accesskey_mod_content

Publicada a versión 2.0.6.R1 da Libraría de Intercambio SIR

23 novembro 2020

Publicouse a versión 2.0.6.R1 da Libraría de Intercambio SIR. Atópase dispoñible accedendo baixo Rexistro á solución do PAE para as Administracións e PdPs de RedSARA que poden certificarse para interoperar a través do Sistema de Interconexión de rexistro SIR.

A nova versión da Libraría de Intercambio SIR(LIBSIR) está dispoñible para:

 • As solucións de rexistro xa certificadas SIR ben con compoñente CIR, ben con versión é anteriores de LIBSIR.  Esta nova versión permitiralles avanzar na Folla de Ruta SIR : Metadatado, Intercambio de adxuntos por Referencia, Integración con DIR3 e no seu caso integración con REGAGE.
 • As solucións de rexistro aínda non certificadas SIR e que sexan susceptibles de selo. Consultar en https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas
  • Alternativas de integración en SIR
  • Procedemento de certificación SIR

LIBSIR 2.0.6 R1 inclúe entre as novidades e melloras máis destacables:

 • Novo método para recuperar os documentos ENI asociados a un código de intercambio
 • Novo método para recuperar un documento ENI a partir dun código de intercambio e un identificador de ficheiro
 • Novas trazas de log para mellora de seguimento de procesos e control de erros
 • Xestión da configuración que especifica a cantidade de tempo, en milisegundos, que o consumidor esperará unha resposta antes de que se esgote (0 é infinito) nos clientes:
  • clientCsvProductor: cliente que accede a CsvStorage para a descarga de documentos
  • clientCsvStorage: cliente que accede a CsvStorage para subir a documentación
  • clientDIR3: cliente que accede á información do Directorio Común
  • clientRegAge: cliente que accede a REGAGE
 • Almacenamento do hash en base de datos sen codificar en base64
 • Mellora de dobre codificación do hash en Base64
 • Mellora de lectura de atributo de ficheiro técnico sen conter o segmento campo
 • Mellora do funcionamento en servizo consultarAsientosPendientesPorOficina
 • Mellora do valor de IT_XUSTIFICANTE en recepcións externas
 • Mellora de metadatos nas recepcións externas
 • Mellora de funcionamento cando non existe ficheiro técnico en comunicacións coas aplicacións de rexistro
 • Mellora dos reenvíos cando a documentación adxunta enviouse mediante referencia

O equipo de Rexistros atenderá as súas dúbidas e cuestións a través de https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/sir https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/sir

 • Cooperación interadministrativa
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía