face.gob.es)

" /> face.gob.es)" /> PAe - Novetats FACE - Publicada Ordre HAP/1074/2014 per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques
accesskey_mod_content

Novetats FACE - Publicada Ordre HAP/1074/2014 per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

30 juny 2014

Logo FACE

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre ministerial que regula les condicions ténicas i funcionals dels punts generals d'entrada de factures electròniques, aquesta ordre ministerial té un caràcter bàsic. A més en una disposició addicional regula l'ús del punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat - FACe ( face.gob.es(Obre en nova finestra) )

En virtut de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, s'escomet una de les reformes estructurals que permetrà agilitar els procediments de pagament al proveïdor i donar certesa de les factures pendents de pagament existents, amb la fi última de reduir la morositat de les Administracions Públiques i així contribuir a millorar la competitivitat de les empreses

Per aconseguir aquestes finalitats, aquesta Ordre inclou, entre altres mesures dirigides a millorar la protecció dels proveïdors, que cadascuna de les Administracions Públiques, estatal, autonòmica i local, disposi de punts generals d'entrada de factures electròniques perquè els proveïdors puguin presentar-les i arribin electrònicament a l'oficina comptable competent perquè des de la mateixa es pugui remetre a l'òrgan administratiu al que correspongui la seva tramitació. D'aquesta manera hi hauria un punt general d'entrada de factures electròniques per cada nivell administratiu, tret que les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, en aplicació del principi d'eficiència, s'adhereixin gratuïtament al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat d'acord amb el que es disposa en aquesta Ordre. No obstant això, aquelles Administracions Públiques que desitgin disposar del seu propi Punt General d'Entrada, hauran de justificar prèviament a la realització de qualsevol inversió dirigida a l'establiment del seu propi punt, la seva no adhesió al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.

La norma es pot consultar al següent enllaç: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2014-6662(Obre en nova finestra)

Més informació sobre FACe en el CTT

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Serveis electrònics
  • Centre de Transferència de Tecnologia
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE