accesskey_mod_content

Publicadas as Directrices SGAD para elaborar os Plans de Acción Departamentais para a transformación dixital

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 decembro 2017

Xa están dispoñibles como publicación oficial as Directrices da Secretaría Xeral de Administración Dixital para a elaboración dos plans de acción departamentais para a transformación dixital.

Para pór en marcha e implantar o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado  e os seus Organismos Públicos(Abre en nova xanela)  é imprescindible que todas as Comisións Ministeriais de Administración Dixital elaboren un plan de acción departamental para a transformación dixital que, seguindo as liñas establecidas na estratexia xeral, defina as pautas para a dixitalización dos seus servizos e o redeseño integral dos seus procesos. Co propósito de que estes plans sigan una mesma estrutura e non se desvíen dos obxectivos establecidos pola estratexia xeral elaboráronse unha serie de directrices para a definición dos este plans.

Este documento documento(Abre en nova xanela) representa un conxunto de indicacións e directrices que, a modo de guía, servirá de apoio a todos os Departamentos Ministeriais na súa elaboración dos plans de acción cumprindo cos obxectivos, as liñas de acción e medidas definidas pola Estratexia TIC

  • Infraestruturas e servizos comúns