accesskey_mod_content

Os requisitos esixibles para o rexistro da actividade dos usuarios no Esquema Nacional de Seguridade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 marzo 2018

Logo do CCN-CERT

Guíaa CCN-STIC 831 forma parte do conxunto de normas desenvolvidas polo Centro Criptolóxico Nacional para a implementación do Esquema Nacional de Seguridade sendo de aplicación para o Sector Público e tendo como obxecto a protección dos servizos prestados aos cidadáns e entre as diferentes administracións.

O CCN-CERT publicou no seu portal web guíaa  CCN-STIC 831 de Rexistro da actividade dos usuarios do Esquema Nacional de Seguridade (ENS)(Abre en nova xanela)  cuxo obxectivo é proporcionar unha análise técnica-xurídico dos requisitos esixibles para o rexistro da actividade nas entidades do ámbito de aplicación do Real Decreto 3/2010, polo que se regula o ENS.

O artigo 23. Rexistro de actividade do este Decreto sinala que, “rexistraranse as actividades dos usuarios, retendo a información necesaria para monitorar, analizar, investigar e documentar actividades indebidas ou non autorizadas, permitindo identificar en cada momento á persoa que actúa” sempre de acordo con a normativa sobre protección de datos persoais e garantindo o dereito á honra e a intimidade persoal e familiar.

O CCN ademais, indica que é necesario delimitar o alcance do rexistro de actividade e precisar os elementos que deben terse en conta para a súa adecuada práctica. Desta maneira, preténdese presentar aos responsables e usuarios dos órganos, organismos e unidades das entidades do ámbito subxectivo de aplicación do ENS, unha análise técnica-xurídico sobre os requisitos esixibles á realización das accións consideradas no antedicho precepto, así como determinar as condicións que deben observarse durante a súa acometida.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE