accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade Autónoma de Estremadura

 Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Estremadura.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

ESTREMADURA. Consellería Facenda e Administración Pública

06 novembro 2019

Decreto 162/2019, do 29 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Facenda e Administración Pública, e de modificación do Decreto 206/2010, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección Xeral de Servizos da Xunta de Estremadura. (DOE núm. 214 de 06/11/2019)

 • NOTA:  Artigo 10. 1. Á Secretaría Xeral de Administración Dixital, baixo a superior dirección da persoa titular da Consellería, correspóndelle impulsar e coordinar a execución de medidas horizontais para a implantación da administración dixital e as que se derivan do marco vixente sobre administración electrónica[...]

 • Servizos electrónicos

ESTREMADURA. Consellería de Facenda e Administración Pública

20 outubro 2014

Decreto 225/2014, do 14 de outubro, de réxime xurídico de administración electrónica da Comunidade Autónoma de Estremadura.
DOE: Nº 201 de 20/10/2014

 • NOTA: Este Decreto aborda: No Capítulo I: principios e ferramentas que informan o uso de medios electrónicos.- O Capítulo II aborda a distribución de funcións entre os diferentes órganos administrativos. Capítulo III: regula os puntos de acceso electrónicos corporativos da Xunta de Estremadura en internet. Capítulo IV: regula o rexistro electrónico. Capítulo V: identificación e autenticación electrónica. Capítulo VIN: regula o expediente electrónico. Capítulo VII: regula as comunicacións e notificacións electrónicas. Capítulo VIII: normas relativas á xestión do procedemento administrativo.- Capítulo IX: o Rexistro electrónico de representantes. 
  Quedan derrogados: o  Decreto 75/2010, do 18 de marzo,(Abre en nova xanela) polo que se crea a Sede Electrónica Corporativa; o Decreto 2/2006, do 10 de xaneiro(Abre en nova xanela) , polo que se crea o Rexistro Telemático; o Decreto 96/2012, do 1 de xuño(Abre en nova xanela) , polo que se regula o portal web institucional de a Xunta de Estremadura. 

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Identidade e Firma electrónica

ESTREMADURA. Consellería de Administración Pública

13 setembro 2012

Decreto 180/2012, do 7 de setembro, polo que se modifica o Decreto 75/2010, do 18 de marzo, polo que se crea a Sede Electrónica Corporativa, regúlanse determinados aspectos relativos á identificación e autenticación electrónica e establécense medidas para a copia electrónica de documentos na Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura. 
DOE: Nº 178 de 13/09/2012

 • A sede electrónica corporativa da Xunta de Estremadura atópase situada na dirección de internet: http://sede.gobex.es(Abre en nova xanela)
  O Portal Cidadán da Xunta de Estremadura atópase situado na dirección de internet:  http://ciudadano.gobex.es(Abre en nova xanela)  

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ESTREMADURA. Consellería de Administración Pública e Facenda

10 marzo 2008

Resolución do 26 de febreiro de 2008, do Conselleiro, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Goberno da Xunta de Estremadura, do 22 de febreiro de 2008, polo que se aproba o "Plan de Impulso da Mellora Continua e Modernización Tecnolóxica"Plan de Impulso da Mellora Continua e Modernización Tecnolóxica".
DOE: 10/03/2008

 • Infraestruturas e servizos comúns

ESTREMADURA. Consellería de Presidencia

08 febreiro 2007

Decreto 18/2007, do 6 de febreiro, sobre creación, organización e funcións das Oficinas de Resposta Personalizada da Xunta de Estremadura, e de modificación do Decreto 139/2000, do 13 de xuño, e do Decreto 185/2006, do 31 de outubro.
DOE: 08/02/2007

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ESTREMADURA. Consellería de Presidencia

31 maio 2005

Decreto 125/2005, do 24 de maio, polo que se aproban medidas para a mellora da tramitación administrativa e simplificación documental asociada aos procedementos da Xunta de Estremadura
DOE: 31/05/2005

 • Servizos electrónicos

ESTREMADURA. Consellería de Presidencia

04 marzo 2004

Resolución do 1 de marzo de 2004, da Conselleira de Presidencia, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Goberno da Xunta de Estremadura do 26 de febreiro de 2004, polo que se aproba o "Plan de Modernización, Simplificación e Calidade para a Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura (2004-2007)"
DOE: 04/03/2004

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE