accesskey_mod_content

Firmat conveni de col·laboració entre MINHAP i CRUE en matèria d'Administració Electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 setembre 2016

El MINHAP, a través de la DTIC, i la Conferència de Rectors de la Universitats Espanyoles (CRUE) han firmat un conveni de col·laboració que permetrà l'accés, des de les diferents universitats espanyoles, a les infraestructures bàsiques d'Administració Electrònica.

El passat 31 d'agost es va subscriure un nou conveni Marque de col·laboració entre MINHAP i CRUE Universitats per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica. Este conveni, que actualitza el que ja existia des de 2010, pretén seguir impulsant la prestació de servicis en línia al ciutadà, facilitar la interoperabilitat, promoure la coordinació en projectes d'administració electrònica, i perseguir l'objectiu d'una major eficàcia i eficiència, amb la finalitat última de satisfer l'interés públic.

El contingut del conveni possibilita que les Universitats públiques que formen part de CRUE Universitats puguen tindre accés al següent conjunt d'infraestructures i servicis bàsics d'Administració Electrònica.

 1. Per a la identificació, autenticació i utilització de sistemes de firma electrònica avançada:
  • Plataforma de validació i firma electrònica @firma
  • Sistema Cl@ve
 2. Per a les comunicacions entre Administracions Públiques per mitjans electrònics:
  • Intermediació de dades entre Administracions Públiques.
  • Sistema d'Interconnexió de Registres
 3. Per a la notificació per mitjans electrònics:
  • Direcció Electrònica Habilitada i Catàleg de Procediments del Servici de Notificacions Electròniques.
 4. Com a xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques Espanyoles:
  • Xarxa SARA.
 5. A l'efecte de representació:
  • Registre Electrònic d'Apoderaments.
 6. Per a la gestió de documents, expedients i arxius electrònics:
  • INSIDE
  • ARXIVE
 7. Com a catàleg de procediments i servicis:
  • Sistema d'Informació Administrativa (SIA)

Este conjunt de solucions tecnològiques bàsiques per a la implantació de l'Administració Electrònica es consideren essencials per a facilitar una adequació progressiva del sistema universitari espanyol al contingut de les noves Lleis 39/2015 i 40/2015.

La CRUE participa en grups i comités de coordinació de les TIC en les Administracions Públiques des de novembre de 2010, assumint la responsabilitat i l'obligació de definir els aspectes relatius al sector d'Educació Superior. Des d'aleshores, CRUE promou el treball en diferents línies obertes relatives a interoperabilitat, seguretat i reutilització de plataformes. És també responsabilitat de CRUE la definició de models de dades del sector d'educació superior, el disseny del model d'interoperabilitat del SUE i l'aposta per solucions tecnològiques que fomenten la interoperabilitat, en l'àmbit de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Pot consultar i descarregar les condicions detallades del conveni des de l'apartat Convenis amb CRUE .

 • Observatori d'Administració Electrònica
 • Cooperació interadministrativa