se refiere el apartado segundo.

 • Gobernu irekia
 • Herritarra

Orden AAA/626/2016, de 26 de abril, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

maiatzaren 2an.

Orden AAA/626/2016, de 26 de abril, por la que se regula la aplicación del sistema de código seguro de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
EAO: 02 05// 105. zk.

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Erregelamenduak (EB) eta 679 2016ko apirilaren 27ko [datuak babesteko Araudi Orokorra (RGPD)]

2016ko maiatzaren 4a

Erregelamenduak (EB) eta 679. europar legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2000. urteko apirilaren 27ko genuen, pertsona fisikoen babesari buruzkoa al dagokionez: tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos indargabetzen duena. // CE zuzentaraua 46 95 (Leiho berri batean Irekitzen Du) (Datuak babesteko Araudi Orokorra).

 • Segurtasuna

2015Erako, lege eta xedapenak

MINHAP. idazkariordetzak MINHAP Ebazpena, abenduaren 28a arte, Ahalordetzak (administrazio orokorraren Erregistro elektronikoa. irudian, atxikimendu [] Egoera

2015eko abenduaren 30ean

2015Eko abenduaren 28ko ebazpena, idazkariordetzarena, parte _ al Estatuko administrazio orokorraren erregistro elektronikoa Ahalordetzak ( izapideen katalogoa eta jarduerak eta jarduera egin al dira eta bitarteko elektronikoen bidez gauzatzeko aukera hartzen duten interneten.
EAO: 312 zk .// 12 30 arte (Iii. atala. Xedapen batzuetan)

 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAP. Resolución DTIC, de 14 de diciembre de 2015, [prescripciones técnicas sistema Cl@ve]

2015eko abenduaren 29a

2015Eko abenduaren 14ko ebazpena, Informazioaren eta komunikazioen teknologia zuzendaritza (DTIC) hauek ezartzen ditu ( ezaugarri teknikoak aplikatu eta garatzeko beharrezkoak diren lanak Cl@ve sistema .
(BOE, 311. zk .// 12 29 arte

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

MINHAP. Resolución SEAP, de 14 de diciembre de 2015, [accesibilidad en Oficinas de Atención al Ciudadano]

2015eko abenduaren 19a

2015Eko abenduaren 14ko ebazpena, estatuko idazkaritzaren Herri-administrazioek emandako zehazten dira Irudian, Herritarren arretarako bulegoak a de ajustarse duten ohartemandako irisgarritasun-baldintzei 366/2007 errege dekretuak, martxoaren 16koak, ezartzen dituena, irisgarritasuna y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
EAO: 303 zk .// 12 19 arte (Iii. Atala)
Oharra:, Sargune orokor (http://administracion.gob.es) (Leiho berri batean Irekitzen Du) se publicará la relación de las Oficinas afectadas por el apartado primero de esta resolución, que cumplen los requisitos de accesibilidad previstos en el 366/2007 Errege Dekretua, martxoaren 16an. (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, [regula sistema LexNET de la Administración de Justicia]

2015eko abenduaren 1a

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
EAO: 287 zk .// 01 12 arte

 • OHARRA : Ditu: 84/2007 Errege Dekretua, urtarrilaren 26koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
  Indarrean sartzea : El presente real decreto entrará en vigor para los órganos y oficinas judiciales y fiscales y para los profesionales de la justicia el día 1 de enero de 2016.
  Herritarrei laguntza izan ez diren profesionalek eta justiziaren eta baliabide elektronikoak erabiltzea erabakitzen, Justizia administrazioarekin komunikatu behar izaten dutenak, eta horretarako lege edo erregelamenduek arabera, 2007ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

 • Zerbitzu elektronikoak

HAP// agindua jaso 2503 azaroaren 25eko [MINHAP] urteko datu pertsonalen fitxategiak

azaroaren 26 arte

HAP// agindua jaso 2503 azaroaren 25eko agindua aldatzen duena .// 2478 HAP 2013ko abenduaren 20ko arautzen dituen datu pertsonalen fitxategi batzuetan dauden eta sailean atxikitako erakunde publikoak irudian bezala.
EAO: núm.283, 11// 26 arte (Iii. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Segurtasuna
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, [modifica R.D. 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad]

2010eko azaroak 04

951 2015 Errege Dekretua (urriaren 23ko aldaketa urteko Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (Ver norma consolidada) (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 264 zk .// 04 11 arte

 • OHARRA: actualiza el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, cuyo alcance y contenido se orienta a precisar, profundizar y contribuir al mejor cumplimiento de los mandatos normativos ( Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público bai 2015 39/Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen Jardunbideari ( (Leiho berri batean Irekitzen Du) ) argitu zuten papera Zentro Nazionaleko Criptológico (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta urteko CCN-CERT (Leiho berri batean Irekitzen Du) , elimina la referencia a INTECO, explicita y relaciona las instrucciones técnicas de seguridad, y la Declaración de Aplicabilidad, actualiza el Anexo II referido a las medidas de seguridad y simplifica y concreta el anexo III, referido a la auditoría de seguridad, modifica el Glosario de términos recogido en el anexo IV, modifica la redacción de la cláusula administrativa particular contenida en el anexo V y finaliza estableciendo mediante disposición transitoria un plazo de veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigor para la adecuación de los sistemas aldaketaren arabera.

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

39 ESPAÑA [2015 Legea eta urriaren 1eko] (herri administrazioen Jardunbideari

2010eko urriaren 2a

2015 39/Legea, urriaren 1ekoa, 2000. Herri administrazioen Jardunbideari.
EAO: 236 zk., 10 02// 2015

 • OHARRA Lege Honen 39./2015: urriaren 1eko deialdiarekin batera (herri administrazioen Jardunbideari Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Leiho berri batean Irekitzen Du) diru-laguntza hartzen duen jardueraren ohikoa izango da, herri administrazioek zerbitzu hobea ematea, eraginkortasuna eta efizientzia, kostu-murrizketa irudian, gardentasuna eta herritarren beharrei bermeak.

 • 2015 39/Legea, urriaren 1a aipatzen da, besteak beste, alderdi hauek izango ditu pertsonen eskubide guztiekin harremanetan AA.PP bitarteko elektronikoak erabiltzeko; laguntza; erregistro elektronikoak dira. identifikazio-sistemak prozedurako interesdunek, horiek egitea jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez. "; - agiri hauek AA.PP. horien baliozkotasuna eta eraginkortasuna. kopia enpresek egindako AA.PP., interesatuek emandako agiriak "; dokumentuak artxibatzea .

 • Interes berezia: Hitzaurrea, Atariko titulua, i. titulua, II kapituluan, II tituluan, I. Kapitulua, artikuluak: Artikulua. - erregistro elektronikoak, ahalordetzak, epeak eta 31. Artikuluak 32:; Artikuluak 41, 42, 43: Jakinarazpen; eskubide berak 53: (Atala: 66 Artikuluetan, interesatuak eskatuta prozedura 68: alegia; Espedientea Administrazio Atala 70:; Jendaurrean 83: Atala; Atal 131: Arauen publizitatea, lau xedapen gehigarri, lau xedapen iragankor eta azken xedapen bi.

 • DEROGACIÓN araudia, besteak beste:

 • 11/2007 Legea, ekainaren 22koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzko .// 09 04 boen argitaratu da – Última 2018ko – emaniko idazketan 6. artikulua urteko 11/2018 Errege Dekretu-legea, abuztuaren 31n (Leiho berri batean Irekitzen Du) erregistro elektronikoa. irudian, ahalordetzak buruzko aurreikuspenak, erregistro elektronikoa, enplegatu publikoek erregistroa, artxiboa eta Administrazio elektronikoaren sarbide orokorra (urriaren 2tik aurrera ondorioak elektroniko bakarra lortzeko.

 • (Zenbait xedapen 1671/2009 Dekretua, azaroaren 6koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio

 • 30/1992 Legearen, azaroaren 26koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) herri administrazioen araubide juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen (boen argitaratua/09/04 – Última 2018ko – eguneratzea

 • orrialdea behera PAe ikusteko: Lege eta 39 eta 40 arte

 • Herritarra
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Erabilerraztasuna
 • Elkarreragingarritasuna
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Lege 39 eta 40

ESPAÑA [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público]

2010eko urriaren 2a

40 Eta 2015 legea, urriaren 1ekoa. Sektore Publikoa (araubide juridikoa .
EAO: 236 zk., 10 02// 2015

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Teknologiaren transferentziarako zentroa
 • Elkarreragingarritasuna
 • Segurtasuna
 • Kontratazioa
 • Lege 39 eta 40

MINHAP. DTIC Ebazpena, 2010eko irailaren 28an, zuzeneko sistema (Cl@ve] erregistro-bulegoa [

2010eko irailaren 28a

Resolución de 28 de septiembre de 2015 de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la que se establecen las condiciones para actuar como Erregistro-bulegoa Cl@ve Sistema (Aurrez Aurre.

 • OHARRA: Gaitu da gobernu ordezkaritzetako eta erregistroetan Subdelegaciones erregistroek sistema (presentziala Cl@ve gisa aritzeko.
  Era berean, duen esparru juridikoa herritarren arretarako bulegoak al da. zein dira eta administrazio autonomikoen eta tokiko administrazioen constituirse ere. bulegoetarako Cl@ve erregistroan .

 • Informazio gehiago eta zerbitzu elektronikoak Cl@ve nola integratu: CTT Cl@ve, irtenbidea

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

2015 773/Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, [herri-administrazioen kontratuei buruzko legearen araudi orokorra aldatu]

2010eko irailaren 5a

2015 773/Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, zenbait artikulu aldatzen dituena ( Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (Ver norma consolidada) (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: Zk. 213, 2015eko 05// 09

 • Kontratazioa

Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, [fondos FEDER, inversiones en administración electrónica]

2010eko abuztuaren 11.

HAP// agindua jaso 1700 abuztuaren 3ko oinarriak eta deialdia onartzen dituena (2015 ekintza finantzatzeko laguntzak eskualde garapeneko europako funtsak eta administrazio elektronikoaren eta herritarren sarean, 2007-2013 aldian parte hartzeko.
EAO: 191 zk., 11// 08, 2015erako orrialdeak (Atala: Iii. Xedapen batzuetan)

 • OHARRA administrazio elektronikoa: egindako inbertsioak toki-erakundeek 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera Egiteko, eskualdeek (Andaluzia, gaztela-mantxa, Extremadura, Galizia) eta Phasing-out (Asturias, murtzia, Ceuta eta Melilla), Programa operatiboaren kontura irudian, Jakintzan oinarritutako ekonomia.
  Atariko SEAP dokumentazioa: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/ayudas-fondos/feder.htm (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Kontratazioa

HAP// agindua jaso 1699 abuztuaren 3ko [FEDER fondoak, administrazio elektronikoa, kanarietako] programa operatiboa

2010eko abuztuaren 11.

HAP// agindua jaso 1699 abuztuaren 3ko oinarriak eta deialdia onartzen dituena (2015 ekintza finantzatzeko laguntzak eskualde garapeneko europako funtsak eta administrazio elektronikoaren eta herritarren sarean, kanarietako 2007-2013 programa operatiboa EGEF dagokion irudian.
EAO: 191 zk., 11// 08, 2015erako (Atala: Iii. Xedapen batzuetan)

 • Kontratazioa

MINHAP. Resolución de la AEAT, de 14 de julio de 2015, [sistema Cl@ve PIN)

2010eko uztailaren 24.

Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Zerga administrazioko estatu agentzia ahalmena ematen duen administrazioak egindako likidazioen ordainketa zenbait agentziaren egoitza elektronikoaren bidez erabiliz. sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@ve PIN) .
(BOE, 176. zk .// 07 24 arte

 • Zerbitzu elektronikoak

2015 668/Errege Dekretua, uztailaren 17ko legea garatzeko 1671 [e.d. aldatu/2009/2007] 11

2010eko uztailaren 18a

Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el 1671/2009 Dekretua, azaroaren 6koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) partzialki garatzen duena da. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Leiho berri batean Irekitzen Du) .
EHAA: 171. zk.); 18 arte// 07

 • OHARRA : amplía el ámbito del Registro electrónico de apoderamientos (se modifica el artículo 15 del R.D. 1671/2009, y habilita los certificados electrónicos de empleado público con seudónimo ( se añade un apartado 4 al artículo 22 del R.D. 1671/2009)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Elkarreragingarritasuna

ESPAÑA. [Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil]

2010eko uztailaren 14a

EAO: 167 zk., 14 07// 2015

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

ESPAÑA. [Ley 18/2015, de 9 de julio modifica Ley 37/2007, reutilización de la información del sector público]

2010eko uztailaren 9a.

18/2015 Legea, uztailaren 9koa, aldatzen duena. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, (BOE: 17/11/2007), sobre reutilización de la información del sector público (Leiho berri batean Irekitzen Du)
(BOE, 164. zk .// 07 10 arte

 • Gobernu irekia

JUS// agindua 1126 2015eko ekainaren 10eko [] egoitza judizialetik.

2010eko ekainaren 16an

Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia.
EAO: Zk., 143, 16 06// 2015

 • OHARRA Helbide elektronikoa du erreferentzia: Egoitza Elektronikoa. hau da: http :// sedejudicial.justicia.es (Leiho berri batean Irekitzen Du)
  En ella se existirá un acceso a sedes y subsedes judiciales electrónicas a través del denominado Justizia administrazioaren sarbide Orokorra .

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

AAA// agindua jaso 991 maiatzaren 21eko [administrazio elektronikoan (MAGRAMA] segurtasun-politika

2010eko maiatzaren 29an

Orden AAA/991/2015, de 21 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena
EAO: 128 zk .// 05 29 arte (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, [BOE, Tablón Edictal Único]

2010eko maiatzaren 23a

Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado: (Ref. BOE-A-2008-2389 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ).
EAO: Zk.: 123 ;// 05 23 arte

 • OHARRA : El 1 de junio de 2015 entran en vigor las previsiones, contenidas en la 15/Legea 2004ko irailaren 16ko (Sektore Publikoa arrazionalizatzeko (Leiho berri batean Irekitzen Du) y otras medidas de reforma administrativa, para configurar un Tablón Edictal Único, a través del "Boletín Oficial del Estado".

 • A partir de 1 de junio disponible en la edición diaria del BOE el "nuevo suplemento de anuncios de jakinarazpena (BOE).

 • Buruzko informazioa eta laguntza kontsultatu eta jakinarazpenak bidaltzeko: BOE- UET: Udaletxeko Ediktu Bidez Único (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Herritarra

Ministerio del Interior. Resolución DGT, de 9 de abril de 2015, [Registro electrónico de apoderamientos de la Dirección General de Tráfico]

2010eko apirilaren 16a

2010Eko apirilaren 9ko ebazpena, Trafikoko zuzendaritza nagusia , por la que se crea y regula el Registro de apoderamientos, de sucesiones y de representaciones legales de la Jefatura Central de Tráfico
(BOE Kop ./04/91 jaso.

 • Zerbitzu elektronikoak

2015 127/Errege Dekretua, otsailaren 27ko [] enpresa-leihatila bakarraren...

2010eko martxoaren 13a

2015 127/Errege Dekretua, otsailaren 27koa, zentroak berak osatzen duten enpresa eta leihatila bakarreko zerbitzuen zuzentarauaren leihatila bakarra, Ekintzaile arreta-puntuak irudian.
(BOE Kop .// 03 13 2015 62

 • OHARRA : Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en este Real Decreto serán de aplicación a la VUDS, a la plataforma «Emprende en 3», al PAE electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a los centros VUE creados al amparo del Protocolo de 26 de abril de 1999, así como a las oficinas integradas de atención al ciudadano que presten servicios a empresas, creadas según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, que se integran en la red de Puntos de Atención al Emprendedor.

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, [CSV de documentos electrónicos del Ministerio de Defensa]

2015eko urtarrilaren 26a

Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, por la que se establece el sistema de utilización del dokumentu elektronikoak egiaztatu asegurua kodea defentsa ministerioa (.
(BOE Kop .// 01 22 26 arte

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

2014Ko 1070/Errege Dekretua, abenduaren 19ko [2013-2016] Estatistika Plan Nazionala

2015eko urtarrilaren 16a

Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 2015. Urteko Programa Plan Estatistiko Nazionaleko 2013-2016 alegia.
(BOE Kop .// 16 01 14 arte

 • OHARRA Helbidea: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:
  Zenbat programa Horiek 6534: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak administrazio publikoetan
  Nº prog. 6535: Estadística de Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la AGE
  Zenbat programa 6491: langileen Erregistro Zentrala. Herri-administrazioetako Langileen al Boletín Estadístico del

 • Administrazio elektronikoaren behatokia.

2014Ko lege eta xedapenak

HAP// agindua 2142 - 2014ko azaroaren 14ko [Cl@ve] plataforma

2004ko azaroaren 15a

HAP// agindua 2142 - 2014ko azaroaren 14ko izaera pertsonaleko datuen fitxategia sortzen duena Cl@ve.
EAO: 277 zk., 11// gabe 15 (Iii. Atala)

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Segurtasuna
 • Herritarra

FOM// agindua (2004ko urriaren 20ko administrazio elektronikoan] MFOM (ISP [segurtasun-politika

2014ko urriaren 30a

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento .
Boeren 263. zk. gabe// 30 10 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, [PSI política de seguridad en administración electrónica del MINHAP]

2014ko urriaren 27a

Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba la informazioaren segurtasun-politika administrazio elektronikoaren arloan (ogasun eta herri administrazio ministerioa .
EAO: 2570 zk., 2004ko/10/27 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

LAE// agindu zen 2004ko urriaren 14ko [segurtasun-politika MINETUR] administrazio elektronikoan (PSI

2014ko urriaren 22a

Orden IET/1934/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la informazioaren segurtasun-politika administrazio elektronikoaren esparruan (Ministerio de Industria, energia eta Turismoa.
EAO: 233 zk., 2004ko/10/22 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, [PAG. Punto de Acceso General de la AGE]

2014ko urriaren 27a

EAO: 2570 zk., 2004ko/10/27

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Gobernu irekia
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Sarrera nagusia Puntu [MINHAP baldintza teknikoak (estatuko administrazio faktura elektronikoak:] FACe

2004ko urriak 21

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.
(EAO, 255 zk., 2004ko/10/21 (1. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Herritarra
 • Sistemak garatzea.

// Utzi AURRETIK 1838ko agindua, urriaren 8ko [Cl@ve] Plataforma

2014ko urriaren 9a

// Utzi AURRETIK 1838ko agindua, urriaren 8ko ministroen kontseiluaren akordioa argitaratzen duena, 2004ko irailaren 19an onartu zuen Cl@ve, Estatuko Sektore Publikoa (Administrazio guztiek plataformaren identifikatzeko eta autentifikatzeko, sinadura elektronikoa eta gako hitzartuak erabiliz.
EAO: 122 zk., 2004ko// 10 09

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Segurtasuna
 • Herritarra

Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, [organización e instrumentos operativos de las TIC en la AGE]

2014ko irailean, 26

2014Ko 806/Errege Dekretua, irailaren 19koa, antolamenduaz eta tresna horiek eraginkorrak (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak administrazio orokorrean eta haren organismo publikoen Egoera.
EAO: 234 zk., 2004ko/09/26

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

2014Ko 802/Errege Dekretua, irailaren 19koa [zuzendaritzaren egitura funtzio eta informazio - eta komunikazio-teknologiak (DTIC)]

2014ko irailean, 26

2014Ko 802/Errege Dekretua, irailaren 19koa, 390/1998 errege dekretua aldatzen duen martxoaren 13ko egitura organikoa eta funtzioak arautzen dituen ekonomia eta ogasuneko ordezkaritzetako [...] Lehendakaritza ministerioa; 256/2011 errege dekretua, urtarrilaren 27koa, Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duen errege dekretuaren (Ogasun eta herri administrazio/696 eta 2013ko irailaren 20ko aurreko urteko aldaketa.
EAO: 234 zk., 2004ko/09/26

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. utzi 15 [/Legea, irailaren 16ko (Sektore Publikoa arrazionalizatzeko]

2014ko irailean 17

15/Legea 2004ko irailaren 16ko - Sektore Publikoko administrazio eta bestelako neurriak (berritzeko.
EAO: 226 zk., 2004ko// 17 09

 • OHARRA : Entre otras medidas, destacan en el ámbito de administración electrónica como objetivos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA): con respecto a la firma electrónica en la Administración pública, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones Públicas se modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y también la implantación del Tablón Edictal Único a través del BOE.

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, [modificación estructura del ministerio de la Presidencia, Oficina Para la Ejecución de Reformas en la Administración (OPERA)]

2004ko abuztuaren 2a

Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
EAO: 187. zk., 2004ko abuztuaren 2an

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Gobernu irekia

Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, [Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE: FACe]

2004ko ekainaren 25ean

HAP// agindua 1074 2004ko ekainaren 24ko baldintza tekniko eta funtzionalak arautzen dituen Alderdi nagusiak faktura elektronikoak bete beharreko Sarrera.
(EAO, 154. zk., 2004ko 06// 25

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

MINHAP. plataforma SEAP [] FACe

2004ko ekainaren 28a

Ebazpena, 2004ko ekainaren 25ean , de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado .
BOE, 157. zk. (Iii. Atala) 2004ko/06/28

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Herritarra

ESPAÑA. Lege [9/2004ko maiatzaren 9ko] Telekomunikazioei buruzko orokorra.

2004ko maiatzaren 10ean

Boen argitaratua: 114 zk., 2005eko utzi// 10

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak

HAP// agindua 550 2014ko martxoaren 28ko [egiaztatzeko Kodeak] Aseguruak

2004ko apirilaren 8a

HAP// agindua 550 2014ko martxoaren 28ko arautzen duen kode gisa erabiltzeko sinadura elektronikoko sistema seguruak direla, estatu idazkaritzaren garapenerako ekintza administratiboen Herri-administrazio.
(BOE Kop .// 04 08 2014ko 85

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

HAP// agindua 492 2014ko martxoaren 27ko [RCF fakturen Kontabilitate-erregistrorako]

2004ko martxoaren 29a

HAP// 2004ko 492 agindua, martxoaren 27koa , por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del fakturen kontabilitate-erregistrorako  de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
(BOE, 77. zk., 2004ko/03/29

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

DENA utzi// 321 agindua, otsailaren 26koa, alegia, administrazio elektronikorako segurtasun politika [MSSSI PSI)

2014ko martxoaren 5a

DENA utzi// 321 agindua, otsailaren 26koa, onartzen duena. política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad .
EAO: Zk., 55, 2014ko 05// 03 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

7// Agindua HAP 2014ko urtarrilaren 8ko [gaitutako funtzionarioak erregistroa identifikatzeko] herritarrak

2004ko urtarrilaren 15a

7// Agindua HAP 2014ko urtarrilaren 8ko erregistroa arautzen duen funtzionarioak dauden herritarrak identifikatu eta egiaztatzeko, administrazio orokorraren eremuan eta haren organismo publiko lotuen edo mendekoen Egon arte.
BOE, 13, 15/01/utzi

 • Herritarra
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

2013Ko lege eta xedapenak

ESPAÑA. [Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público]

2013ko abenduaren 28an

(BOE, 311. zk ./12/28 2013an.

 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno]

2013ko abenduaren 10a

Boen argitaratua: 295 zk., 2007ko/10/12

 • OHARRA : Artículo 10. Portal de la Transparencia: 1. La Administración General del Estado desarrollará un Gardentasuna ataria. dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación [...] Principios técnicos: El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: a) Accesibilidad: b) Interoperabilidad c) Reutilización.

 • Gobernu irekia
 • Elkarreragingarritasuna
 • Erabilerraztasuna

ESPAÑA. [Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la unidad de mercado]

2013ko abenduaren 10a

Boen argitaratua: 295 zk., 2007ko/10/12

 • OHARRA : Artículo 23. Sistema de intercambio electrónico de información: [...] el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, establecerá un sistema de intercambio electrónico de datos que podrán utilizar las autoridades competentes en la materia. Dicho sistema de intercambio se canalizará a través de plataformas de infraestructuras y servicios comunes mantenidas por la mencionada Secretaría de Estado.

 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden AEC/1647/2013, de 5 de septiembre, [política de seguridad en administración electrónica del MAEC]

2007ko irailaren 13an

// Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko onartzen duena. política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica urteko Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa .
EAO: 220 zk .// 09 13 2013 (iii. atala)

 • Segurtasuna

(396 Errege Dekretua, 2013ko ekainaren 7koa, administrazio Elektronikoa [Judiziala estatuko batzorde teknikoak (CTEAJE)]

2007ko ekainaren 19a

Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).
EAO: 146 zk .// 06 2013ko 19

 • Elkarreragingarritasuna
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Gobernu irekia

Ogasun eta herri administrazio ministerioa da, hiru Plataforma []

2013ko ekainaren 4a

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de La Plataforma Electrónica de intercambio de información denominada "Emprende en 3"
BOE, 133. zk., 2007ko 04// 06 (Iii. Atala)

 • Enpresa

Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, [ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo]

2007ko maiatzaren 9an

LAE// agindua, 786. 2013ko maiatzaren 7ko ezartzen dituen laguntzak emateko oinarriak informazioaren eta komunikazioaren teknologien esparruan (IKT) eta informazioaren gizartearen baitan, ikerkuntza zientifiko eta teknikoaren eta berrikuntza Plana (2013-2016 estrategia ekonomia eta gizarte digitala ekintzaren barruan.
BOE, 111. zk., 2013ko 09 05// (Iii. Atala)

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Orden HAP/689/2013, de 19 de abril, [datos de carácter personal, cooperación AATT]

2007ko apirilaren 27an

Orden HAP/689/2013, de 19 de abril, por la que se regula el fichero de datos de carácter personal de cooperación con las administraciones territoriales.
BOE, 101 27/04/2013 (Iii. Atala)

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Herritarra
 • Segurtasuna

HAP// agindua 566 2013ko apirilaren 8ko [] Erregistro Elektroniko Komuna

2013ko apirilaren 12a

// Agindua 566 HAP, 2013ko apirilaren 8an Erregistro Elektroniko Komuna arautzen duena.
EAO: Zk. 12ko 88./04/2013an.

CTT ikusteko:

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas[Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado]

2013ko apirilaren 2a

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Komunikazio gida Digitala (Egoera Orokorra administrazioarentzat.

BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Sección III) y Corrección en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

ESS// agindua, 486, 2013ko martxoaren 26koa, gizarte segurantzaren erregistro elektronikoa [ahalordetzak]

2007ko martxoaren 28a

ESS// agindua 486 2013ko martxoaren 26ko erregistro elektronikoa sortu eta arautzen duen gizarte segurantzaren, ahalordetzak izapide eta jarduera burutzeko baliabide elektronikoen bidez.
Núm.75 EAO, 2013ko/03/28

 • Zerbitzu elektronikoak

Ogasun eta herri administrazio ministerioa -] informazioa berrerabiltzeko [NTI

2013ko martxoaren 4a

2013Ko otsailaren 19an hartutako erabakia, estatu idazkaritzak administrazio publikoei, Berriz, Arau Teknikoa onartzen duena), baliabideen arteko información.-1 27 orritan.
45 04/03/Boeko 2013 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna
 • Gobernu irekia

Lege eta xedapenak.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [publicación del Acuerdo de aprobación de la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado]

2011ko abenduak 13

Azaroaren 29ko ebazpenaren 2012, estatu idazkaritzaren herri-administrazioak, onarpen erabakia argitaratzen duen politikaren eta administrazioaren ziurtagiri eta Sinadura Elektronikoa argitaratu du egoitzan (correspondiente.- Egoera BOE-A-2012-15066 (Leiho berri batean Irekitzen Du)
// 12/13 Zenbakiko BOE, 299 (Iii. Atala)

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [NTI de Catálogo de estándares]

2011ko urriaren 31

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.1 pdf de 11 páginas.- BOE-A-2012-13501 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE, 2012ko 262/10/31 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Industria, energia eta Turismo [] UNE arauak argitaratzen

2012ko urriaren 2a

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012.
10 02// Boeko 237 2012 (Iii. Atala)

 • Erabilerraztasuna

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [NTI de Política de gestión de documentos electrónicos]

2011ko uztailaren 26a

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.- 1 pdf de 5 p.- BOE-A-2012-10048 aztertzea, arauak ere. (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE 178. zk. 07// 26 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [NTI de Protocolos de intermediación de datos]

2011ko uztailaren 26a

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos. - 1 pdf de 12 p.- BOE-A-2012-10049 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE 178. 2012/07/26 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ogasun eta herri administrazio ministerioa [NTI datu-eredu] zerrenda

2011ko uztailaren 26a

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos.- 1 pdf de 15 p.- BOE-A-2012-10050 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE 178. 2012/07/26 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

HAP// agindua 1637 2012ko uztailaren 5eko [ahalordetzak] erregistro elektronikoa

uztailaren 25ean.

 • HAP// agindua 1637 2012ko uztailaren 5eko Ahalordetzak erregistro elektronikoa arautzen duena.
  EAO: 177. zk., 2012/07/25

 • Honen arabera 6. artikulua. egitea 2015 39/Legea, urriaren 1ekoa. (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Erregistro horretan bertan arautzen da. 15. artikulua urteko 1671/2009 DEKRETUA (Leiho berri batean Irekitzen Du) jasota gera dadin eta kudeatzea ordezkaritzak que los interesados otorguen a terceros con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes..

 • Indargabetuta gelditzen dira I, II eta III eranskinak ere // Agindua HFP 633 2007ko ekainaren 28ko (Leiho berri batean Irekitzen Du) , (BOE 2007ko 04 07//) onartzen dituen botere inskribatu ereduak en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales[..]

 • Ikus CTT : Erregistro elektronikoa Ahalordetzak (REA) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • OHARRA erregistro elektronikoa erabiliz: herritarrek eskuratzeko bide berria sortu da. irudian, Ahalordetzak, edo beste edozein herritar, enpresa bere izenean jardun dezan.

 • Zerbitzu elektronikoak

Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

07 ekaina 2012

Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas. Dirección General del Catastro, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la (Katastroaren Zuzendaritza Nagusia .
06// 07/BOE 136

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak.

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, [Sistema Español de Archivos]

2011ko azaroaren 25ean.

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
EAO: 261 zk., 11// 25)

 • OHARRA 4. sekzioan arautzen ditu: Dokumentu elektronikoak eta digitalean gordetzea

 • Elkarreragingarritasuna

// Agindua 2011ko 3148 TAP urriaren 7ko [MPTAP], informazioaren segurtasun-politika

2011ko azaroaren 19an

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
EAO: 19 (11 zk .// 279. (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, [Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público]

2011ko azaroaren 16a

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
EAO: 11 zk .// 2011, 276

 • Kontratazioa
 • Enpresa

Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, [Reutilización de la información del sector público]

2011ko azaroak 08

Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, (Ministerio de la Presidencia), por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
// 08 11 269 BOE)

 • Gobernu irekia

Agindua, 2011ko/PRE/2794 urriaren 5eko [] faktura elektronikoa

2011ko urriak 18

Agindua, 2011ko/PRE/2794 urriaren 5eko MInisterio de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2011, por el que se determina el marco de ejercicio de las estatuaren esparruan, faktura elektronikoa. se crea el Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica y se impulsa el Servicio Central de Gestión de la Facturación Electrónica en el ámbito de la Administración General del Estado.
BOE, 251 18/10 )/( Iii. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Administrazioen arteko lankidetza

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [ NTI Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales]

2011ko uztailaren 30a

Ebazpena, 2011ko uztailaren 19an, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako, onartzen du arau teknikoaren arteko erregistroko idazpenak erakundeen artean Datuak trukatzeko eredua (3.0 Sicres) 5 p.- .-1) Boeko BOE-A-2011-13173 arauaren Azterketa
EAO: 30 07// 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Herri administrazioen ministerioa [NTI] dokumentuak digitalizatzea

2011ko uztailaren 30a

Ebazpena, 2011ko uztailaren 19an, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako, onartzen du arau teknikoaren arteko dokumentuak digitalizatzea. 3. - 1 p.-) BOE-A-2011-13168 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)  
EAO: 7// 30) (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Herri administrazioen ministerioa [NTI] dokumentu elektronikoa

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico
1) .- 14. or.) Boeko BOE-A-2011-13169 arauaren azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07// 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Herri administrazioen ministerioa [NTI] espediente elektronikoa

2011ko uztailaren 30a

Ebazpena, 2011ko uztailaren 19an, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako, onartzen du arau teknikoaren arteko Espediente elektronikoa.
13. - 1 p.-) Boeko BOE-A-2011-13170 arauaren Azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07// 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Herri administrazioen ministerioa eta sinadura elektronikoaren ziurtagirien administrazioaren Politika [NTI] DISPOSICIÓN/

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración. 1 pdf de 13 p.- Boeko BOE-A-2011-13171 arauaren Azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07// 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [NTI Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos]

2011ko uztailaren 30a

Ebazpena, 2011ko uztailaren 19an, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako, onartzen du Arau Tekniko eta prozeduren arteko bihurketa dokumentu elektronikoak benetako kopia aztertu. 1 4 p.- pdf Boeko BOE-A-2011-13172 arauaren Azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07// 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [NTI Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AAPP españolas]

2011ko uztailaren 30a

Ebazpena, 2011ko uztailaren 19an, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako, onartzen du arau teknikoa Betetzen sarera konektatzeko arteko espainiako herri-administrazioen komunikazio. (SARA Sarea). BOE-A-2011-13173 (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07// 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

ESPAÑA ./20 Legea [2011ko uztailaren 21eko] (Erregistro Zibila

2011ko uztailaren 22a

22 BOE Argitaratutakoa )/07/175

 • OHARRA Lege honen uneko aldaketa dakar: erregistro sistema osoa (espainian, 1957. urteko da, ereduaren alde sustituyéndolo Erregistro Zibila. espainia guztirako datu-base bakarra du, eta erabiltzaileen beharretara egokitutako teknologia berriak.

 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. 2011/18 [Legeak arautzen dituen uztailaren 5eko (informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera justizia administrazioan]

2011ko uztailaren 6a

06// 07 (160 BOE argitaratutakoa.

 • OHARRA Lege honetan arautzen diren erabilera: justizia administrazioan teknologia berriak bulego judizialen: teknologia berriak sartzea, beharrezko aplikazioak garatuz eta segurtasuna elkarreragile desberdinak dituzten eragileak (mundu judiziala.

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

Agindua, 2011ko 1716/aurre eta ekainaren 9ko IPv6 Protokoloa []

2011ko ekainaren 21a

Orden PRE/1716/2011, de 9 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011, por el que se aprueba el Plan de fomento para la incorporación del protocolo IPv6 en España.
BOE 147 zk .// 06 21

 • Elkarreragingarritasuna

Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, [Imagen promocional de la Administración Electrónica]

19 apirila 2011

Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, por la que se aprueba la nueva imagen promocional de las actividades de administración electrónica y se establecen criterios para su utilización.
"// 19 BOE).

 • OHARRA: Aprobación de la imagen promocional de las actividades de la administración electrónica, para construir una imagen que identificara de cara al ciudadano las actividades que la Administración General del Estado realiza en el ámbito de la administración electrónica.
  Dekretuak Administrazio Elektronikoa sustatzeko irudiaren ikurrak eskuliburua ere eskura dagoen batera. Irudi Instituzionala. (2005eko programa Badabil. (Leiho berri batean Irekitzen Du) sarbidea erabilita. Sara sareak (Leiho berri batean Irekitzen Du) ).

 • Aurrekoa indargabetzen du: APU/2003/959 agindua, apirilaren 11koa (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Herritarra
 • Erabilerraztasuna

(Ebazpena, dokumentu elektronikoak egiaztatu asegurua [] Kodea

2011ko otsailaren 18a

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, de utilización de un código seguro de verificación de documentos electrónicos por el Instituto Nacional de Estadística.
EAO: 2011/02/18

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

AEAT ebazpena, dokumentu elektronikoak egiaztatu asegurua [] Kodea

2011ko otsailak 12

Ebazpena, 2011ko otsailaren 4a, zerga administrazioko estatu agentziako lehendakaria, eta seguru erabiltzeko egiaztapen kodea (zigilu elektronikoak sortzen duen erakundea.
EAO: 2011/02/12

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak.

INT// 2010 agindu 3022 azaroaren 23koa, trafiko zigorrak Udaletxeko Ediktu Bidez []

2010eko azaroaren 25ean.

INT// 2010 agindu 3022 azaroaren 23ko (Barne Ministerioa, Udaletxeko ediktu bidezko D.G.T. arautzen duen trafiko Isunak (Trafiko zuzendaritza nagusia)
EAO: 25/2010/11

 • Zerbitzu elektronikoak

JUS// 2010 agindu 2871 azaroaren 2ko [] ziurtagiriak izapidetze telematikoa

2010eko azaroak 09

JUS// 2010 agindu 2871 azaroaren 2ko justizia ministerioa, bete beharreko beharkizun eta baldintzak zehazten dituen bide telematikoz tramitatzeko eskaerak, aurrekari penalak ziurtagiriak.
EAO: 11/09/2010

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, [Documento Único Electrónico (DUE)]

2010eko apirilaren 16a

Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas individuales mediante el sistema de tramitación telemática.
16/04/BOE)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa

Agindua, 2010eko PRE// 878 apirilaren 5eko [], Posta Elektronikoa Erabili

2010eko apirilaren 12a

Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
EAO: 12 (04//

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Enpresa

790 Euro// TIN agindua, martxoaren 24ko [] ziurtagiriak izapidetze telematikoa

2010eko martxoaren 30a

Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se regula el envío por las empresas de los datos del certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal, por medios electrónicos.
EAO: 30 EURO// 03

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa

Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, [Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores]

2010eko martxoaren 3a

Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores (CRC).
EAO: 03 03// 2010

 • OHARRA : la renovación de los permisos podrá realizarse íntegramente, a petición del interesado, desde los CRC en formato electrónico, sin tener que ir a las Jefaturas de Tráfico.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, [del Régimen de las Oficinas de Registro]

2010eko otsailaren 25ean

136/2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, 772/1999 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 7ko arautzen duenak, eskabideak, idazkiak eta komunikazioak urteko Estatuko administrazioaren aurrean, agirien kopiak igorri eta jatorrizkoak itzultzeko eta erregistro-bulegoen araubidea.
EAO: 25 EURO// 02

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

137/2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, komunikazioa ematea interesatuei] [

2010eko otsailaren 25ean

Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EAO: 25 EURO// 02

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

226/2010/AURREKO agindua, otsailaren 4ko [] TECNIMAP 2010 saria

2010eko otsailaren 8a

Orden PRE/226/2010, de 4 de febrero, Ministerio de la Presidencia, por la que se convoca la cuarta edición de los "Premios TECNIMAP 2010 para servicios de administración electrónica"
EAO: 08/02/2010 (Iii. Atala)

 • Tecnimap

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, [Esquema Nacional de Seguridad (ENS)]

2010eko urtarrilaren 29a

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
(EAO, 25. zk. )// 01 29

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, [Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)]

2010eko urtarrilaren 29a

4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa arautzen duenak, administrazio elektronikoaren esparruan elkarreragingarritasun eskema nazionala.
EAO: 2010 01 29 zk .// 25

 • OHARRA hutsen zuzenketa: BOE argitaratutakoa, 61. 11 03// 2010

 • Elkarreragingarritasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak.

1671/2009 Dekretua, azaroaren 6koa, 11/2007 legea partzialki garatzen [ekainaren 22ko]

2009ko azaroaren 18a

1671/2009 Dekretua, azaroaren 6koa, 11/2007 legea partzialki garatzen duena, ekainaren 22koa, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa.
EAO: Zk ./2009/278 11 18

EAO: 278 zk ./2009/11 18

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Elkarreragingarritasuna
 • Lege 39 eta 40

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, [Memoria del análisis de impacto normativo] DEROGADA

2009ko uztailaren 18a

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (y la Guía Metodológica).
(BOE Kop .// 07 18) 173

 • Indargabetzen dutenak: Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre. BOE: núm. 276, de 14/11/2017 (Leiho berri batean Irekitzen Du)
 • OHARRA : La finalidad de la Memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) es garantizar que en los procesos quienes han de elaborar y aprobar un proyecto de disposición, cuenten con la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos y los medios que necesitarán los administradores para poder aplicarla.

 • Gobernu irekia

Legeak eta dispociones)

Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, [edición electrónica del BOE ]

2008ko otsailaren 12an

Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»
(BOE Kop ./2008/02 12, 37

 • OHARRA : A partir del 1 de enero de 2009, la versión digital del Boletín Oficial del Estado tendrá pleno valor jurídico.

 • Aipatutako xedapenak eta beste zenbait artikulu aldatzen dituen eta erreferentzia AÑADE 1-3 eta eranskin bat: 2015 385/Errege Dekretua, maiatzaren 22a (Erref. BOE-A-2015-5675 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ).

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, datu pertsonalak babesteko lege organikoa garatzeko araudia [pertsonalak (DBLO)]

2008ko urtarrilaren 19a

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Araudia garatzea de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
EAO: 17. zk ./2008/01 19

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Segurtasuna

Lege eta xedapenak.

ESPAÑA. [Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información]

2007ko abenduaren 29a

EAO: 2007// 12 29

 • OHARRA Informazioaren gizartea Sustatu eta erabiltzea: faktura elektronikoa Plan Avanza. Ikus ataria: http://www.planavanza.es (Avanza Plana jaurlaritzak, 2005eko azaroan. lege Horren barruan dago neurri horiek garatzeko plana 2006-2010 europarekin eta gizartearen Infomración convergercia)

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Erabilerraztasuna

ESPAÑA ./2007 Legearen 49 [abenduaren 26ko aukera-berdintasuna,] urritasuna

2007ko abenduaren 27a

49/2007 Legea, abenduaren 26koa, arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzen duen arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala direla ezgaituak.
EAO: 310 zk., 2007ko/12/27

 • Erabilerraztasuna

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, [Reglamento de Accesibilidad a la S.I. de las personas con discapacidad]

2007ko azaroaren 21a

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Oinarrizko baldintzei buruzko erregelamendua, ezintasuna duten pertsonak sartzeko teknologiak, produktuak eta zerbitzuak informazioaren gizartearekin eta gizarte-hedabideekin lotutako.
EAO: 11// 21 zk., 279

 • OHARRA Honen helburua: araudia es establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

 • Se derogan los arts. 5, 6 y 7 y se modifica el art. 9, por 2018. 1112/Errege Dekretua, irailaren 7koa , sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (EHAA 227 zk .// 19 2018ko 09)

 • Erabilerraztasuna

ESPAÑA. [Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público]

2007ko azaroaren 17an

EAO: 276. zk., 2007ko/11/17

 • Gobernu irekia

31/ESPAÑA [2007 Legea, urriaren 30ekoa, sektore kontratazioa (ura, energia, garraioa, posta-zerbitzuak]

2007ko urriaren 31

31/2007 Legea, urriaren 30ekoa, sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoa (uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen.
EAO: Zk., 7. 2007/10/31

 • Kontratazioa

2007// PRE 2971 agindua, urriaren 5ekoa, faktura elektronikoa » « Facturae] [Formatua

2007ko urriaren 15a

Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares.
EAO: 247. zk., 2007ko/10/15

 • Kontratazioa
 • Administrazioen arteko lankidetza

Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, [Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información]

2007ko irailaren 25a

2007// PRE 2740 agindua, irailaren 19koa, kultura ministerioa, ebaluatu eta egiaztatzeko erregelamendua onartzekoak, segurtasuna eta informazioaren teknologiak.
EAO: 2007// 08 25

 • OHARRA : El presente Reglamento tiene por objeto la articulación del Organismo de Certificación (OC) del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI) en el ámbito de actuación del Zentro Nazionaleko Criptológico.

 • Segurtasuna

ESPAÑA ./2007 Lege [11, ekainaren 22koa, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa]

2008ko ekainaren 23a

11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa .
BOE 23 06// 150.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Elkarreragingarritasuna
 • Erabilerraztasuna
 • Segurtasuna
 • Gobernu irekia
 • Lege 39 eta 40

SGAP. ebazpena, 2007ko apirilaren 2koa, eskuz aldatu [] irudi instituzionala

2007ko apirila.

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el Gida eta gida (Estatuko administrazio orokorraren irudi instituzionala emateko web orriak (Estatuko administrazio orokorrean eta argitaratzea 2005eko martxoaren 9ko ebazpenez onartutako herri administraziorako idazkaritza nagusia.
BOE: núm. 91, de 16 de abril de 2007 (Sección III)

 • OHARRA: Configuración y distribución de una nueva imagen institucional consistente en la inserción del logotipo "Gobierno de España" junto con el escudo de España y los colores institucionales, elementos básicos de la Imagen Institucional.

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

366/2007 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, irisgarritasun [] harremanak.

2007ko martxoaren 24a

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
EAO: 72 zk., 2007ko/03/24

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, [Procedimiento de acceso al Sistema de Verificación de datos de residencia]

2007ko urtarrila.

Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
EAO: 2007/01/01

 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Lege eta xedapenak.

Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, [Procedimientos de acceso al sistema de verificación de datos de identidad]

2006ko abenduaren 28a

Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
EAO: 2006/12/28

 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, [Supresión del certificado de empadronamiento]

2006ko maiatzaren 9an

523/2006 Dekretua, apirilaren 28koa, erroldatze agiria aurkeztu beharra kentzen duena eta helbidea eta bizilekua (dokumentu gisa, administrazio-prozeduretan administrazio orokorrean eta haren organismo publiko lotuen edo mendekoen Egon arte.
EAO: 09 05//.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

522/2006 Dekretua, apirilaren 28koa. Kendu [].

2006ko maiatzaren 9an

Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
EAO: 09 05//.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

APU// agindu batean 2006ko urtarrilaren 31ko [e-model] proiektuak

2006ko otsailaren 11n

APU// agindu batean 2006ko urtarrilaren 31ko (garapena eta aplikazioa 835/2003 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, (Leiho berri batean Irekitzen Du) Egoera ekonomikoa arautzen duen lankidetza (tokiko entitateen inbertsioen alde.
EAO: 36 zk., 2006ko _// 11

 • NOTA: Capítulo IV: De los proyectos de modernización administrativa local... que tengan por objeto la modernización de la Administración Local a través de la utilización de tecnologías de la información (conocido como subvención proyectos eModel)

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak 2005-2000

1553An/2005 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, nan elektronikoa] [Bidaltzea

2005eko abenduaren 24a

Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica
EAO: 2005/12/24

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Herritarra

Ministerio de Administraciones Públicas [red de oficinas integradas de atención al ciudadano]

2005eko abuztuaren 3a

Ebazpena, 2005eko uztailaren 19an, herri administraziorako idazkaritza nagusiarena, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko ministroen kontseiluak 2005eko uztailaren 15ean, bulego sarea ezartzeko Dauden Herritarren arretarako irudian, autonomia-erkidegoekin lankidetzan, tokiko administrazioa osatzen duten erakundeak.
EAO: 2005// 08 03 (Iii. Atala)

 • Herritarra

Ministerio de la Presidencia. Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, [Directrices de técnica normativa]

2005eko uztailaren 29a

Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa.
EAO: núm.180, 29 07// 2005

 • OHARRA: Arauak aplikatuko zaizkie lege aurreproiektuak eta proiektuak legegintzako errege-dekretua, errege dekretu eta errege dekretua, ministro kontseiluaren erabaki-proposamenak (eta, ahal den guztietan, administrazio orokorreko xedapenak eta egintzak Estatu organoek (Estatuko Aldizkari ofizialean argitaratzen diren arte. Gobernu Idazkaritza lanak (Zuzendaritza Nagusia velará por la correcta aplicación de las Directrices, para lo cual prestará el apoyo necesario a las Idazkaritza Tekniko Orokorra ministerioetako.

 • Gobernu irekia
 • Administrazioen arteko lankidetza

Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, [Reestructuración de los Órganos Colegiados responsables de la Administración Electrónica]. DISPOSICIÓN DEROGADA

2005eko maiatzaren 28a

Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que reestructuran los Órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica.
EAO: 2005 05// 28

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Kontratazioa

Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, [regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación]

2005eko maiatzaren 13a

EHA/2005/1307 agindua, apirilaren 29ko arautzen duen kontratazio prozeduretan baliabide elektronikoak erabiltzea.
EAO: 114 zk., 2005eko 05// 13

 • Kontratazioa
 • Zerbitzu elektronikoak

421/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, [(CCN] erregulatzailea

2004ko martxoaren 19an

421/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, arautzekoa Zentro Nazionaleko Criptológico.
EAO: 68 zk., 2004// 03 19

 • Oharra: dagokio babesari buruzko araudia betetzen dela zaintzea duen informazioaren eta telekomunikazioen eta informazio sistemak arloetan, 11/legean ezarritakoaren arabera, 2002ko maiatzaren 6an (Espainiako inteligentzia zentroa arautzailea.

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

2003/ESPAÑA [59 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoa]

2003ko abenduaren 20a

Boen argitaratua: 304 zk ./2003/12, 20

 • OHARRA : Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. 

 • Gehitu da 11. atala. con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición final 2 de la 2015 39/Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen Jardunbideari ( Erref.: BOE-A-2015-10565 (Leiho berri batean Irekitzen Du) :Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

ESPAÑA. [Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad]

2003ko abenduan.

Boen argitaratua: 289 zk., 2003// 03 12

 • Erabilerraztasuna

Herri administrazioen ministerioa. SEAP [segurtasun-irizpideak Onartzea, normalizazioa, zaindu eta erabiltzen dituzten aplikazioak (Estatuko administrazio orokorraren beren ahalmenen barruan]

2003ko ekainaren 23a

Ebazpena, 2003ko maiatzaren 26koa, herri administraziorako estatu idazkaritzak, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko Osoko batzordearen ministerioarteko ondasun eta zerbitzu informatikoak erosteko, 2002ko abenduaren 18ko onartzen dituen segurtasun-irizpideak, normalizazioa eta kontserbatzeko erabiltzen dituen aplikazioak alegia, Estatuko administrazio orokorrari beren ahalmenen barruan.
EAO: 23 06// 2003 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, [Registros y Notificaciones Telemáticas]

2003ko otsailaren 28an

209/2003 Errege Dekretua, otsailaren 21ekoa, erregistroen arautzekoa eta jakinarazpen telematikoak nahiz baliabide telematikoak erabiltzea herritarrek ziurtagiriak aurkeztea ordezkatzeko.
2003// 02 BOE:28

 • OHARRA Hirugarren Xedapen gehigarria:: informatikako Goi Kontseiluak, (CSI) Eta KONTSEILU NAGUSIA da denominarse INFORMÁTICA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA BULTZATZEKO (CSIAE)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, [Conservación del patrimonio documental AGE]

2002ko azaroaren 15ean

1164/2002 Dekretua, azaroaren 8koa (arautzen duen balio historikoa duen dokumentu ondarea zaintzea, beste dokumentu batzuk deuseztatzea kontrolatzea eta haien Egoera (administrazio orokorraren erakunde publikoek eta beste administrazio, jatorrizko dokumentuak gordetzeko euskarria irudian.
EAO: 274. zk., 2002ko/15/11

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA ./2002 Lege [34, uztailaren 11koa, Informazioaren gizartearen zerbitzuen eta merkataritza elektronikoaren]

2003ko uztailaren 12a

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. (LSSICE).
BAO: 2002KO/07/12

 • OHARRA : Se facilitarán a partir de ahora los datos de información general de las webs. 
 • Segurtasuna
 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. [Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)]

2002ko maiatzaren 7a

Boen argitaratua: núm.109, 05 07// 2002

 • OHARRA Fitxategia: Zentro Nazionaleko Criptológico es el Organismo de Certificación(OC) del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI)

 • Segurtasuna
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, [Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas]

2001eko urriaren 26a

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
EAO: 2001/10/26

 • Kontratazioa
 • Enpresa

1999An eta aurreko lege eta xedapenak

ESPAÑA. [Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)]

1999ko abenduaren 24a

BOE: 298 zk., 1999ko/12/24

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Segurtasuna

1999/1465 Errege Dekretua, irailaren 17ko [] irudi instituzionala.

1999ko irailaren 25a

Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado .
(EAO, 230 zenbakia, 1999ko/09/25

Se regulan criterios que facilitan la identificación por parte de los ciudadanos de los elementos que conforman la Administración General del Estado, la normalización y racionalización del material utilizado por la Administración en su actuación, la utilización de lenguas cooficiales, publicaciones, publicidad institucional y utilización de otros soportes.

 • Herritarra
 • Erabilerraztasuna

Real Decreto 1377/1999, de 14 de abril, [creación de la Oficina de Transición para el Efecto 2000]

1999ko irailaren 3an

Real Decreto 1377/1999, de 14 de abril, por el que se crea la Oficina de Transición para el Efecto 2000.
EAO: 211 zk., 1999ko 09 03//

 • Administrazioen arteko lankidetza

Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, [copias de documentos, Oficinas de Registro] DEROGADA

1999ko maiatzaren 22a

1999/772 Errege Dekretua, maiatzaren 7 arautzen duenak, eskabideak, idazkiak eta komunikazioak urteko Estatuko administrazioaren aurrean, agirien kopiak igorri eta jatorrizkoak itzultzeko eta erregistro-bulegoen araubidea.
BOE, 22 05// 1999

 • Zerbitzu elektronikoak

263/1996 Errege Dekretua, otsailaren 16koa, [erabiltzeko teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen DISPOSICIÓN] INDARGABETU du.

1996ko otsailaren 29a

Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado
EAO: 29/02/1996

 • OHARRA : a propuesta de, Ministerio de Administraciones Públicas Desarrollaba este Real Decreto el artículo 45 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. DISPOSICIÓN DEROGADA

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, [patrón de medidas de Tiempo]

1994ko apirilaren 30a

Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades
EAO: Zk. 103, 30 ;// 04

 • OHARRA: de conformidad con Real Decreto 1308/1992 de 23 de octubre, por el que se declara al Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada gordailuzain gisa, laborategia eta laborategi patroi nazionala espainiako Zentro elkartua (denbora Metrologías irudian.

 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. 30/1992 Legearen [azaroaren 26ko Herri administrazioen araubide juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, alegia (DUGU)]

1992ko azaroaren 27koa

Boen argitaratua: 11/27 zk ./1992, 285

 • Herritarra
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA [Ley 4/1990, de 29 de junio, (creación de los cuerpos informáticos de la AGE)]

1990eko ekainaren 30a

Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 .
EAO: núm.156, 1990eko 06// 30

OHARRA : 33. Artikulua 2: puntua se crean, adscritos a la Secretaría de Estado para la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, los siguientes Cuerpos – cuerpos de funcionarios TIC de la AGE– 

 • Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (en la actualidad grupo A1 1166)
 • Gestión de Sistemas e informática de la Administración del Estado (en la actualidad grupo A2 1177)
 • Informatikako teknikari laguntzaileak (Estatuko administrazioaren (C1 taldea 1188 egun)
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden de 9 de junio, MAP [Sistema de información de los recursos informáticos de la Administración del Estado ]

1988ko ekainaren 22a

Orden de 9 de junio de 1988, Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la realización de un sistema de información de los recursos informáticos de la Administración del Estado y de la recogida de información inicial.
EAO: 1998/06/22

 • OHARRA Oinarriak ezarri genituen datuak jasotzeko: ERREGINA txostena

 • Zerbitzu elektronikoak

1983/2291 Errege Dekretua, uztailaren 28ko [egiteko eta gobernu organoei buruzko politikaren garapena (informatika] ./DISPOSICIÓN

1983ko abuztuaren 26a

1983Ko Errege 2291/uztailaren 28ko gobernu organoei buruzko politikak egiteko eta garatzeko (informatika. BOE: 26// 08 1983.

 • OHARRA Helburuak: (GOI KONTSEILUA Sortu eta INFORMÁTICA: CSI

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

2572/1973 Dekretua, urriaren 5ekoa, [] informatika-tresneriaren eta sistemen Kontratazioa

1973ko urriaren 18a

2572/1973 Dekretua, urriaren 5ekoa, administrazio klausula orokorren orria onartzen duena kontratatzeko eta informazioa tratatzeko ekipoak eta sistemak mantentzea, eta errenta programa.
BOE, 1973KO/10/18

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Kontratazioa
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia