accesskey_mod_content

O Goberno de Estremadura libera o código da solución SIDERA

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 xuño 2014

SIDERA é unha ferramenta de desenvolvemento rápido baseada en CakePHP2

SIDERA permite desenvolver aplicacións web, achegando múltiples axudas e funcionalidades que reducen en gran medida o esforzo e o tempo de desenvolvemento dun proxecto, así como o seu posterior custo de mantemento.

Un proxecto desenvolvido con SIDERA terá tipicamente unha estrutura con tres partes diferenciadas: as librarías de CakePHP2, os arquivos propios de SIDERA e os arquivos que formen o proxecto desenvolvido.

Algunhas características dispoñibles en SIDERA para o seu uso por parte das aplicacións que con el se desenvolvan son: autenticación, xestión de permisos, xestión de usuarios e grupos, auditoría de acceso, xestión de menús, xestión de mensaxes entre usuarios, xeración automática de mantementos completos a partir dunha táboa, procuras simples e filtros avanzados, conexións con bases de datos MySQL e Oracle, xeración de módulos automática para a súa posterior configuración dinámica, etc. Ademais, ao estar baseado no patrón de deseño Modelo Vista Controlador (MVC) ofrece todas as súas vantaxes.

SIDERA supón un punto de partida avanzado para o desenvolvemento de aplicacións, un chanzo superior do que partir para chegar ao obxectivo final dun proxecto chave en man. Libérase o seu código fonte co ánimo de servir de axuda a desenvolvedores en PHP, para que cada cal poida seguir adaptando, mellorando e ampliando a solución, ben para o seu propio uso, ben para ofrecelo de novo aos demais.

As fontes de SIDERA foron liberados con licenza MIT - Licenza X11  para permitir ás administracións públicas receptoras a posibilidade de evolucionar ou personalizar o produto.

O código fonte e instrucións de instalación atópanse dispoñibles a través do proxecto SIDERA na Forxa do CTT:

http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/sidera

Máis información no CTT sobre SIDERA

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Desenvolvemento de Sistemas
  • Software Libre
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE