accesskey_mod_content

Defensa davant el Senat dels nous projectes de llei sobre la reforma de les administracions públiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 setembre 2015

El Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques defèn en el Senat el projecte de llei del Procediment Comú de les Administracions Públiques i el projecte de llei del Règim Jurídic del Sector Públic. Estos projectes faciliten les relacions electròniques dels ciutadans i les empreses amb l'Administració així com les comunicacions electròniques entre administracions.

9 de setembre de 2015.- El ministre d'Hisenda i Administracions, Cristóbal Montoro, ha defès avui a el Ple del Senat el projecte de llei de Procediment Comú de les Administracions Públiques i el projecte de llei del Règim Jurídic del Sector Públic. Montoro ha destacat que estes normes tenen per objecte implantar una Administració electrònica, "interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple", millorant la relació de l'Administració amb ciutadans i empreses i de les Administracions entre si.

Un dels propòsits principals dels projectes de Llei és, precisament, la consecució d'una Administració totalment interconnectada per mitjans electrònics, aspecte en el qual el Govern ja ha desenvolupat diverses iniciatives.

En este sentit, Montoro ha destacat l'ús de la factura electrònica i ha anunciat que des del gener passat i fins al 2 de setembre més de tres milions i mitjà de factures electròniques s'han tramitat a través del nou Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Estat (FACE), per les diferents Administracions Públiques, segons dades de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Del total, 487.103 factures electròniques s'han tramitat en els últims 30 dies. I més de la mitat d'eixes factures pertanyen a entitats locals.

Actualment, 7.679 entitats locals estan adherides al sistema de factura electrònica, de les quals quasi el 95% estan fent ús del mateix. Entre estos municipis hi ha 27 amb més de 200.000 habitants. També la pràctica totalitat de les comunitats autònomes (excepte el País Basc), a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, formen part del sistema i ho estan utilitzant amb èxit.

Així mateix, el ministre ha anunciat que el pròxim dia 15 de setembre es va a sotmetre a la Comissió d'Estratègia de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics, pel qual es crearà un marc de referència per a la implicació de tots els actors i recursos de l'Estat en eixe procés de transformació a una Administració digital i interconnectada.

Principals novetats dels projectes:

  • Es faciliten les relacions electròniques dels ciutadans amb l'Administració. Amb este objectiu s'habilita la presentació d'escrits en qualsevol moment en el registre electrònic de qualsevol Administració, amb independència de qui es dirigisquen.
  • Se simplifiquen els mitjans d'identificació i de firma electrònica que es poden utilitzar per als tràmits administratius. Per a açò es potencia, per exemple, l'ús de claus electròniques concertades que es faciliten al ciutadà en el moment per a realitzar el seu tràmit.
  • Es reduïxen les càrregues administratives per als ciutadans i s'establix com a regla general la no sol·licitud de documents. No caldrà que els ciutadans presenten fotocòpies de documents, sinó que, registrats estos electrònicament, l'Administració elaborarà les còpies que necessite.
  • Hi haurà un únic procediment comú, més fàcil de conéixer, prescindint de l'abundant nombre actual de procediments especials, i es preveu un procediment administratiu "exprés" per a supòsits de menor complexitat, amb el que es guanya en agilitat en reduir terminis.
  • Es generalitza per a tots els procediments administratius la possibilitat de reduir l'import de les sancions per ràpid pagament o per reconeixement de la responsabilitat.
  • Les empreses es relacionaran obligatòriament de forma electrònica amb totes les Administracions, com venen fent ja amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social, i podran atorgar poders electrònicament perquè els seus representants realitzen tràmits administratius. Per a facilitar-los esta tasca comptaran amb un registre administratiu de poders a la seua disposició.
  • Es reduïxen càrregues administratives al no exigir com a regla general documents que hagen sigut presentats amb anterioritat, o elaborats per la pròpia Administració (per exemple: llicències o autoritzacions ja expedides).
  • En l'àmbit estatal, es fixa amb caràcter general una data comuna d'entrada en vigor de les normes (gener i juny), la qual cosa permetrà a les empreses poder planificar la seua activitat amb major certesa i adaptar-se millor als canvis normatius.
  • Es racionalitza l'estructura administrativa i s'establix per primera vegada un règim de supervisió, avaluació i extinció d'ens públics

Balanç CORA

D'altra banda, el ministre ha destacat les últimes dades elaborades per a la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA).

En els quasi dos anys de funcionament s'han suprimit 2.297 ens públics.

Quant als estalvis, Montoro ha destacat que superen els 500 milions d'euros només en la centralització de contractes dels ministeris i organismes públics estatals, mentre que la xifra total d'estalvi entre totes les Administracions ascendix a 22.300 milions d'euros al que cal afegir 2.300 milions d'estalvi per a ciutadans i empreses.

A tot açò cal sumar 5.000 milions d'euros d'ingressos per vendes de participacions empresarials. En total, 29.600 milions d'euros d'estalvi per l'aplicació, fins al moment, de les mesures contingudes en l'Informe per a la Reforma de les Administracions Públiques.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE