accesskey_mod_content

Superats els 10.800.000 intercanvis registrals a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) l'any 2020

01 febrer 2021

Finalitzat l'any 2020, el Sistema d'Interconnexió de Registres ha superat en un sol any els 10.800.000 intercanvis registrals i compta amb un 92% dels municipis espanyols integrats, la qual cosa es tradueix que presta servei ja a més del 96% de la ciutadania.

Una vegada acabat l'any 2020, SIR ha superat els 10.800.000 intercanvis registrals a través de la plataforma SIR, la qual cosa suposa una mitjana de més de 900.000 intercanvis mensuals al llarg de l'any 2020.
Des de l'engegada de la plataforma SIR, l'any 2012, s'han realitzat més de 26.900.000 intercanvis registrals a través de SIR. Veient aquestes xifres, l'increment experimentat al llarg d'aquest últim any és summament notable, ja que suposa un 40% del nombre total d'intercanvis des de la seva arrencada.
 
Es troben integrades en SIR tota l'Administració General de l'Estat, totes les Comunitats i Ciutats Autònomes, així com el 92% dels ajuntaments.
 
Més del 96% de la població espanyola té, almenys, una oficina de registre a la seva ciutat o municipi integrada en SIR. Per tant, tant els seus ciutadans com els seus òrgans administratius puguin presentar qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació amb destinació a un altre òrgan, organisme públic o administració pública, a través de la seva Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), enviant-se aquesta documentació en format electrònic a qualsevol altra OAMR que també estigui integrada en SIR, independentment de la seva ubicació geogràfica. Això es tradueix en un important estalvi per a l'Administració, tant en temps com en costos, millorant així la rapidesa i l'eficàcia de la seva gestió.
 

Més informació en Solució SIR del CTT

 

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia