accesskey_mod_content

España, no segundo posto da UE en servizos públicos dixitais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 xuño 2020

  • España mantén a segunda posición europea no índice de datos abertos e mantense por encima da media europea en todos os indicadores de servizos públicos dixitais. Ademais, destaca os esforzos realizados en España respecto da actualización da Estratexia Nacional de Ciberseguridade.

O Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) 2020(Abre en nova xanela) , que a Comisión Europea fixo público o 11 de xuño, destaca a mellora da posición de España en servizos públicos dixitais, ámbito no que obtén o segundo posto da Unión Europea.

Todos os indicadores mantéñense significativamente por encima da media europea, aumentando a puntuación desde os 80.9 puntos obtidos en 2019 ata os 87 puntos de 2020.

Con respecto ao ano anterior, España mellora a súa situación con respecto a Finlandia e a Países Baixos e sitúase a dous puntos do primeiro posto (Estonia).

DESI: Servicios públicos digitales. España en segunda posición.

A dimensión servizos públicos dixitais componse este ano de cinco indicadores: “usuarios de administración electrónica”, “formularios pre-cubertos”, “compleción de servizos en liña”, “servizos públicos dixitais en empresas” e “datos abertos”. España mantén a puntuación de todos os indicadores de servizos públicos dixitais de 2020 significativamente por encima da media da Unión Europea.

Valores del DESI de España en 2018, 2019 y 2020

España mantén a segunda posición en datos abertos. A este respecto o informe DESI destaca que o investimento do país nos datos abertos das administracións públicas “é un exemplo a seguir polas grandes economías da UE á hora de realizar a transición ao dixital por defecto na administración central”.

O informe tamén afirma que os indicadores “mostran un nivel alto de interacción en liña entre as autoridades públicas, os cidadáns e as empresas. España obtén moi bos resultados no indicador de datos abertos, e ocupa o segundo posto co 90 % da puntuación máxima. O 82 % dos usuarios de internet españois participa activamente nos servizos de administración electrónica, 6 puntos porcentuais máis que o ano anterior”.

Ademais, destácase como fito fundamental de 2020 en España a actualización da Estratexia Nacional de Ciberseguridade.

O Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) 2020

O Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) resume cinco indicadores do rendemento dixital de Europa, permitindo un seguimento da evolución dos estados membros da Unión Europea na competitividade dixital. Este cinco indicadores son: conectividade, capital humano, uso de internet, integración da tecnoloxía dixital e  servizos públicos dixitais.

Na valoración global do DESI 2020, España ocupa o posto número 10 dos Estados membros da UE.

Ranking general del DESI. España en 11ª posición (contando a Reino Unido como Miembro UE)

Ademais dos bos resultados en servizos públicos dixitais, o informe DESI destaca os bos resultados do país no ámbito da conectividade. Con todo, este informe tamén reflicte que España se mantén por baixo da media europea en capital humano.

Evolución de los resultados relativos por Dimensión y a lo largo del tiempo

  • Servizos electrónicos