accesskey_mod_content

O Principado de Asturias publica unha guía sobre procedemento electrónico e sobre as novidades das Leis 39 e 40 de 2015

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 decembro 2016

Tras a entrada en vigor das Leis 39 e 40/2015, as Comunidades Autónomas van realizando as súas propias guías e manuais para o uso e formación do seu persoal. Asturias acaba de publicar este interesante e instructivo documento que pode servir de axuda a bastantes empregados públicos.

O Principado de Asturias acaba de publicar a guía O procedemento electrónico - As novidades nas novas leis 39 e 40 de 2015(Abre en nova xanela)  como herrameinta de traballo para todos os seus empregados, ademais de para lectura máis que recomendada a todas aquelas persoas que desexen profundar nos cambios introducidos por estas dúas disposicións.

Tal e como se aprecia neste documento de recente publicación, o lexislador estimou conveniente realizar unha reforma do ordenamento xurídico público que separe en dous textos legais distintos as relacións ad extra e ad intra das Administracións públicas. Iso supuxo que se desagregue nas mencionadas leis o contido da vixente Lei 30/1992 do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC).

Mediante a lectura desta interesante guía, o lector constatará, en ambas as leis, o esforzo empregado polo lexislador en pos de axilizar a actuación administrativa, reforzar os mecanismos de control e supervisión da actividade dos entes do sector público, e flexibilizar as posibilidades de reorganización do sector público institucional do Estado. 

  • Leis 39 e 40
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE