accesskey_mod_content

Conclusións preliminares do Primeiro Ministro de Estonia do Cume Dixital de Tallin

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 outubro 2017

Logo Comisión Europea

A Presidencia estoniana do Consello organizou o Cume Dixital de Tallin en colaboración co presidente do Consello Europeo e a Comisión Europea. O cume congregou o 29 de setembro de 2017 a xefes de Estado ou de Goberno da UE.

Estas son as conclusións que destacamos das dúas sesións do cume:

Sesión 1: O futuro do goberno

Debemos achegar ao goberno e ao sector público á era dixital para mellorar os servizos públicos para os cidadáns e as empresas, conter os custos e promover a innovación.

Debemos permitir que leven a cabo dixitalmente todas as actuacións gobernamentais relacionadas coa libre circulación de persoas, capitais, bens e servizos dentro do mercado único. O noso enfoque principal debe ser nas áreas de mobilidade (por exemplo, o establecemento de corredores conectados e automatizados), a saúde (por exemplo, a habilitación de atención sanitaria personalizada) e a enerxía (por exemplo, o uso de tecnoloxías intelixentes para a eficiencia enerxética).

Debemos transformar progresivamente as nosas institucións para afrontar os retos que nos expón a era dixital. Debemos introducir principios e medidas, como o goberno dunha soa vez ou unha soa quenda, na dixitalización das nosas administracións nacionais, para facilitar a interoperabilidade e tamén os servizos públicos dixitais transfronteirizos.

Os servizos e infraestruturas dixitais, como unha identidade dixital segura e de confianza, deberían ser accesibles a todos os cidadáns da UE, independentemente da súa idade ou a súa orixe socioeconómica.

Debemos facer de Europa un líder mundial en ciberseguridade para o ano 2025, co fin de garantir a confianza, a confianza e a protección dos nosos cidadáns, consumidores e empresas en liña e permitir unha Internet libre e gobernada pola lei.

Debemos reforzar a integridade das nosas sociedades libres e democráticas na era dixital, tanto mediante a protección dos dereitos constitucionais dos cidadáns, as liberdades e a seguridade en liña, como tamén a integridade e lexitimidade dos procesos democráticos, en particular das nosas eleccións marco xurídico adecuado, así como a tecnoloxía.

Europa necesita un enfoque europeo común da ciberseguridade, mesmo no ámbito da defensa. Europa debe funcionar como un ciberespazo europeo único e un único mercado de ciberseguridade, mesmo en termos de certificación de nivel mundial e estándares conxuntos, capacidade operativa e resposta colectiva ás crises. Por tanto, debemos mellorar a nosa preparación nacional e conxunta, capacidades de xestión de crise, apoio de emerxencia e informes e análises de incidentes.

Entre outras medidas, é necesario establecer e coordinar campañas educativas e de sensibilización que promovan unha boa ciberseguridade en toda Europa. Ao mesmo tempo, debemos apoiar o desenvolvemento e a xeneralización da formación en ciberseguridade en todas as etapas da educación.

Xunto co sector privado, debemos asegurar o máis alto nivel de resistencia das infraestruturas dixitais, industrias e servizos para crear unha vantaxe competitiva e atraer investimentos. Investir en tecnoloxías novas e seguras, por exemplo, blockchain, pode contribuír a defender a todos os sectores da economía europea.

Debemos abordar de forma robusta os contidos ilegais en liña xunto coas plataformas en liña. As plataformas en liña teñen unha importante responsabilidade social en termos de protección dos usuarios e impedir que os criminais exploten as súas plataformas. Europa tamén debe seguir comprometida coa loita contra o delito cibernético e o uso do terrorismo no ciberespazo.

Sesión 2: O futuro da economía e a sociedade

Debemos facer da UE o fogar ideal para as empresas e innovadores na era dixital. A medida que a dixitalización transforma os sectores, debemos garantir que as liberdades da UE son aptas para a era dixital. Europa debe aspirar a ser o continente da innovación e as tecnoloxías disruptivas, aproveitando ao máximo a libre circulación de datos.

Completar o mercado único dixital para o ano 2018 é un primeiro paso importante na realización destes obxectivos, pero debemos ir máis aló. Debemos revisar máis amplamente as leis da UE e as nacionais para asegurarnos de que son aptas para a era dixital.

Debemos procurar proporcionar condicións excelentes para as novas formas de emprendimiento, para as startups e as ampliacións na economía dos datos. Temos que acelerar a transformación dixital das industrias mediante a adopción das últimas tecnoloxías, incluída a intelixencia artificial e blockchain.

Debemos garantir unhas condicións equitativas, incluído o acceso equitativo da PEME ás plataformas como porta de entrada para chegar aos consumidores. Debemos examinar como debe evolucionar o dereito da competencia para ter en conta os novos modelos de negocio e considerar iniciativas para a transparencia da plataforma.

Estamos comprometidos cun cambio global das regras impositivas e coa adaptación dos nosos propios sistemas fiscais para asegurar que os beneficios xerados dixitalmente na Unión Europea sexan gravados onde se crea o valor.

É moi importante que a UE conte co mellor marco mundial de acceso e (re) uso de datos para produtos e servizos innovadores.

  • Goberno aberto
  • Cooperación interadministrativa