content _ mod _ accesskey

Ministroen batzordeak administrazio Digitala (CMADs)

 • El 2014Ko 806/Errege Dekretua, irailaren 19koa, eragile eta tresna horien antolaketari buruzko informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) administrazio orokorrean Dauden bitartean (AGE) eta bere erakunde Publikoak (BOE 26/09/234 2014) (Leiho berri batean Irekitzen Du) Ministroen batzordeak 7. artikuluan administrazio digitalaren eginkizuna aztertzen du (CMAD).

 • El citado Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, establece una serie de órganos colegiados y de Unidades que implementarán las políticas de racionalización y transformación de las TIC en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal. Entre esos órganos figuran las Ministroen batzordeak administrazio Digitala (CMADs) administrazio elektronikoaren Batzorde horrek, beste Ministerioetako funtzioak hartzen dituzte (CMAEs).

 • Zerrendaren arabera ordenatuko da. irudian, ministerioak 2/2020 Errege Dekretua, urtarrilaren 12koa, ministerioetako reestructuran duena (BOE, 13, 15/01/") (Leiho berri batean Irekitzen Du) bigarren azken xedapena ere kontuan hartuta bizitzeko Organoen – Oharra: ministerioetako sailen Arteko: 595 2018Ko Errege Dekretua (ekainaren 22ko (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Egungo ministerioa:

  • Atzerri arazoetako eta Lankidetzako eta Europako Batasuna.
  • Justizia ministerioa.
  • Defentsa ministerioa.
  • Ogasun ministerioa.
  • (Barne ministerioa.
  • Garraio sailak, Hiri Mugikortasun eta Agenda.
  • Lanbide Heziketa eta hezkuntza ministerioa.
  • Ekonomia ministerioa eta Gizarte Lana.
  • Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa.
  • Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioa.
  • Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
  • Funtzio Publikoko ministerioa.
  • Espainiako demografiaren erronkari Ekologikoa eta igarotzeko.
  • Kirola eta kultura ministerioa.
  • Transformazio Ekonomikoak eta arazoetako Digitala.
  • Osasun ministerioa.
  • Eskubide sozial eta 2030 Agenda ministerioa.
  • Zientzia eta berrikuntza ministerioa.
  • Berdintasun ministerioa.
  • Kontsumo ministerioa.
  • Barne ministerioa, Gizarte-segurantza eta migrazioak.
  • Unibertsitate ministerioa

azaroaren 23an.

DSA 1082 "// agindua, azaroaren 13a, sortu eta arautzen duen funtzionatzen du Ministroen batzordeak administrazio Digitala (Ministerioa eskubide sozialen eta 2030 Agenda .

(BOE, 307, azaroaren 23an.

 • Administrazioen arteko lankidetza

abuztuaren 10a.

Orden JUS/1362/2016, de 3 de agosto, por la que se crea la Justizia ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
(EAO 192. zk., 10/08/.

 • Administrazioen arteko lankidetza

2010eko urriaren 9a

Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la que se regula la Defentsa ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD).
BOE, 242 zk, 2010eko urriaren 9a.

 • Administrazioen arteko lankidetza

2010eko martxoaren 17a

Orden HAP/444/2015, de 13 de marzo, por la que se crea la Ogasun eta herri administrazio ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
EAO: 65 zk ./03/17 arte

 • * Berria Ogasun ministerioa
  Berria * Funtzio Publikoko ministerioa

 • Administrazioen arteko lankidetza

2010eko uztailak 28

1522Ko FOM// agindua 2015eko uztailaren 15eko batzordearen sortu eta arautzekoa Administrazio digitalaren sustapen ministerioa (Ministerio batzordeak (CMAD).
EAO: 179 zk., 28 07// 2015

 • * Berria Garraio sailak, Hiri Mugikortasun eta Agenda

 • Administrazioen arteko lankidetza

2007ko urriaren 17a

Orden ECD/994/2017, de 10 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
BOE, 250. zk., 2007ko/10/17

 • OHARRA Partzialki indargabetutakoa. // 2019 458 CUD agindua, apirilaren 12ko (Leiho berri batean Irekitzen Du) por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Cultura y Deporte.
 • * Berria Lanbide Heziketa eta hezkuntza ministerioa
  Berria * Kultura eta kirol ministerioa
 • Administrazioen arteko lankidetza

2010eko uztailaren 8a.

Orden ESS/1355/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Lan eta gizarte segurantza ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD) y se regula su composición y funciones. BOE: núm. 162, de 08/07/2015

 • * Berria Gizarte eta ekonomia ministerioa.
  Berria * Gizarteratzea, Gizarte Segurantza eta migrazioak

 • Administrazioen arteko lankidetza

2018. apirilaren 30a

Orden ETU/433/2018, de 17 de abril, por la que se crea la Ministroen batzordeak administrazio digitalaren ministerioan energia, turismoa eta Agenda Digitala (CMAD) eta haren osaketa eta funtzionamendua arautzen dira.
EAO: 104 zk., 30 04// 2018ko

 • * Berria Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa
  Berria * Saila - Ekonomi eta Eraldaketa.

 • Administrazioen arteko lankidetza

2010eko ekainaren 25ean

Orden AAA/1231/2015, de 17 de junio, por la que se crea la Administrazio digitalaren (nekazaritza ministerioa Ministerio Arteko batzordea, Elikadura eta ingurumena (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
BOE, 151. zk., 25 arte// 06

 • OHARRA : Derogada parcialmente por Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica y se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio para la Transición Ecológica.

 • * Berria Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioa
  * Berria Espainiako demografiaren erronkari eta igarotzeko.

 • Administrazioen arteko lankidetza

2018ko urtarrilaren 16a

Orden PRA/10/2018, de 11 de enero, por la que se regula la Lehendakaritza ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala, lurralde-administrazioak (CMAD).
EAO: 14 zk .// 01 16 2018ko

 • * Berria Lehendakaritza ministerioa, Oroimen Demokratiko eta harremanak Eten.
  Berria * Funtzio Publikoko ministerioa

 • Administrazioen arteko lankidetza

maiatza 2007 2019

Orden TFP/503/2019, de 22 de abril, por la que se crea y regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (CMAD).
BOE, 109. zk., 05// 06 2019

 • Berria: * Funtzio Publikoko ministerioa
  Berria: * Aldaketa Ekonomiko eta gaietarako ministerioa.
 • Administrazioen arteko lankidetza

apirilaren 26ko 2019

Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica y se crea la Espainiako Ministro batzordearen (administrazio digitalaren igarotzeko. (CMAD). BOE, 100. zk., 2019/04/26

 • Berria: * Espainiako demografiaren erronkari eta igarotzeko.

 • Administrazioen arteko lankidetza

apirilak 20 2019

Orden CUD/458/2019, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Cultura y Deporte (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak. BOE: 95 zk., 20 04// 2019

 • Administrazioen arteko lankidetza

2005eko otsaila 2019

Orden ECE/91/2019, de 31 de enero, por la que se crea la Administrazio digitalaren Enpresa eta ekonomia ministerioa (Ministerio batzordeak (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
EAO: 31. zk. 05 02// 2019

 • Berria: * Aldaketa Ekonomiko eta gaietarako ministerioa.

 • Administrazioen arteko lankidetza

2010eko irailaren 17

Orden SSI/1870/2015, de 10 de septiembre, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Osasun ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako (CMAD) BOE: 223 zk, 17 09// 2015

 • OHARRA Indargabetzen du: Agindua, 1991ko azaroaren 9a (Leiho berri batean Irekitzen Du) informatika batzordea araupetu duena (Osasun eta kontsumo ministerioa.

 • * Berria Osasun ministerioa
  Berria * Gizarteratzea, Gizarte Segurantza eta migrazioak
  Berria * Kontsumo ministerioa

 • Administrazioen arteko lankidetza

ekainaren 5ean 2019

Orden CNU/597/2019, de 30 de mayo, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Administrazio digitalaren ministerioa (Ministerio batzordeak zientzia, ikerketa eta Unibertsitate (CMAD). BOE: 134 zk. 05// 06 2019

 • Berria: Ministerioa * Zientzia eta berrikuntza
  Berria: Espainiako unibertsitateen *

 • Administrazioen arteko lankidetza