face.gob.es)

" /> face.gob.es)" /> PAe - Novidades FACE - Publicada Orde HAP/1074/2014 pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas
accesskey_mod_content

Novidades FACE - Publicada Orde HAP/1074/2014 pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 xuño 2014

Logo FACE

Publicouse no Boletín Oficial do Estado a orde ministerial que regula as condicións ténicas e funcionais dos puntos xerais de entrada de facturas electrónicas, esta orde ministerial ten un carácter básico. Ademais nunha disposición adicional regula o uso do punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado - FACe ( face.gob.es(Abre en nova xanela) )

En virtude da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de Impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, acométese unha das reformas estruturais que permitirá axilizar os procedementos de pago ao provedor e dar certeza das facturas pendentes de pago existentes, co fin último de reducir a morosidade das Administracións Públicas e así contribuír a mellorar a competitividade das empresas

Para alcanzar estes fins, esta Orde inclúe, entre outras medidas dirixidas a mellorar a protección dos provedores, que cada unha das Administracións Públicas, estatal, autonómica e local, dispoña de puntos xerais de entrada de facturas electrónicas para que os provedores poidan presentalas e cheguen electronicamente á oficina contable competente para que desde a mesma póidase remitir ao órgano administrativo ao que corresponda a súa tramitación. Deste xeito habería un punto xeral de entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, salvo que as Comunidades Autónomas ou as Entidades locais, en aplicación do principio de eficiencia, adhíranse gratuitamente ao momento Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado de acordo con o disposto nesta Orde. No entanto, aquelas Administracións Públicas que desexen dispor do seu propio Punto Xeral de Entrada, deberán xustificar previamente á realización de calquera investimento dirixido ao establecemento do seu propio punto, a súa non adhesión ao momento Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado.

A norma pódese consultar na seguinte ligazón: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2014-6662(Abre en nova xanela)

Máis información sobre FACe no CTT

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE