accesskey_mod_content

Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMADs)

27 xaneiro 2021

Orde ISM/45/2021, do 21 de xaneiro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 23, de 27/01/2021

 • NOTA: Derroga parcialmente a Orde ESS/1355/2015, do 25 de xuño, –respecto ao ámbito de competencias do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións– (Ref. BOE-A-2015-7627)(Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa

13 agosto 2016

Orde AEC/1372/2016, do 19 de xullo, pola que se crea e regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (CMAD). BOE: núm. 195, de 13/08/2016

 • Novo *Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

 • Cooperación interadministrativa

10 agosto 2016

Orde JUS/1362/2016, do 3 de agosto, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Xustiza (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 192, de 10/08/2016

 • Cooperación interadministrativa

09 outubro 2015

Orde DEF/2071/2015, do 5 de outubro, pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Defensa (CMAD). BOE: núm. 242, do 9 de outubro de 2015

 • Cooperación interadministrativa

17 marzo 2015

Orde HAP/444/2015, do 13 de marzo, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 65 de 17/03/2015

 • Novo *Ministerio de Facenda
  Novo *Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Cooperación interadministrativa

28 xullo 2015

Orde FOM/1522/2015, do 15 de xullo, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Fomento (CMAD). BOE: núm. 179, de 28/07/2015

 • Novo *Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

 • Cooperación interadministrativa

17 outubro 2017

Orde ECD/994/2017, do 10 de outubro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE núm. 250, de 17/10/2017

 • NOTA: Derrogada parcialmente por  Orde  Orde CUD/458/2019, do 12 de abril,(Abre en nova xanela) pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Cultura e Deporte.
 • Novo *Ministerio de Educación e Formación Profesional
  Novo *Ministerio de Cultura e Deporte
 • Cooperación interadministrativa

08 xullo 2015

Orde ESS/1355/2015, do 25 de xuño, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 162, de 08/07/2015

 • NOTA: Derrógase parcialmente, por Orde ISM/45/2021, do 21 de xaneiro,–respecto ao ámbito de competencias do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións– (Ref. BOE-A-2021-1136)(Abre en nova xanela)

 • Novo *Ministerio de Traballo e Economía Social
  Novo *Inclusión, Seguridade Social e Migracións

 • Cooperación interadministrativa

30 abril 2018

Orde ETU/433/2018, do 17 de abril, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital no Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (CMAD) e regúlase a súa composición e funcionamento.
BOE: núm. 104, de 30/04/2018

 • Novo *Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
  Novo *Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

 • Cooperación interadministrativa

25 xuño 2015

Orde AAA/1231/2015, do 17 de xuño, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 151, de 25/06/2015

 • NOTA: Derrogada parcialmente por Orde TEC/469/2019, do 15 de abril, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica e créase a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

 • Novo *Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
  Novo *Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

 • Cooperación interadministrativa

16 xaneiro 2018

Orde PRA/10/2018, do 11 de xaneiro, pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais (CMAD).
BOE: núm. 14, de 16/01/2018

 • Novo *Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática.
  Novo *Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Cooperación interadministrativa

07 maio 2019

Orde TFP/503/2019, do 22 de abril, pola que se crea e regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Política Territorial e Función Pública (CMAD).
BOE: núm. 109, de 07/05/2019

 • Novo: *Ministerio de Política Territorial e Función Pública
  Novo: *Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
 • Cooperación interadministrativa

26 abril 2019

Orde TEC/469/2019, do 15 de abril, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica e créase a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio para a Transición Ecolóxica (CMAD). BOE: núm. 100, de 26/04/2019

 • Novo: *Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

 • Cooperación interadministrativa

20 abril 2019

Orde CUD/458/2019, do 12 de abril, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Cultura e Deporte (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 95, de 20/04/2019

 • Cooperación interadministrativa

05 febreiro 2019

Orde ECE/91/2019, do 31 de xaneiro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Economía e Empresa (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 31, de 05/02/2019

 • Novo: * Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

 • Cooperación interadministrativa

17 setembro 2015

Orde SSI/1870/2015, do 10 de setembro, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (CMAD) BOE: núm. 223, de 17/09/2015

 • NOTA: Derroga a Orde do 9 de novembro de 1991(Abre en nova xanela) pola que se regula a Comisión de Informática do Ministerio de Sanidade e Consumo.

 • Novo *Ministerio de Sanidade
  Novo *Inclusión, Seguridade Social e Migracións
  Novo *Ministerio de Consumo

 • Cooperación interadministrativa

05 xuño 2019

Orde CNU/597/2019, do 30 de maio, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (CMAD). BOE: núm. 134, de 05/06/2019

 • Novo: *Ministerio de Ciencia e Innovación
  Novo: *Ministerio de Universidades

 • Cooperación interadministrativa
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE