accesskey_mod_content

Incorporación ao Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) das Universidades Públicas españolas

28 xullo 2021

Durante este ano, oito novas universidades públicas incorporáronse a SIR mediante a aplicación de rexistro GEISER.

Segundo o previsto no artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común(Abre en nova xanela) , cada Administración disporá dun Rexistro Electrónico Xeneral no que se realizará o asento correspondente de todos os documentos que sexan presentados ou se reciban en calquera órgano administrativo. En leste mesmo artigo, dise que “os rexistros electrónicos de todas e cada unha das Administracións, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garanta a súa compatibilidade informática e interconexión, así como a transmisión telemática dos asentos rexistrais e dos documentos que se presenten en calquera dos rexistros”. Como é ben sabido, as Universidades Públicas recaen baixo o ámbito de aplicación desta lei 39/2015.

Doutra banda, o principio de cooperación, colaboración e coordinación ao que se refire o artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) establece o Convenio como instrumento con efectos xurídicos para a formalización de acordos entre Administracións para un fin común. E é a través da sinatura dun convenio de colaboración, como se articula o mecanismo legal que permite habilitar o uso de GEISER GEISER por estas Universidades.

Nos seguintes gráficos, móstrase o detalle de situación actual en de SIR o cincuenta Universidades Públicas:

Gráfico de barras da situación das Universidades Publicas en SIR: En probas (4), Non (7), Outra Aplic (9) Geiser (30)

Gráfico circular: Non en SIR (39) , en SIR (11)

E espérase que, ao longo deste ano 2021, conclúase o proceso de incorporación das que restan, grazas á colaboración e interese posto polas mesmas desde o inicio do proxecto e o traballo de coordinación realizado pola CRUE(Abre en nova xanela) .

Máis información na solución SIR do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns