accesskey_mod_content

REGAGE, o libro único do Rexistro Electrónico da Administración Xeral do Estado

22 abril 2021

Desde o pasado 2 de abril, REGAGE é para a AGE o libro único do Rexistro Electrónico segundo establece a lei 39/2015.

REGAGE é o libro do Rexistro Electrónico da Administración Xeral do Estado. Nel, deben anotarse todos os apuntamentos rexistrais realizados no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes; tal e como se establece no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Enténdese por apuntamento rexistral a mera anotación no libro de rexistro dos datos básicos (número, data e hora, tipo de apuntamento, etc.) de entrada ou saída de calquera escrito, solicitude ou comunicación.

En , REGAGE estas anotacións realízanas tanto as solucións propias de Rexistro como outros sistemas de información da Administración Xeral do Estado que implican entradas ou saídas de documentación na Administración. Tipicamente, estoutros sistemas de información adoitan ser servizos electrónicos de Sedes Electrónicas ou outros de carácter sectorial, por exemplo, os realizados polo servizo de Factura Electrónica (FACe) ou polo de Inscrición en Probas Selectivas (IPS).

 

Sistemas verticais da AGE que só precisan anotación rexistral: Facturae, Corinto, Acceda, etc

Durante este ano 2021, estímase que REGAGE almacene máis de 3.500.000 de anotacións rexistrais mensuais. Está previsto que este número vaia aumentando a medida que se incorporen novos servizos.

O servizo de anotación e de consulta en REGAGE ofrécese aos integradores a través de Servizos Web.

Pode consultar máis información respecto diso na solución regage do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns