accesskey_mod_content

Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMADs)

 •  O Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) na Administración Xeral do Estado (AGE) e os seus Organismos Públicos (BOE núm. 234 de 26/09/2014)(Abre en nova xanela) no seu artigo 7 analiza o papel das Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMAD).

 • O citado Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, establece unha serie de órganos colexiados e de Unidades que implementarán as políticas de racionalización e transformación do TIC no ámbito do Sector Público Administrativo Estatal. Entre eses órganos figuran as Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMADs), que herdan funcións das anteriores Comisións Ministeriais de Administración Electrónica (CMAEs).

 • A listaxe por ministerios ordenarase atendendo ao Real Decreto 2/2020, de 12 de xaneiro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais (BOE núm. 13, de 15/01/2020) (Abre en nova xanela) tendo en conta a súa Disposición final segunda en canto a subsistencia de órganos.  –NOTA: Anteriores departamentos ministeriais: Real Decreto 595/2018, de 22 de xuño(Abre en nova xanela)

 • Ministerios actuais:

  • Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.
  • Ministerio de Xustiza.
  • Ministerio de Defensa.
  • Ministerio de Facenda.
  • Ministerio do Interior.
  • Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Ministerio de Traballo e Economía Social.
  • Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.
  • Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
  • Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática.
  • Ministerio de Política Territorial e Función Pública.
  • Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
  • Ministerio de Cultura e Deporte.
  • Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.
  • Ministerio de Sanidade.
  • Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.
  • Ministerio de Ciencia e Innovación.
  • Ministerio de Igualdade.
  • Ministerio de Consumo.
  • Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
  • Ministerio de Universidades

13 agosto 2016

Orde AEC/1372/2016, de 19 de xullo, pola que se crea e regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (CMAD).
BOE: núm. 195, de 13/08/2016

 • Novo *Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

 • Cooperación interadministrativa

10 agosto 2016

Orde JUS/1362/2016, de 3 de agosto, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Xustiza (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 192, de 10/08/2016

 • Cooperación interadministrativa

09 outubro 2015

Orde DEF/2071/2015, de 5 de outubro, pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Defensa (CMAD).
BOE: núm. 242, de 9 de outubro de 2015

 • Cooperación interadministrativa

17 marzo 2015

Orde HAP/444/2015, de 13 de marzo, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 65 de 17/03/2015

 • Novo *Ministerio de Facenda
  Novo *Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Cooperación interadministrativa

28 xullo 2015

Orde FOM/1522/2015, de 15 de xullo, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Fomento (CMAD).
BOE: núm. 179, de 28/07/2015

 • Novo *Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

 • Cooperación interadministrativa

17 outubro 2017

Orde ECD/994/2017, de 10 de outubro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE núm. 250, de 17/10/2017

 • NOTA: Derrogada parcialmente por  Orde  Orde CUD/458/2019, de 12 de abril,(Abre en nova xanela) pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Cultura e Deporte.
 • Novo *Ministerio de Educación e Formación Profesional
  Novo *Ministerio de Cultura e Deporte
 • Cooperación interadministrativa

08 xullo 2015

Orde ESS/1355/2015, de 25 de xuño, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 162, de 08/07/2015

 • Novo *Ministerio de Traballo e Economía Social
  Novo *Inclusión, Seguridade Social e Migracións

 • Cooperación interadministrativa

30 abril 2018

Orde ETU/433/2018, de 17 de abril, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital no Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (CMAD) e regúlase a súa composición e funcionamento.
BOE: núm. 104, de 30/04/2018

 • Novo *Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
  Novo *Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

 • Cooperación interadministrativa

25 xuño 2015

Orde AAA/1231/2015, de 17 de xuño, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 151, de 25/06/2015

 • NOTA: Derrogada parcialmente por Orde TEC/469/2019, de 15 de abril, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica e créase a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

 • Novo *Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
  Novo *Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

 • Cooperación interadministrativa

16 xaneiro 2018

Orde PRA/10/2018, de 11 de xaneiro, pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais (CMAD).
BOE: núm. 14, de 16/01/2018

 • Novo *Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática.
  Novo *Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Cooperación interadministrativa

07 maio 2019

Orde TFP/503/2019, de 22 de abril, pola que se crea e regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Política Territorial e Función Pública (CMAD).
BOE: núm. 109, de 07/05/2019

 • Novo: *Ministerio de Política Territorial e Función Pública
  Novo: *Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
 • Cooperación interadministrativa

26 abril 2019

Orde TEC/469/2019, de 15 de abril, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica e créase a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio para a Transición Ecolóxica (CMAD). BOE: núm. 100, de 26/04/2019

 • Novo: *Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

 • Cooperación interadministrativa

20 abril 2019

Orde CUD/458/2019, de 12 de abril, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Cultura e Deporte (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 95, de 20/04/2019

 • Cooperación interadministrativa

05 febreiro 2019

Orde ECE/91/2019, de 31 de xaneiro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Economía e Empresa (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 31, de 05/02/2019

 • Novo: * Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

 • Cooperación interadministrativa

17 setembro 2015

Orde SSI/1870/2015, de 10 de setembro, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (CMAD) BOE: núm. 223, de 17/09/2015

 • NOTA: Derroga a Orde de 9 de novembro de 1991(Abre en nova xanela) pola que se regula a Comisión de Informática do Ministerio de Sanidade e Consumo.

 • Novo *Ministerio de Sanidade
  Novo *Inclusión, Seguridade Social e Migracións
  Novo *Ministerio de Consumo

 • Cooperación interadministrativa

05 xuño 2019

Orde CNU/597/2019, de 30 de maio, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (CMAD). BOE: núm. 134, de 05/06/2019

 • Novo: *Ministerio de Ciencia e Innovación
  Novo: *Ministerio de Universidades

 • Cooperación interadministrativa