accesskey_mod_content

Superados os 10.800.000 intercambios rexistrais a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) no ano 2020

01 febreiro 2021

Finalizado o ano 2020, o Sistema de Interconexión de Rexistros superou nun só ano os 10.800.000 intercambios rexistrais e conta cun 92% dos municipios españois integrados, o que se traduce en que presta servizo xa a máis do 96% da cidadanía.

Unha vez terminado o ano 2020, SIR superou os 10.800.000 intercambios rexistrais a través da plataforma SIR, o que supón unha media de máis de 900.000 intercambios mensuais ao longo do ano 2020.
Desde a posta en marcha da plataforma SIR, no ano 2012, realizáronse máis de 26.900.000 intercambios rexistrais a través de SIR. Vendo estas cifras, o incremento experimentado ao longo deste último ano é sumamente notable, xa que supón un 40% do número total de intercambios desde o seu arranque.
 
Atópanse integradas en SIR toda a Administración Xeral do Estado, todas as Comunidades e Cidades Autónomas, así como o 92% dos concellos.
 
Máis do 96% da poboación española ten, polo menos, unha oficina de rexistro na súa cidade ou municipio integrada en SIR. Por tanto, tanto os seus cidadáns como os seus órganos administrativos poidan presentar calquera solicitude, escrito ou comunicación con destino a outro órgano, organismo público ou administración pública, a través da súa Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro (OAMR), enviándose dita documentación en formato electrónico a calquera outra OAMR que tamén estea integrada en SIR, independentemente da súa localización xeográfica. Isto tradúcese nun importante aforro para a Administración, tanto en tempo como en custos, mellorando así a rapidez e a eficacia da súa xestión.
 

Máis información na Solución SIR do CTT

 

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía