accesskey_mod_content

Asinado convenio de colaboración entre MINHAP e CRUE en materia de Administración Electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 setembro 2016

O MINHAP, a través da DTIC, e a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) asinaron un convenio de colaboración que permitirá o acceso, desde as diferentes universidades españolas, ás infraestruturas básicas de Administración Electrónica.

O pasado 31 de agosto subscribiuse un novo convenio Marco de colaboración entre MINHAP e CRUE Universidades para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. Este convenio, que actualiza o que xa existía desde 2010, pretende seguir impulsando a prestación de servizos en liña ao cidadán, facilitar a interoperabilidade, promover a coordinación en proxectos de administración electrónica, e perseguir o obxectivo dunha maior eficacia e eficiencia, coa finalidade última de satisfacer o interese público.

O contido do convenio posibilita que as Universidades públicas que forman parte de CRUE Universidades poidan ter acceso ao seguinte conxunto de infraestruturas e servizos básicos de Administración Electrónica.

 1. Para a identificación, autenticación e utilización de sistemas de firma electrónica avanzada:
  • Plataforma de validación e firma electrónica @firma
  • Sistema Cl@ve
 2. Para as comunicacións entre Administracións Públicas por medios electrónicos:
  • Intermediación de datos entre Administracións Públicas.
  • Sistema de Interconexión de Rexistros
 3. Para a notificación por medios electrónicos:
  • Enderezo electrónico Habilitado e Catálogo de Procedementos do Servizo de Notificacións Electrónicas.
 4. Como rede de comunicacións das Administracións Públicas Españolas:
  • Rede SARA.
 5. Para efectos de representación:
  • Rexistro Electrónico de Apoderamentos.
 6. Para a xestión de documentos, expedientes e arquivos electrónicos:
  • INSIDE
  • ARQUIVE
 7. Como catálogo de procedementos e servizos:
  • Sistema de Información Administrativa (SIA)

Este conxunto de solucións tecnolóxicas básicas para a implantación da Administración Electrónica considéranse esenciais para facilitar unha adecuación progresiva do sistema universitario español ao contido das novas Leis 39/2015 e 40/2015.

A CRUE participa en grupos e comités de coordinación do TIC nas Administracións Públicas desde novembro de 2010, asumindo a responsabilidade e a obriga de definir os aspectos relativos ao sector de Educación Superior. Desde entón, CRUE promove o traballo en diferentes liñas abertas relativas a interoperabilidade, seguridade e reutilización de plataformas. É tamén responsabilidade de CRUE a definición de modelos de datos do sector de educación superior, o deseño do modelo de interoperabilidade do SUE e a aposta por solucións tecnolóxicas que fomenten a interoperabilidade, no ámbito do Esquema Nacional de Interoperabilidade.

Pode consultar e descargar as condicións detalladas do convenio desde os apartado Convenios con CRUE .

 • Observatorio de Administración Electrónica
 • Cooperación interadministrativa