accesskey_mod_content

A Federación Española de Municipios e Provincias aproba a Ordenanza Tipo de Procedemento Administrativo Electrónico

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 decembro 2016

A ordenanza reguladora do procedemento administrativo común electrónico na administración local responde principalmente á necesidade de adaptación ás novas leis 39/2015 e 40/2015, así como á de Transparencia.

A ordenanza reguladora do procedemento administrativo común electrónico na administración local(Abre en nova xanela) é un modelo tipo que aplicada a unha administración local concreta ten como obxecto o desenvolvemento do procedemento administrativo común para a xestión administrativa da mesma e cuxa tramitación se realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación das Leis Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela)

A Ordenanza regula as condicións e os efectos xurídicos da utilización das tecnoloxías da información na actividade administrativa, nas relacións entre a administración local onde se aplique e o resto de entidades integrantes do sector público, así como nas relacións coa cidadanía co fin de garantir os seus dereitos e, en especial, a regulación das condicións e os efectos xurídicos do uso dos medios electrónicos na tramitación dos procedementos administrativos. Así mesmo establece os principios reguladores da incorporación dos trámites e dos procedementos administrativos municipais á tramitación por vía electrónica.

A Ordenanza organízase en nove Títulos, ademais das disposicións adicionais, transitorias e finais:

 • TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
 • TÍTULO II. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
 • TÍTULO III. A SEDE ELECTRÓNICA
 • TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN E FIRMA ELECTRÓNICA
 • TÍTULO V. A DIFUSIÓN E ACCESO DA INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA A través de MEDIOS ELECTRÓNICOS
 • TÍTULO VIN. O REXISTRO ELECTRÓNICO
 • TÍTULO VII. NORMAS ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA
 • TÍTULO VIII. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN
 • TÍTULO IX. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS INTERNAS

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Cidadán
 • Leis 39 e 40
 • Infraestruturas e servizos comúns
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE